آموزش کامل آزمایش های مهندس همراه با فیلم آموزشی، فایل استاندارد انجام آزمایش، بتن، خاک، جوش، سیمان، سنگدانه، فولاد، قیر و آسفالت با هدف در دسترس قرار دادن نیازهای روزمره مهندسان عمران و معماری و همچنین شرکت های مهندسی، برنامه نویسی شده است و امکانات منحصر به فردی نیز در آن قرار گرفته است. امکان بروز رسانی مداوم و همچنین افزودن آیتم های دیگری به آن با توجه به درخواست کاربران نیز از جمله امکانات بی نظیر این اپلیکیشن در زمینه صنعت ساخت و ساز می باشد.

دانلود اپلیکیشن آزمایشگاه مهندس
دانلود اپلیکیشن از گوگل پلی (اندروید)

بخش های آزمایشگاه مهندس

آز بتن

آز بتن :

تعیین چگالی (وزن مخصوص) ، بازدهی و مقدار حباب هوای بتن
تعیین مقدار حباب هوای بتن تازه به روش فشاری
آزمایش استاندارد برای تعیین اسلامپ بتن
تعیین مقاومت خمشی بتن
تعیین میزان آب انداختگی بتن
تعیین مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای بتن
تعیین مقاومت کششی دو نیم نمودن ازمونه های استوانه ای
تعیین مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن
آزمایش التراسونیک بتن (استفاده از امواج مافوق صوت)
تعیین جداشدگی استاتیک بتن خودتراکم (با استفاده از روش ستون)
تعیین جریان اسلامپ بتن خودتراکم
تعیین قابلیت عبور بتن خودتراکم به وسیله حلقه
آزمایش چکش اشمیت
تعیین پایداری بتن در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع

آز خاک

آز خاک :

تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ بر مبنای جرم در آزمایشگاه
تعیین درصد رطوبت خاک با گرمایش گرمخانه مایکروویو
مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک با استفاده از انرژی استاندارد ASTMD698 و روش تراکم اصلاح شده
دانه بندی مکانیکی خاک
دانه بندی با استفاده از هیدرومتری
واگرایی خاکهای رسی بوسیله هیدرومتری مضاعف
تعیین حد روانی، حد خمیری، حد انقباض
هم ارزی ماسه
تعیین مصالح ریزتر از الک ۲۰۰در مصالح دانه ی معدنی، از طریق شستشو
تعیین ضریب تورق (پولکی بودن) مصالح درشت دانه
تعیین ضریب تطویل مصالح درشت دانه
تعیین دانسیته گل حفاری بنتونیت
تعیین نفوذپذیری خاکهای دانه ای (ارتفاع ثابت)
تعیین اندیس دانسیته خاکها و محاسبه دانسیته نسبی
تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه های درشت
تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه های ریز
تعیین دانسیته حداکثر خاکها با میز مرتعش
تصحیح وزن و درصد رطوبت خاکهای حاوی ذرات درشت
نمونه برداری از مصالح سنگی
کاهش مقدار نمونه های مصالح سنگی به مقدار مورد نیاز برای آزمایش
وزن مخصوص و دانسیته خاک در محل به روش ماسه مخروط
برش مستقیم خاکها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده

آز جوش

آز جوش :

بازرسی چشمی
مایعات نافذ
التراسونیک
ذرات مغناطیسی
رادیوگرافی

قیر و آسفالت

قیر و آسفالت :

دانه بندی
تعیین درجه نفوذ قیر
تعیین افت وزنی قیر
تعیین انگمی قیر
تعیین نقطه نرمی قیر
تعیین وزن مخصوص قیر
تعیین درجه اشتعال قیر
تعیین ویسکوزیته قیر
مارشال
تعیین مقاومت آسفالت
تعیین فضای خالی آسفالت
تجزیه آسفالت

آز سیمان

آز سیمان :

تعیین جرم حجمی سیمان
تعیین درجه نرمی سیمان از طریق بتن باقی مانده سیمان بر روی الک
تعیین درجه نرمی سیمان پرتلند از طریق دستگاه هواتراوی (نفوذپذیری) بلن
تعیین غلظت خمیر نرمال سیمان
تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان
تعیین انبساط سیمان سلامت سیمان به روش روش لوشاتلیه
تعیین پایداری خمیر سیمان پرتلند به وسیله اتوکلاو

آز سنگدانه

آز سنگدانه :

دانه بندی شن به وسیله الک
تعیین درصد رطوبت کلی سنگدانه‌ها و درصد جذب آب
دانه بندی ماسه توسط الک و تعیین ضریب نرمی
تعیین وزن واحد و فضای خالی سنگدانه‌ها
تعیین وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه
تعیین خاک رس لای و گرد و خاک در ماسه به روش SE
آزمون کلوخه‌های رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌ها
تعیین خاک رس لای و گرد خاک ذرات کوچکتر از ۷۵ میکرون
تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله دستگاه لوس آنجلس
تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها

آز فولاد

آز فولاد :

فشار
خیز فلزات
برش ضربه ای
کشش
پیچش
مرکزبرش (shearing center)
خستگی (fatigue)
سختی (آزمایش برینل)
سختی (آزمایش راکول)
سختی (آزمایش ویکرس)
فتوالاستیسیته

دیگر امکانات آزمایشگاه دستیار مهندس

خدمات رفاهی
تقویم
اخبار
فروشگاه

بدون شک نرم افزار موجود دارای اشکالاتی می باشد که اطلاع ما از این اشکالات می تواند این نرم افزار را با سرعت بیشتری ارتقا دهد.
لطفا ما را از نظرات و انتقادات خود محروم نسازید.

دانلود اپلیکیشن دستیار مهندس