نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

(سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)

نشریهعنوان نشریهتاریخدانلود
نشریه ۱زلزله خیزی ایران (از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۶۹)دانلود فایل
نشریه ۲زلزله هشتم مرداد ماه ۴۹ قرناوه (گنبد کاووس)دانلود فایل
نشریه ۳بررسیهای فنیدانلود فایل
نشریه ۴طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاهدانلود فایل
نشریه ۵آزمایش لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله‌کشیدانلود فایل
نشریه ۶ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه هادانلود فایل
نشریه ۷دفترچه تیپ شزح قیمت های عملیات راه های فرعیدانلود فایل
نشریه ۹مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتداییدانلود فایل
نشریه ۱۰بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۱ منطقه قیر و کارزین استان فارسدانلود فایل
نشریه ۱۲روسازی شنی و حفاظت رویه آندانلود فایل
نشریه ۱۳زلزله ۱۷ آبان ماه ۱۳۵۰ بندرعباسدانلود فایل
نشریه ۱۴تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کارهای آجری)دانلود فایل
نشریه ۱۶شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای ساختمانیدانلود فایل
نشریه ۱۷برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی از ۱۵۰ تا ۷۲۰ تختدانلود فایل
نشریه ۱۸مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانیدانلود فایل
نشریه ۱۹روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سیدانلود فایل
نشریه ۲۰جوشکاری در ساختمانهای فولادیدانلود فایل
نشریه ۲۱تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاریدانلود فایل
نشریه ۲۲جوش پذیری فولادهای ساختمانیدانلود فایل
نشریه ۲۵زلزله ۲۳ نوامبر ۱۹۷۲ ماناگوادانلود فایل
نشریه ۲۶جوشکاری در درجات حرارت پاییندانلود فایل
نشریه ۲۷مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختماندانلود فایل
نشریه ۲۸تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (ملات ها)دانلود فایل
نشریه ۲۹بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی در کشوردانلود فایل
نشریه ۳۰مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرهادانلود فایل
نشریه ۳۱تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (اندودها، قرنیزها و بندکشی)دانلود فایل
نشریه ۳۲شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختماندانلود فایل
نشریه ۳۳مشخصات فنی عمومی راه های اصلیدانلود فایل
نشریه ۳۴مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختماندانلود فایل
نشریه ۳۵مشخصات فنی عمومی کارهای بتنیدانلود فایل
نشریه ۳۶مشخصات فنی عمومی کارهای بناییدانلود فایل
نشریه ۳۷استانداردهای نقشه کشیدانلود فایل
نشریه ۳۸مشخصات فنی عمومی اندودکاریدانلود فایل
نشریه ۳۹شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوعدانلود فایل
نشریه ۴۰مشخصات فنی عمومی در و پنجرهدانلود فایل
نشریه ۴۱مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختماندانلود فایل
نشریه ۴۲مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختماندانلود فایل
نشریه ۴۳تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری)دانلود فایل
نشریه ۴۴استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در لوله‌کشی آب آشامیدنیدانلود فایل
نشریه ۴۵استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتیدانلود فایل
نشریه ۴۶زلزله ۱۶ اسفند ماه ۱۳۵۳ سرخون بندرعباسدانلود فایل
نشریه ۴۷استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله‌های تحت فشار پی.وی.سیدانلود فایل
نشریه ۴۸مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دودانلود فایل
نشریه ۴۹بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداریدانلود فایل
نشریه ۵۰گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود فایل
نشریه ۵۱مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقفدانلود فایل
نشریه ۵۲شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقیدانلود فایل
نشریه ۵۳زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایراندانلود فایل
نشریه ۵۴راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی درلوله‌کشی آب سرددانلود فایل
نشریه ۵۵مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۵۶راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سیدانلود فایل
نشریه ۵۷شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمهدانلود فایل
نشریه ۵۸موقعیت ۱۷۰ دستگاه شتاب نگار حرکات شدیددانلود فایل
نشریه ۵۹شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آبدانلود فایل
نشریه ۶۰شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آبدانلود فایل
نشریه ۶۱طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزیدانلود فایل
نشریه ۶۲شناخت کارکردهای یک مجموعه مسکونیدانلود فایل
نشریه ۶۳زلزله های سال ۱۹۶۹ کشور ایراندانلود فایل
نشریه ۶۴مشخصات فنی عمومی درزهای انبساطدانلود فایل
نشریه ۶۵نقاشی ساختمان ها (آیین کاربرد)دانلود فایل
نشریه ۶۶تحلیلی بر روند دگرگونی های سکونت در شهردانلود فایل
نشریه ۶۷راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداریدانلود فایل
نشریه ۶۸ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آبدانلود فایل
نشریه ۶۹زلزله های سال ۱۹۶۸ کشور ایراندانلود فایل
نشریه ۷۰مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران۲۳-۲۵ آبان ماه ۱۳۵۵)دانلود فایل
نشریه ۷۱محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگیدانلود فایل
نشریه ۷۲راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتیدانلود فایل
نشریه ۷۳تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)دانلود فایل
نشریه ۷۴ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادیدانلود فایل
نشریه ۷۵برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازیدانلود فایل
نشریه ۷۶مجموعه راهنمای تجزیه قیمت های واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی (قسمت اول)دانلود فایل
نشریه ۷۷زلزله ۴ مارس ۱۹۷۷ کشور رومانیدانلود فایل
نشریه ۷۸راهنمای طرح ساختمان های فولادیدانلود فایل
نشریه ۷۹شرح خدمات نقشه برداریدانلود فایل
نشریه ۸۰راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیزدانلود فایل
نشریه ۸۱سیستم گازهای طبی در بیمارستان - محاسبات و اجرادانلود فایل
نشریه ۸۲راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوکدانلود فایل
نشریه ۸۳مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه ۸ متر۱۳۶۲دانلود فایل
نشریه ۸۴طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)دانلود فایل
نشریه ۸۶معیارهای طرح هندسی راه های روستاییدانلود فایل
نشریه ۸۷معیارهای طرح هندسی تقاطعهادانلود فایل
نشریه ۸۹مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستاندانلود فایل
نشریه ۹۰دیوارهای سنگیدانلود فایل
نشریه ۹۱الفبای کالبدی خانه سنتیدانلود فایل
نشریه ۹۲جزئیات معماری ساختمانهای آجری۱۳۶۳دانلود فایل
نشریه ۹۳گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قمدانلود فایل
نشریه ۹۴تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)دانلود فایل
نشریه ۹۵مشخصات فنی نقشه برداریدانلود فایل
نشریه ۹۶جداول طراحی ساختمان های بتنی فولادی (به روش حالت حدی)دانلود فایل
نشریه ۹۷ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه ای (کارگاه های مربوط به رشته ساختمان)دانلود فایل
نشریه ۹۸ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسهادانلود فایل
نشریه ۹۹وسایل کنترل ترافیکدانلود فایل
نشریه ۱۰۰بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۱۰۱مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۱۰۱مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دوم۱۳۹۲/۰۵/۱۵دانلود فایل
نشریه ۱۰۱استاندارد فنی قیر ۱۲۵۰۵۱۳۹۲/۰۷/۰۷دانلود فایل
نشریه ۱۰۳ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۱۰۴ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۱۰۵ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۱۰۶ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۱۰۷ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی (جلد اول)۱۳۹۵/۱۲/۰۲دانلود فایل
نشریه ۱۰۷ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی (جلددوم)۱۳۹۵/۱۲/۰۲دانلود فایل
نشریه ۱۰۸ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۱۰۹ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۱-۱۱۰مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲-۱۱۰مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۲-۱۱۰مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر ۱)۱۳۹۱/۰۱/۲۹دانلود فایل
نشریه ۱۱۱محافظت ساختمان در برابر حریق۱۳۶۷دانلود فایل
نشریه ۱۱۲دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی۱۳۷۲دانلود فایل
نشریه ۱۱۳کتابنامه تونل و تونل سازی۱۳۶۸دانلود فایل
نشریه ۱۱۴کتابنامه بندر۱۳۶۸دانلود فایل
نشریه ۱۱۵مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری۱۳۷۰دانلود فایل
نشریه ۳-۱۱۷ (ویرایش اول)ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی (ویرایش ۱)۱۳۹۲/۰۲/۱۷دانلود فایل
نشریه ۱۱۸ (ویرایش اول)مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های ۳-۱۱۸ و ۱۶۳)۱۳۹۵/۱۰/۲۲دانلود فایل
نشریه ۱-۱۱۹دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۲-۱۱۹دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (کلیات)۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳-۱۱۹دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۴-۱۱۹دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۵-۱۱۹دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۶-۱۱۹دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۷-۱۱۹دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد هفتم: آبنگاری۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۱۲۰آیین نامه آبادانلود فایل
نشریه ۱۲۰آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۱)۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۱۲۰آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۲)۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۱۲۲مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدانلود فایل
نشریه ۱۲۳ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی۱۳۷۲دانلود فایل
نشریه ۱۲۳ (ویرایش اول)ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)۱۳۹۵/۰۲/۰۷دانلود فایل
نشریه ۱۲۴مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی۱۳۷۳دانلود فایل
نشریه ۱۲۶راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"دانلود فایل
نشریه ۱۲۷آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)۱۳۷۲دانلود فایل
نشریه ۱-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعدانلود فایل
نشریه ۲-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتیدانلود فایل
نشریه ۳-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۴-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - عایق کاری۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۵-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد ۵ لوله های ترموپلاستیک۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه۱-۶-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۲-۶-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات (قسمت دوم)۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۱۳۱راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی۱۳۷۳دانلود فایل
نشریه ۱۳۱راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه‌های جنگلی (تجدید نظر ۱)۱۳۹۱/۰۱/۲۹دانلود فایل
نشریه ۱-۱۳۲موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی۱۳۷۴دانلود فایل
نشریه ۲-۱۳۲موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی۱۳۷۴دانلود فایل
نشریه ۳-۱۳۲موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور۱۳۷۴دانلود فایل
نشریه ۴-۱۳۲موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاد۱۳۷۴دانلود فایل
نشریه ۱۳۳راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات۱۳۷۴دانلود فایل
نشریه ۱۳۴نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان۱۳۷۴دانلود فایل
نشریه ۱۳۵مجموعه مقالات: ۱- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛ ۲- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ ۳- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی۱۳۷۳دانلود فایل
نشریه ۱-۱۳۶طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستان۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۲-۱۳۶طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستان۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۳-۱۳۶طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمان۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۴-۱۳۶طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاه۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۵-۱۳۶طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگان۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۶-۱۳۶طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همدان۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۳۷راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب۱۳۷۴دانلود فایل
نشریه ۱۳۹آیین نامه بارگذاری پل‌ها۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۱۴۰توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۱۴۱راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبیدانلود فایل
نشریه ۱۴۲ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبیدانلود فایل
نشریه ۱۴۳برنامه ریزی و طراحی هتلدانلود فایل
نشریه ۱۴۶آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجواناندانلود فایل
نشریه ۱۴۷ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردانلود فایل
نشریه ۱۴۸دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدانلود فایل
نشریه ۱۵۰سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمهدانلود فایل
نشریه ۱۵۱راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتندانلود فایل
نشریه ۱۵۲راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیردانلود فایل
نشریه ۱۵۳دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۵۴دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۵۵دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۵۶راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۵۷دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۵۸دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۵۹ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۶۰دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۶۱آیین نامه طرح هندسی راهها۱۳۷۵دانلود فایل
نشریه ۱۶۲دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۶۳مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۶۴دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۶۵دستورالعمل برف سنجی۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۶۶معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز۱۳۷۶دانلود فایل
نشریه ۱۶۹آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدانلود فایل
نشریه ۱۷۰دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۷۱ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۷۲عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعدانلود فایل
نشریه ۱۷۳پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۷۴جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۷۵علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۷۶راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۷۷راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۷۸ضوابط طراحی ساختمان های اداریدانلود فایل
نشریه ۱۷۹راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۸۰راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۱۸۱دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب۱۳۷۷دانلود فایل
نشریه ۱۸۲راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۱۸۳مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجراییدانلود فایل
نشریه ۱۸۴بتن در مناطق گرمسیر (ارائه شده در سمینار بندرسازی)دانلود فایل
نشریه ۱۸۵ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی۱۳۷۸دانلود فایل
نشریه ۱۸۶راهنمای تزریق در سازه های آبی۱۳۷۸دانلود فایل
نشریه ۱۸۷دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی۱۳۷۸دانلود فایل
نشریه ۱۸۸دستورالعمل آزمایش های تراوایی۱۳۷۸دانلود فایل
نشریه ۱۸۹دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی۱۳۷۸دانلود فایل
نشریه ۱۹۰فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه۱۳۷۸دانلود فایل
نشریه ۱۹۱فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه۱۳۷۸دانلود فایل
نشریه ۱۹۲فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه۱۳۷۸دانلود فایل
نشریه ۱۹۳فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش‌سیلاب وتغذیه مصنوعی (مراحل اول ودوم )دانلود فایل
نشریه ۱۹۴فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه‌ها و قنات هادانلود فایل
نشریه ۱۹۵مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهریدانلود فایل
نشریه ۱۹۶آیین نامه طرح هندسی راه روستاییدانلود فایل
نشریه ۱۹۷آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۱۹۸ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۱۹۹فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۲۰۰فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۲۰۱فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۲۰۲فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۲۰۳ضوابط طراحی فضای سبز شهریدانلود فایل
نشریه ۲۰۴پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۲۰۵راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۲۰۶طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)دانلود فایل
نشریه ۲۰۷دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازیدانلود فایل
نشریه ۲۰۸مستند سازی طرحهای آب۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۲۰۹مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و سازدانلود فایل
نشریه ۲۱۰پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۲۱۱فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی۱۳۷۹دانلود فایل
نشریه ۲۱۲فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینیدانلود فایل
نشریه ۲۱۳فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۱۴راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۱۵مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۱۶راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۱۷طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهریدانلود فایل
نشریه ۲۱۸نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدانلود فایل
نشریه ۲۱۹برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۰تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۱تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۲برنامه ریزی آزمایش های رسوب۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۳دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۴دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۵فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۶فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۷دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه ۱- مرحله شناسایی؛ ۲- مرحله توجیهی؛ ۳- مرحله تفصیلی.۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۸آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۲۹بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۳۲ضوابط طراحی ساختمان های آموزشیدانلود فایل
نشریه ۲۳۳آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاهدانلود فایل
نشریه ۲۳۴آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول۱۳۹۰دانلود فایل
نشریه ۱-۲۳۵ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلودانلود فایل
نشریه ۲-۲۳۵ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلودانلود فایل
نشریه ۳-۲۳۵ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلودانلود فایل
نشریه ۴-۲۳۵ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلودانلود فایل
نشریه ۲۳۶فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (۱-مرحله شناسایی، ۲-مرحله توجیهی، ۳-مرحله تفصیلی)۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۳۷راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۳۸فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۳۹دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۴۰راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۲۴۱راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۴۲راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۴۳دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه۱۳۸۰دانلود فایل
نشریه ۲۴۴شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)دانلود فایل
نشریه ۲۴۵معیارهای طراحی سینمادانلود فایل
نشریه ۲۴۶ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتیدانلود فایل
نشریه ۲۴۷دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۲۴۸فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۲۴۹فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۲۵۰آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیدهدانلود فایل
نشریه ۲۵۱فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۲۵۲رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۲۵۳آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداریدانلود فایل
نشریه ۱-۲۵۴دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانیدانلود فایل
نشریه ۱-۲۵۴دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های عمرانی (تجدید نظر ۱)دانلود فایل
نشریه ۳-۲۵۴دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی - راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاددانلود فایل
نشریه ۲۵۵دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۲۵۶استانداردهای نقشه کشی ساختمانی۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۲۵۷دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظتدانلود فایل
نشریه ۲۵۸دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۱-۲۵۸دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب (تجدیدنظر اول)دانلود فایل
نشریه ۲۵۹دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آبدانلود فایل
نشریه ۲۶۰راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل۱۳۸۱دانلود فایل
نشریه ۲۶۱ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)دانلود فایل
نشریه ۲۶۱ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)۱۳۹۲/۰۶/۱۳دانلود فایل
نشریه ۲۶۲فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ)دانلود فایل
نشریه ۲۶۳فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی)دانلود فایل
نشریه ۲۶۴آیین نامه اتصالات در سازه های فولادیدانلود فایل
نشریه ۲۶۵دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آبدانلود فایل
نشریه ۲۶۶۱- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، ۲- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب۱۳۸۲دانلود فایل
نشریه ۱ - ۲۶۷آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۱ - ۲۶۷ - r1آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)۱۳۹۳/۱۱/۱۱دانلود فایل
نشریه ۲ - ۲۶۷آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳ - ۲۶۷آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه)۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۴ - ۲۶۷آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۴ - ۲۶۷ - r1آیین نامه ایمنی راه های کشور (جلد چهارم حاشیه ایمن راه) (تجدید نظر اول)۱۳۹۳/۱۱/۲۵دانلود فایل
نشریه ۵ - ۲۶۷آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۶ - ۲۶۷آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۷ - ۲۶۷آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۲۶۸دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه هادانلود فایل
نشریه ۲۶۹راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوبدانلود فایل
نشریه ۲۷۰معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشوردانلود فایل
نشریه ۲۷۱شرایط طراحی (برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور)دانلود فایل
نشریه ۲۷۲راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلیدانلود فایل
نشریه ۲۷۳راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبیدانلود فایل
نشریه ۲۷۴دستورالعمل نمونه‌برداری آب۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۱-۲۷۵ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)۱۳۹۱/۰۶/۱۲دانلود فایل
نشریه ۲۷۶شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل۱۳۸۹دانلود فایل
نشریه ۲۷۷راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲۷۸راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲۷۹مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهندانلود فایل
نشریه ۲۸۰مشخصات فنی عمومی راهداری۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲۸۱ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲۸۲ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲۸۳دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی۱۳۹۴/۰۶/۱۷دانلود فایل
نشریه ۲۸۴راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲۸۵راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲۸۶ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۱-۱-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۱) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲-۱-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۱) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۳-۱-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی (۱) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۴-۱-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۱) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۱-۲-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۲) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲-۲-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۲) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۳-۲-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۲) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۴-۲-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی (۲) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۱-۳-۲۸۷طراحی بناهای درمانی(۳) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۲-۳-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی(۳) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۳-۳-۲۸۷طراحی بناهای درمانی(۳) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۴-۳-۲۸۷طراحی بناهای درمانی(۳) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان۱۳۸۳دانلود فایل
نشریه ۱-۴-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۴) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۲-۴-۲۸۷طراحی بناهای درمانی(۴) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۱-۵-۲۸۷طراحی بناهای درمانی(۵) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۲-۵-۲۸۷ طراحی بناهای درمانی(۵) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳-۵-۲۸۷طراحی بناهای درمانی(۵) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۱-۱۰-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۱۰) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۲-۱۰-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۱۰) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳-۱۰-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۱۰) - جلد سوک: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۱-۱۱-۲۸۷طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۲-۱۱-۲۸۷طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۳-۱۱-۲۸۷طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۱-۱۲-۲۸۷طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۲-۱۲-۲۸۷طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۳-۱۲-۲۸۷طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۱-۱۳-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۱۳) - راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب۱۳۹۵/۰۲/۰۷دانلود فایل
نشریه ۲-۱۳-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۱۳) - راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب۱۳۹۵/۰۲/۰۷دانلود فایل
نشریه ۳-۱۳-۲۸۷طراحی بناهای درمانی (۱۳) - راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب۱۳۹۵/۰۲/۰۷دانلود فایل
نشریه ۲۸۸آیین نامه طرح هندسی راه آهندانلود فایل
نشریه ۲۸۹راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان هادانلود فایل
نشریه ۲۹۰دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزشدانلود فایل
نشریه ۱-۲۹۲نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه ۱۰ متر۱۳۹۴/۰۶/۱۶دانلود فایل
نشریه ۱-۲۹۳نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر (آبروهای دالی شکل)۱۳۹۴/۰۷/۰۵دانلود فایل
نشریه ۲۹۴نقشه‌های همسان پل‌های راه۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۲۹۵نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۲۹۶راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنیدانلود فایل
نشریه ۲۹۸مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (زلزله)دانلود فایل
نشریه ۲۹۹فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستاییدانلود فایل
نشریه ۱-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۲-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۴-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۵-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۶-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۷-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۸-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۹-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۱۰-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۱۱-۳۰۰آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۰۱مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۰۲دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۰۴راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن۱۳۹۴/۰۶/۱۷دانلود فایل
نشریه ۳۰۵شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشوردانلود فایل
نشریه ۳۰۶آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوششدانلود فایل
نشریه ۳۰۷راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۰۸راهنمای طراحی دیوارهای حائل۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۰۹راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۱۱راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۱۲ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۱۳فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۱۴شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه۱۳۹۵/۰۸/۰۳دانلود فایل
نشریه ۳۱۵راهنمای نگهداری سامانه های زهکشیدانلود فایل
نشریه ۳۱۶راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۱۷ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۱۸دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۱۹ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۲۰فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۲۱ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۲۲دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۲۳دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۲۴ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۲۵ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۲۷دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۲۸تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات اکتشافات معدنیدانلود فایل
نشریه ۳۲۹فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۳۰دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۳۱راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۳۲راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۳۳شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۳۴روش‌نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار۱۳۸۴دانلود فایل
نشریه ۳۳۵راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۳۶راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۳۷ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۳۸دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۳۹مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۴۰تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنیدانلود فایل
نشریه ۳۴۱مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۴۳راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۴۴آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۴۵راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۴۷راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۴۸ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۴۹راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۵۰مقررات تهویه معدندانلود فایل
نشریه ۳۵۱مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگدانلود فایل
نشریه ۳۵۲معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۵۳راهنمای طراحی روسازی فرودگاه۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۵۴راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۳۵۵دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۵۶ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشتدانلود فایل
نشریه ۳۵۷ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعیدانلود فایل
نشریه ۳۵۸ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۵۹راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۶۰دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۶۱تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۳۶۲دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد۱۳۹۳/۱۲/۲۷دانلود فایل
نشریه ۱-۳۶۳راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۲-۳۶۳راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۳-۳۶۳راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۳۶۴دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۳۶۵فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۶۶راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب۱۳۹۴/۰۳/۰۳دانلود فایل
نشریه ۳۶۷شناسنامه فنی پل‌ها۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۶۸راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۶۹ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۷۰راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۷۱مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای۱۳۸۵دانلود فایل
نشریه ۳۷۳راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)۱۳۹۳/۱۲/۲۶دانلود فایل
نشریه ۳۷۴مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۷۵مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۷۶دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۷۸راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۳۷۹دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۳۸۰راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان۱۳۹۴/۰۴/۰۷دانلود فایل
نشریه ۳۸۱راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینیدانلود فایل
نشریه ۳۸۲راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیهدانلود فایل
نشریه ۳۸۳راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۱-۳۸۴دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل۱۳۹۴/۰۴/۰۶دانلود فایل
نشریه ۲-۳۸۴مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل۱۳۹۴/۰۴/۱۴دانلود فایل
نشریه ۳۸۵دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۸۵ (ویرایش اول)دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامان ههای پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)۱۳۹۱/۱۲/۲۰دانلود فایل
نشریه ۳۸۶مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود فایل
نشریه ۳۸۷راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها۱۳۹۴/۰۷/۰۸دانلود فایل
نشریه ۳۸۸آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۸۹آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۳۹۰راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۹۱راهنمای طراحی روسازی بنادر۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۹۲ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۹۳نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۳۹۴دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۹۵دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۹۶شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداریدانلود فایل
نشریه ۳۹۷راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۳۹۸دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب۱۳۹۴/۰۷/۲۲دانلود فایل
نشریه ۳۹۹مشخصات فنی عمومی سدها۱۳۹۲/۰۲/۲۱دانلود فایل
نشریه ۴۰۰آیین نامه سازه های فضاکاردانلود فایل
نشریه ۴۰۴مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال، زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برقدانلود فایل
نشریه ۴۰۵راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب۱۳۸۶دانلود فایل
نشریه ۴۰۶آماده سازی مدارس در برابر زلزله۱۳۹۴/۰۷/۰۸دانلود فایل
نشریه ۴۱۰مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۱-۴۱۲شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها۱۳۹۳/۱۱/۰۷دانلود فایل
نشریه ۴۱۵آیین نامه طرح هندسی راه های ایران۱۳۹۱/۰۸/۱۰دانلود فایل
نشریه ۴۱۶دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی)دانلود فایل
نشریه ۴۱۷مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه هادانلود فایل
نشریه ۴۱۸ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشتدانلود فایل
نشریه ۴۱۹ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانیدانلود فایل
نشریه ۴۲۰ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتعدانلود فایل
نشریه ۴۲۱ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرقدانلود فایل
نشریه ۴۲۲ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاریدانلود فایل
نشریه ۴۲۳فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن۱۳۸۹دانلود فایل
نشریه ۴۲۵شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)دانلود فایل
نشریه ۴۳۳فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۴۳۴راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۴۳۵فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی۱۳۸۸دانلود فایل
نشریه ۴۳۶راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های آب۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۴۴۱تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی۱۳۸۷دانلود فایل
نشریه ۴۴۲