تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله دستگاه لوس آنجلس

بر مبنای استاندارد ASTM C131-89 و ASTM C 535 و دت 215 و استاندارد ملی ایران شماره 448 

هدف: 

تعیین درصد سائیدگی و مقایسه آن با استاندارد

اهمیت و کاربرد: 

یک نشانگر کلی از کیفیت مصالح سنگی بتن مقاومت آن در برابر سایش می باشد. زمانی که دانه های سنگی در بتن استفاده می گردد و بتن تحت سایش قرار می گیرد مانند کف های پر تردد و کفهای ماشین رو تعیین مقاومت در برابر سایش ضروری است. مقاومت کم دانه ها در برابر سایش باعث می شود که مقدار دانه های ریز بتن در حین اختلاط بیشتر شود و بنابراین ممکن است آب مورد نیاز طراحی شده کارائی مطلوب را برای بتن ایجاد ننماید و همچنین در جاهائیکه بتن زیر اثر ضربات مکانیکی قرار می گیرد مانند بتن راهها و بخصوص بتن فرودگاهها باید تاب ضربه ای مصالح سنگی بتن زیاد باشد تا در اثر ضربه و سایش ناشی از نیروهای وارده دارای عمر مفید کافی باشد. بنابراین برای اینگونه موارد آزمایشات متعددی برای تعیین سایش و ضربه پذیری انجام می گیرد.

عمومی ترین این آزمایشات تعیین مقاومت سایش و ضربه پذیری آزمایش سایش لوس آنجلس است. در این آزمایش مقدار معینی از دانه ها را در یک استوانه فولادی قرار داده و پس از 500 دور گردش استوانه درصد سائیدگی مصالح سنگی مشخص می گردد. آزمایش لوس آنجلس که برای سایش دانه ها به کار می رود، آزمایش مناسبی است که علاوه بر ارتباط با سختی مصالح سنگی به مقاومت فشاری و خمشی بتن ساخته شده با همان سنگدانه ها نیز مربوط است.

وسایل آزمایش:

1- الکهای دانه بندی برای انتخاب مواد اولیه.
2- ترازو با دقت 0.5 گرم.
3- گلوله های فولادی به قطر حدود 1 7/8 اینچ 46.8 میلی متر و وزن 390 الی 445 گرم.
4- دستگاه لوس آنجلس – ماشین لوس آنجلس دستگاهی است شامل یک استوانه فولادی تو خالی که قطر داخلی آن 5±711 میلی متر (28 اینچ) و طول داخلی آن 5±508 میلی متر (20 اینچ) می باشد که دو انتهای آن بسته است. این استوانه می تواند حول محور خود که به صورت ا فقی روی دستگاه نصب شده بچرخد. استوانه دارای دریچه ای است که مصالح سنگی را می توان بداخل استوانه ریخت. این دریچه باید پس از بسته شدن کاملا بدون درز بوده و گرد حاصل از مصالح سنگی از آن خارج نشود. یک تیغه فولادی در داخل استوانه وجود دارد که عرض آن در امتداد شعاع استوانه 2±89 میلی متر (3 1/3 اینچ) و طول آن برابر طول استوانه 5±508 میلی متر (20 اینچ) می باشد. پره باید در فاصله 127 سانتی متری از سوراخ قرار بگیرد. این فاصله در محیط خارجی استوانه و در جهت حرکت اندازه گیری می شود.

اپ آزمایشگاه مهندس

نمونه برداری:

مصالحی که برای آزمایش بکار می رود باید کاملا تمیز بوده و در خشک کن در حرارت بین C5±105 درجه سانتی گراد خشک شود. درشتی دانه هائیکه برای آزمایش بکار می رود و مقدار آن در جدول ضمیمه داده شده است.

جدول اندازه دانه ها

تعداد گلوله هائیکه برای انواع مصالح به کار می رود بایستی طبق جدول زیر باشد.

جول تعداد گلوله ها

 

روش آزمایش:

مصالح سنگی و گلوله های فولادی را درون استوانه فولادی دستگاه لوس آنجلس قرار داده و دریچه آن را کاملا ببندید. سپس با سرعت 30 تا 33 دور در دقیقه استوانه را بگردش درآورده و آن را 500 دور بگردانید. سپس مصالح را از استوانه خارج کرده و با الک مدول 32 (نمره 12 در سیستم ASTM) 1.68 میلی متر آن را الک کرده مصالح روی الک را شسته و در خشک کن آن را خشک نمائید. درجه حرارت برای خشک کردن مصالح C5±105 درجه سانتی گراد باشد. پس از خشک کردن مصالح آن را با دقت گرم وزن کنید.

نتیجه آزمایش:

تفاوت وزن اولیه مصالح و وزن آن پس از آزمایش بر حسب وزن اولیه آن درصد سائیدگی مصالح می باشد.

فرمول درصد سائیدگی