دانلود مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

عنواننامتاریخویرایشدانلود
مبحث 1 مقررات ملی ساختمانتعاریف13921دانلود فایل
مبحث 2 مقررات ملی ساختماننظامات اداری13841دانلود فایل
مبحث 3 مقررات ملی ساختمانحفاظت ساختمان ها در برابر حریق13953دانلود فایل
مبحث 4 مقررات ملی ساختمانالزامات عمومی ساختمان13963دانلود فایل
مبحث 5 مقررات ملی ساختمانمصالح و فراورده های ساختمانی13965دانلود فایل
مبحث 6 مقررات ملی ساختمانبارهای وارد بر ساختمان13923دانلود فایل
مبحث 7 مقررات ملی ساختمانپی و پی سازی13923دانلود فایل
مبحث 8 مقررات ملی ساختمانطرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی13922دانلود فایل
مبحث 9 مقررات ملی ساختمانساختمان های بتن آرمه13924دانلود فایل
مبحث 10 مقررات ملی ساختمانطرح و اجرای ساختمان های فولادی13924دانلود فایل
مبحث 11 مقررات ملی ساختماناجرای صنعتی ساختمان ها13922دانلود فایل
مبحث 12 مقررات ملی ساختمانایمنی و حفاظت کار درحین اجرا13924دانلود فایل
مبحث 13 مقررات ملی ساختمانطرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها13953دانلود فایل
مبحث 14 مقررات ملی ساختمانتاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع13963دانلود فایل
مبحث 15 مقررات ملی ساختمانآسانسورها و پله های برقی13923دانلود فایل
مبحث 16 مقررات ملی ساختمانتاسیسات بهداشتی13964دانلود فایل
مبحث 17 مقررات ملی ساختمانتاسیسات لوله کشی و تجهیزات گازطبیعی ساختمان‌ها13893دانلود فایل
مبحث 18 مقررات ملی ساختمانعایق بندی و تنظیم صدا13963دانلود فایل
مبحث 19 مقررات ملی ساختمانصرفه جویی درمصرف انرژی13893دانلود فایل
مبحث 20 مقررات ملی ساختمانعلائم وتابلوها13962دانلود فایل
مبحث 21 مقررات ملی ساختمانپدافند غیر عامل13952دانلود فایل
مبحث 22 مقررات ملی ساختمانمراقبت و نگهداری13921دانلود فایل