نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

(سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)

نشریهعنوان نشریهتاریخدانلود
نشریه 1زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)دانلود فایل
نشریه 2زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)دانلود فایل
نشریه 3بررسیهای فنیدانلود فایل
نشریه 4طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاهدانلود فایل
نشریه 5آزمایش لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله‌کشیدانلود فایل
نشریه 6ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه هادانلود فایل
نشریه 7دفترچه تیپ شزح قیمت های عملیات راه های فرعیدانلود فایل
نشریه 9مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتداییدانلود فایل
نشریه 10بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارسدانلود فایل
نشریه 12روسازی شنی و حفاظت رویه آندانلود فایل
نشریه 13زلزله 17 آبان ماه 1350 بندرعباسدانلود فایل
نشریه 14تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کارهای آجری)دانلود فایل
نشریه 16شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای ساختمانیدانلود فایل
نشریه 17برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی از 150 تا 720 تختدانلود فایل
نشریه 18مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی دانلود فایل
نشریه 19روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سیدانلود فایل
نشریه 20جوشکاری در ساختمانهای فولادیدانلود فایل
نشریه 21تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاریدانلود فایل
نشریه 22جوش پذیری فولادهای ساختمانیدانلود فایل
نشریه 25زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوادانلود فایل
نشریه 26جوشکاری در درجات حرارت پاییندانلود فایل
نشریه 27مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختماندانلود فایل
نشریه 28تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (ملات ها)دانلود فایل
نشریه 29بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی در کشوردانلود فایل
نشریه 30مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرهادانلود فایل
نشریه 31تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (اندودها، قرنیزها و بندکشی)دانلود فایل
نشریه 32شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختماندانلود فایل
نشریه 33مشخصات فنی عمومی راه های اصلیدانلود فایل
نشریه 34مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختماندانلود فایل
نشریه 35مشخصات فنی عمومی کارهای بتنیدانلود فایل
نشریه 36مشخصات فنی عمومی کارهای بناییدانلود فایل
نشریه 37استانداردهای نقشه کشیدانلود فایل
نشریه 38مشخصات فنی عمومی اندودکاریدانلود فایل
نشریه 39شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوعدانلود فایل
نشریه 40مشخصات فنی عمومی در و پنجرهدانلود فایل
نشریه 41مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختماندانلود فایل
نشریه 42مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختماندانلود فایل
نشریه 43تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری)دانلود فایل
نشریه 44استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در لوله‌کشی آب آشامیدنیدانلود فایل
نشریه 45استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتیدانلود فایل
نشریه 46زلزله 16 اسفند ماه 1353 سرخون بندرعباسدانلود فایل
نشریه 47استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله‌های تحت فشار پی.وی.سیدانلود فایل
نشریه 48مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دودانلود فایل
نشریه 49بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداریدانلود فایل
نشریه 50گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود فایل
نشریه 51مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقفدانلود فایل
نشریه 52شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقیدانلود فایل
نشریه 53زلزله های سال 1970 کشور ایراندانلود فایل
نشریه 54راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی درلوله‌کشی آب سرددانلود فایل
نشریه 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم 1382دانلود فایل
نشریه 56راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سیدانلود فایل
نشریه 57شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمهدانلود فایل
نشریه 58موقعیت 170 دستگاه شتاب نگار حرکات شدیددانلود فایل
نشریه 59شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آبدانلود فایل
نشریه 60شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آبدانلود فایل
نشریه 61طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزیدانلود فایل
نشریه 62شناخت کارکردهای یک مجموعه مسکونیدانلود فایل
نشریه 63زلزله های سال 1969 کشور ایراندانلود فایل
نشریه 64مشخصات فنی عمومی درزهای انبساطدانلود فایل
نشریه 65نقاشی ساختمان ها (آیین کاربرد)دانلود فایل
نشریه 66تحلیلی بر روند دگرگونی های سکونت در شهردانلود فایل
نشریه 67راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداریدانلود فایل
نشریه 68ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آبدانلود فایل
نشریه 69زلزله های سال 1968 کشور ایراندانلود فایل
نشریه 70مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)دانلود فایل
نشریه 71محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگیدانلود فایل
نشریه 72راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتیدانلود فایل
نشریه 73تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)دانلود فایل
نشریه 74ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادیدانلود فایل
نشریه 75برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازیدانلود فایل
نشریه 76مجموعه راهنمای تجزیه قیمت های واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی (قسمت اول)دانلود فایل
نشریه 77زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانیدانلود فایل
نشریه 78راهنمای طرح ساختمان های فولادیدانلود فایل
نشریه 79شرح خدمات نقشه برداریدانلود فایل
نشریه 80راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیزدانلود فایل
نشریه 81سیستم گازهای طبی در بیمارستان - محاسبات و اجرادانلود فایل
نشریه 82راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوکدانلود فایل
نشریه 83مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر1362دانلود فایل
نشریه 84طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)دانلود فایل
نشریه 86معیارهای طرح هندسی راه های روستاییدانلود فایل
نشریه 87معیارهای طرح هندسی تقاطعهادانلود فایل
نشریه 89مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان دانلود فایل
نشریه 90دیوارهای سنگیدانلود فایل
نشریه 91الفبای کالبدی خانه سنتیدانلود فایل
نشریه 92جزئیات معماری ساختمانهای آجری1363دانلود فایل
نشریه 93گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قمدانلود فایل
نشریه 94تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)دانلود فایل
نشریه 95مشخصات فنی نقشه برداریدانلود فایل
نشریه 96جداول طراحی ساختمان های بتنی فولادی (به روش حالت حدی)دانلود فایل
نشریه 97ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه ای (کارگاه های مربوط به رشته ساختمان)دانلود فایل
نشریه 98ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسهادانلود فایل
نشریه 99وسایل کنترل ترافیکدانلود فایل
نشریه 100بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار1382دانلود فایل
نشریه 101مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول1382دانلود فایل
نشریه 101مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دوم1392/05/15دانلود فایل
نشریه 101استاندارد فنی قیر 125051392/07/07دانلود فایل
نشریه 103ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)1382دانلود فایل
نشریه 104ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)1382دانلود فایل
نشریه 105ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)1382دانلود فایل
نشریه 106ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)1382دانلود فایل
نشریه 107ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی (جلد اول)1395/12/02دانلود فایل
نشریه 107ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی (جلددوم)1395/12/02دانلود فایل
نشریه 108ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)1382دانلود فایل
نشریه 109ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)1382دانلود فایل
نشریه 1-110مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط1380دانلود فایل
نشریه 2-110مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف1385دانلود فایل
نشریه 2-110مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر 1)1391/01/29دانلود فایل
نشریه 111محافظت ساختمان در برابر حریق1367دانلود فایل
نشریه 112دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی1372دانلود فایل
نشریه 113کتابنامه تونل و تونل سازی1368دانلود فایل
نشریه 114کتابنامه بندر1368دانلود فایل
نشریه 115مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری1370دانلود فایل
نشریه 3-117 (ویرایش اول)ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی (ویرایش 1)1392/02/17دانلود فایل
نشریه 118 (ویرایش اول)مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)1395/10/22دانلود فایل
نشریه 1-119دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی1386دانلود فایل
نشریه 2-119دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (کلیات)1386دانلود فایل
نشریه 3-119دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)1386دانلود فایل
نشریه 4-119دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)1386دانلود فایل
نشریه 5-119دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی1386دانلود فایل
نشریه 6-119دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری1386دانلود فایل
نشریه 7-119دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد هفتم: آبنگاری1387دانلود فایل
نشریه 120آیین نامه آبادانلود فایل
نشریه 120آیین نامه آبا (تقسیر جلد 1)1383دانلود فایل
نشریه 120آیین نامه آبا (تقسیر جلد 2)1383دانلود فایل
نشریه 122مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدانلود فایل
نشریه 123ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی1372دانلود فایل
نشریه 123 (ویرایش اول)ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)1395/02/07دانلود فایل
نشریه 124مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی1373دانلود فایل
نشریه 126راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"دانلود فایل
نشریه 127آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)1372دانلود فایل
نشریه 1-128مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعدانلود فایل
نشریه 2-128مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتیدانلود فایل
نشریه 3-128مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی1382دانلود فایل
نشریه 4-128مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - عایق کاری1384دانلود فایل
نشریه 5-128مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد 5 لوله های ترموپلاستیک1384دانلود فایل
نشریه1-6-128مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)1385دانلود فایل
نشریه 2-6-128مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات (قسمت دوم)1387دانلود فایل
نشریه 131راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی1373دانلود فایل
نشریه 131راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه‌های جنگلی (تجدید نظر 1)1391/01/29دانلود فایل
نشریه 1-132موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی1374دانلود فایل
نشریه 2-132موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی1374دانلود فایل
نشریه 3-132موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور1374دانلود فایل
نشریه 4-132موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاد1374دانلود فایل
نشریه 133راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات1374دانلود فایل
نشریه 134نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان1374دانلود فایل
نشریه 135مجموعه مقالات: 1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛ 2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ 3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی1373دانلود فایل
نشریه 1-136طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستان1377دانلود فایل
نشریه 2-136طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستان1377دانلود فایل
نشریه 3-136طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمان1377دانلود فایل
نشریه 4-136طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاه1377دانلود فایل
نشریه 5-136طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگان1377دانلود فایل
نشریه 6-136طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همدان1377دانلود فایل
نشریه 137راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب1374دانلود فایل
نشریه 139آیین نامه بارگذاری پل‌ها1379دانلود فایل
نشریه 140توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب1381دانلود فایل
نشریه 141راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبیدانلود فایل
نشریه 142ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبیدانلود فایل
نشریه 143برنامه ریزی و طراحی هتلدانلود فایل
نشریه 146آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجواناندانلود فایل
نشریه 147ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردانلود فایل
نشریه 148دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدانلود فایل
نشریه 150سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمهدانلود فایل
نشریه 151راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتندانلود فایل
نشریه 152راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیردانلود فایل
نشریه 153دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی1376دانلود فایل
نشریه 154دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای1376دانلود فایل
نشریه 155دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک1376دانلود فایل
نشریه 156راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا1376دانلود فایل
نشریه 157دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی1376دانلود فایل
نشریه 158دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی1376دانلود فایل
نشریه 159ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه1376دانلود فایل
نشریه 160دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز1376دانلود فایل
نشریه 161آیین نامه طرح هندسی راهها1375دانلود فایل
نشریه 162دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب1376دانلود فایل
نشریه 163مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری1376دانلود فایل
نشریه 164دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری1376دانلود فایل
نشریه 165دستورالعمل برف سنجی1376دانلود فایل
نشریه 166معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز1376دانلود فایل
نشریه 169آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدانلود فایل
نشریه 170دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی1377دانلود فایل
نشریه 171ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی1377دانلود فایل
نشریه 172عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعدانلود فایل
نشریه 173پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان1377دانلود فایل
نشریه 174جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی1377دانلود فایل
نشریه 175علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی1377دانلود فایل
نشریه 176راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب1377دانلود فایل
نشریه 177راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب1377دانلود فایل
نشریه 178ضوابط طراحی ساختمان های اداریدانلود فایل
نشریه 179راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی1377دانلود فایل
نشریه 180راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب1379دانلود فایل
نشریه 181دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب1377دانلود فایل
نشریه 182راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها1379دانلود فایل
نشریه 183مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجراییدانلود فایل
نشریه 184بتن در مناطق گرمسیر (ارائه شده در سمینار بندرسازی)دانلود فایل
نشریه 185ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی1378دانلود فایل
نشریه 186راهنمای تزریق در سازه های آبی1378دانلود فایل
نشریه 187دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی1378دانلود فایل
نشریه 188دستورالعمل آزمایش های تراوایی1378دانلود فایل
نشریه 189دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی1378دانلود فایل
نشریه 190فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه1378دانلود فایل
نشریه 191فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه1378دانلود فایل
نشریه 192فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه1378دانلود فایل
نشریه 193فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش‌سیلاب وتغذیه مصنوعی (مراحل اول ودوم )دانلود فایل
نشریه 194فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه‌ها و قنات هادانلود فایل
نشریه 195مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهریدانلود فایل
نشریه 196آیین نامه طرح هندسی راه روستاییدانلود فایل
نشریه 197آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها1379دانلود فایل
نشریه 198ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف1379دانلود فایل
نشریه 199فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)1379دانلود فایل
نشریه 200فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)1379دانلود فایل
نشریه 201فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)1379دانلود فایل
نشریه 202فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)1379دانلود فایل
نشریه 203ضوابط طراحی فضای سبز شهریدانلود فایل
نشریه 204پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی1379دانلود فایل
نشریه 205راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها1379دانلود فایل
نشریه 206طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)دانلود فایل
نشریه 207دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازیدانلود فایل
نشریه 208مستند سازی طرحهای آب1379دانلود فایل
نشریه 209مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و سازدانلود فایل
نشریه 210پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی1379دانلود فایل
نشریه 211فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی1379دانلود فایل
نشریه 212فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینیدانلود فایل
نشریه 213فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی1380دانلود فایل
نشریه 214راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها1380دانلود فایل
نشریه 215مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب1380دانلود فایل
نشریه 216راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ1380دانلود فایل
نشریه 217طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهریدانلود فایل
نشریه 218نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدانلود فایل
نشریه 219برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب1380دانلود فایل
نشریه 220تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)1380دانلود فایل
نشریه 221تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها1380دانلود فایل
نشریه 222برنامه ریزی آزمایش های رسوب1380دانلود فایل
نشریه 223دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)1380دانلود فایل
نشریه 224دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک1380دانلود فایل
نشریه 225فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)1380دانلود فایل
نشریه 226فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه1380دانلود فایل
نشریه 227دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.1380دانلود فایل
نشریه 228آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران1380دانلود فایل
نشریه 229بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته1380دانلود فایل
نشریه 232ضوابط طراحی ساختمان های آموزشیدانلود فایل
نشریه 233آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاهدانلود فایل
نشریه 234آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول1390دانلود فایل
نشریه 1-235ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلودانلود فایل
نشریه 2-235ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلودانلود فایل
نشریه 3-235ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلودانلود فایل
نشریه 4-235ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلودانلود فایل
نشریه 236فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)1380دانلود فایل
نشریه 237راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)1380دانلود فایل
نشریه 238فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)1380دانلود فایل
نشریه 239دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار1380دانلود فایل
نشریه 240راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران1381دانلود فایل
نشریه 241راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری1380دانلود فایل
نشریه 242راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)1380دانلود فایل
نشریه 243دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه1380دانلود فایل
نشریه 244شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی) دانلود فایل
نشریه 245معیارهای طراحی سینما دانلود فایل
نشریه 246ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتیدانلود فایل
نشریه 247دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی1381دانلود فایل
نشریه 248فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها1381دانلود فایل
نشریه 249فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی1381دانلود فایل
نشریه 250آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیدهدانلود فایل
نشریه 251فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود1386دانلود فایل
نشریه 252رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا1381دانلود فایل
نشریه 253آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداریدانلود فایل
نشریه 1-254دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانیدانلود فایل
نشریه 1-254دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های عمرانی (تجدید نظر 1)دانلود فایل
نشریه 3-254دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی - راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاددانلود فایل
نشریه 255دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران1381دانلود فایل
نشریه 256استانداردهای نقشه کشی ساختمانی1381دانلود فایل
نشریه 257دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظتدانلود فایل
نشریه 258دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب1381دانلود فایل
نشریه 1-258دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب (تجدیدنظر اول)دانلود فایل
نشریه 259دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آبدانلود فایل
نشریه 260راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل1381دانلود فایل
نشریه 261ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)دانلود فایل
نشریه 261ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)1392/06/13دانلود فایل
نشریه 262فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ)دانلود فایل
نشریه 263فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی) دانلود فایل
نشریه 264آیین نامه اتصالات در سازه های فولادیدانلود فایل
نشریه 265دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب دانلود فایل
نشریه 2661- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب1382دانلود فایل
نشریه 1 - 267آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)1384دانلود فایل
نشریه 1 - 267 - r1آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)1393/11/11دانلود فایل
نشریه 2 - 267آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)1384دانلود فایل
نشریه 3 - 267آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه)1384دانلود فایل
نشریه 4 - 267آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)1384دانلود فایل
نشریه 4 - 267 - r1آیین نامه ایمنی راه های کشور (جلد چهارم حاشیه ایمن راه) (تجدید نظر اول)1393/11/25دانلود فایل
نشریه 5 - 267آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)1384دانلود فایل
نشریه 6 - 267آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)1384دانلود فایل
نشریه 7 - 267آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)1384دانلود فایل
نشریه 268دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه هادانلود فایل
نشریه 269راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوبدانلود فایل
نشریه 270معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشوردانلود فایل
نشریه 271شرایط طراحی (برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور)دانلود فایل
نشریه 272راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلیدانلود فایل
نشریه 273راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبیدانلود فایل
نشریه 274دستورالعمل نمونه‌برداری آب1383دانلود فایل
نشریه 1-275ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)1391/06/12دانلود فایل
نشریه 276شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل 1389دانلود فایل
نشریه 277راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن1383دانلود فایل
نشریه 278راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری1383دانلود فایل
نشریه 279مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهندانلود فایل
نشریه 280مشخصات فنی عمومی راهداری1383دانلود فایل
نشریه 281ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی1383دانلود فایل
نشریه 282ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز1383دانلود فایل
نشریه 283دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی1394/06/17دانلود فایل
نشریه 284راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه1383دانلود فایل
نشریه 285راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب1383دانلود فایل
نشریه 286ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)1383دانلود فایل
نشریه 1-1-287طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی1383دانلود فایل
نشریه 2-1-287طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی1383دانلود فایل
نشریه 3-1-287 طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی1383دانلود فایل
نشریه 4-1-287طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی1383دانلود فایل
نشریه 1-2-287طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U1383دانلود فایل
نشریه 2-2-287طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.1383دانلود فایل
نشریه 3-2-287طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U1383دانلود فایل
نشریه 4-2-287 طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U1383دانلود فایل
نشریه 1-3-287طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان1383دانلود فایل
نشریه 2-3-287 طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان1383دانلود فایل
نشریه 3-3-287طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان1383دانلود فایل
نشریه 4-3-287طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان1383دانلود فایل
نشریه 1-4-287طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان1384دانلود فایل
نشریه 2-4-287طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان1384دانلود فایل
نشریه 1-5-287طراحی بناهای درمانی(5) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU 1384دانلود فایل
نشریه 2-5-287 طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU1384دانلود فایل
نشریه 3-5-287طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU1384دانلود فایل
نشریه 1-10-287طراحی بناهای درمانی (10) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب1386دانلود فایل
نشریه 2-10-287طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب1386دانلود فایل
نشریه 3-10-287طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوک: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب1386دانلود فایل
نشریه 1-11-287طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز 1388دانلود فایل
نشریه 2-11-287طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز1388دانلود فایل
نشریه 3-11-287طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز 1388دانلود فایل
نشریه 1-12-287طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب1388دانلود فایل
نشریه 2-12-287طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب1388دانلود فایل
نشریه 3-12-287طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب1388دانلود فایل
نشریه 1-13-287طراحی بناهای درمانی (13) - راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب1395/02/07دانلود فایل
نشریه 2-13-287طراحی بناهای درمانی (13) - راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب1395/02/07دانلود فایل
نشریه 3-13-287طراحی بناهای درمانی (13) - راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب1395/02/07دانلود فایل
نشریه 288آیین نامه طرح هندسی راه آهندانلود فایل
نشریه 289راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان هادانلود فایل
نشریه 290دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزشدانلود فایل
نشریه 1-292نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر1394/06/16دانلود فایل
نشریه 1-293نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)1394/07/05دانلود فایل
نشریه 294نقشه‌های همسان پل‌های راه1386دانلود فایل
نشریه 295نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر1386دانلود فایل
نشریه 296راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنیدانلود فایل
نشریه 298مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (زلزله)دانلود فایل
نشریه 299فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستاییدانلود فایل
نشریه 1-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری1385دانلود فایل
نشریه 2-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح1385دانلود فایل
نشریه 3-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی1385دانلود فایل
نشریه 4-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر1385دانلود فایل
نشریه 5-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی1385دانلود فایل
نشریه 6-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری1385دانلود فایل
نشریه 7-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه1385دانلود فایل
نشریه 8-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر1385دانلود فایل
نشریه 9-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی1385دانلود فایل
نشریه 10-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر1385دانلود فایل
نشریه 11-300آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور1385دانلود فایل
نشریه 301مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن1384دانلود فایل
نشریه 302دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل1384دانلود فایل
نشریه 304راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن1394/06/17دانلود فایل
نشریه 305شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشوردانلود فایل
نشریه 306آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوششدانلود فایل
نشریه 307راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه1384دانلود فایل
نشریه 308راهنمای طراحی دیوارهای حائل1384دانلود فایل
نشریه 309راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر1384دانلود فایل
نشریه 311راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی1384دانلود فایل
نشریه 312ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی1384دانلود فایل
نشریه 313فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری1384دانلود فایل
نشریه 314شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه1395/08/03دانلود فایل
نشریه 315راهنمای نگهداری سامانه های زهکشیدانلود فایل
نشریه 316راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه1384دانلود فایل
نشریه 317ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی1384دانلود فایل
نشریه 318دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب1384دانلود فایل
نشریه 319ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی1384دانلود فایل
نشریه 320فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی1384دانلود فایل
نشریه 321ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده1384دانلود فایل
نشریه 322دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف1384دانلود فایل
نشریه 323دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی1385دانلود فایل
نشریه 324ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی1385دانلود فایل
نشریه 325ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی1385دانلود فایل
نشریه 327دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه1385دانلود فایل
نشریه 328تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات اکتشافات معدنیدانلود فایل
نشریه 329فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای1384دانلود فایل
نشریه 330دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری1384دانلود فایل
نشریه 331راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب1384دانلود فایل
نشریه 332راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه1384دانلود فایل
نشریه 333شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)1384دانلود فایل
نشریه 334روش‌نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار1384دانلود فایل
نشریه 335راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ1385دانلود فایل
نشریه 336راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای1385دانلود فایل
نشریه 337ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری1385دانلود فایل
نشریه 338دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی1385دانلود فایل
نشریه 339مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت1385دانلود فایل
نشریه 340تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنیدانلود فایل
نشریه 341مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت1385دانلود فایل
نشریه 343راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی1385دانلود فایل
نشریه 344آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")1385دانلود فایل
نشریه 345راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP1385دانلود فایل
نشریه 347راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب1386دانلود فایل
نشریه 348ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی1386دانلود فایل
نشریه 349راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها1386دانلود فایل
نشریه 350مقررات تهویه معدندانلود فایل
نشریه 351مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگدانلود فایل
نشریه 352معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای1386دانلود فایل
نشریه 353راهنمای طراحی روسازی فرودگاه1385دانلود فایل
نشریه 354راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور1388دانلود فایل
نشریه 355دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن1385دانلود فایل
نشریه 356ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشتدانلود فایل
نشریه 357ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعیدانلود فایل
نشریه 358ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز1386دانلود فایل
نشریه 359راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور1386دانلود فایل
نشریه 360دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود1385دانلود فایل
نشریه 361تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)1388دانلود فایل
نشریه 362دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد1393/12/27دانلود فایل
نشریه 1-363راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی1387دانلود فایل
نشریه 2-363راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی1387دانلود فایل
نشریه 3-363راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی1387دانلود فایل
نشریه 364دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود1387دانلود فایل
نشریه 365فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود1386دانلود فایل
نشریه 366راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب1394/03/03دانلود فایل
نشریه 367شناسنامه فنی پل‌ها1386دانلود فایل
نشریه 368راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی1386دانلود فایل
نشریه 369ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری1386دانلود فایل
نشریه 370راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه1386دانلود فایل
نشریه 371مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای1385دانلود فایل
نشریه 373راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)1393/12/26دانلود فایل
نشریه 374مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف1386دانلود فایل
نشریه 375مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت1386دانلود فایل
نشریه 376دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود1386دانلود فایل
نشریه 378راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما1388دانلود فایل
نشریه 379دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی1387دانلود فایل
نشریه 380راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان1394/04/07دانلود فایل
نشریه 381راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینیدانلود فایل
نشریه 382راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیهدانلود فایل
نشریه 383راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها1386دانلود فایل
نشریه 1-384دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل1394/04/06دانلود فایل
نشریه 2-384مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل1394/04/14دانلود فایل
نشریه 385دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی1386دانلود فایل
نشریه 385 (ویرایش اول)دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامان ههای پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)1391/12/20دانلود فایل
نشریه 386مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)1394/07/22دانلود فایل
نشریه 387راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها1394/07/08دانلود فایل
نشریه 388آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته1386دانلود فایل
نشریه 389آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه1387دانلود فایل
نشریه 390راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای1386دانلود فایل
نشریه 391راهنمای طراحی روسازی بنادر1386دانلود فایل
نشریه 392ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره1386دانلود فایل
نشریه 393نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان1387دانلود فایل
نشریه 394دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر1386دانلود فایل
نشریه 395دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی1386دانلود فایل
نشریه 396شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری دانلود فایل
نشریه 397راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار1386دانلود فایل
نشریه 398دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب1394/07/22دانلود فایل
نشریه 399مشخصات فنی عمومی سدها1392/02/21دانلود فایل
نشریه 400آیین نامه سازه های فضاکاردانلود فایل
نشریه 404مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال، زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برقدانلود فایل
نشریه 405راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب1386دانلود فایل
نشریه 406آماده سازی مدارس در برابر زلزله1394/07/08دانلود فایل
نشریه 410مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن1387دانلود فایل
نشریه 1-412شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها1393/11/07دانلود فایل
نشریه 415آیین نامه طرح هندسی راه های ایران1391/08/10دانلود فایل
نشریه 416دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) دانلود فایل
نشریه 417مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه هادانلود فایل
نشریه 418ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت دانلود فایل
نشریه 419ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی دانلود فایل
نشریه 420ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع دانلود فایل
نشریه 421ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق دانلود فایل
نشریه 422ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری دانلود فایل
نشریه 423فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن1389دانلود فایل
نشریه 425شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی) دانلود فایل
نشریه 433فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)1388دانلود فایل
نشریه 434راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی1388دانلود فایل
نشریه 435فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی1388دانلود فایل
نشریه 436راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های آب1387دانلود فایل
نشریه 441تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی1387دانلود فایل
نشریه 442مقررات تهیه نقشه‌های استخراجی معدن1387دانلود فایل
نشریه 443راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی1394/05/15دانلود فایل
نشریه 446معرفی ماشین آلات عمرانیدانلود فایل
نشریه 447مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانیدانلود فایل
نشریه 448مدیریت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات عمرانیدانلود فایل
نشریه 449مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانیدانلود فایل
نشریه 456مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی1387دانلود فایل
نشریه 460راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح1388دانلود فایل
نشریه 461راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان ، شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود فایل
نشریه 462راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی1388دانلود فایل
نشریه 463آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله1387دانلود فایل
نشریه 466دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی1387دانلود فایل
نشریه 467دستورالعمل تجزیه‌های آزمایشگاهی نمونه‌های خاک و آب1387دانلود فایل
نشریه 469موافقت نامه ساخت بهر ه‌برداری واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT) دانلود فایل
نشریه 470راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب1388دانلود فایل
نشریه 1-471مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیات1387دانلود فایل
نشریه 2-471مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلددوم آبیاری جلد دوم1388دانلود فایل
نشریه 3-471مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلدسوم زهکشی جلد سوم1388دانلود فایل
نشریه 472دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه‌ها و نظام گلخانه‌ای کشور1387دانلود فایل
نشریه 472 (ویرایش اول)مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)1391/09/07دانلود فایل
نشریه 474مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحی1387دانلود فایل
نشریه 480فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب1391/01/29دانلود فایل
نشریه 481راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها1388دانلود فایل
نشریه 482ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی1388دانلود فایل
نشریه 486مشخصاتفنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی1391/01/29دانلود فایل
نشریه 488دستورالعمل امداد و نجات در معادن دانلود فایل
نشریه 489مقررات روشنایی در معادندانلود فایل
نشریه 492راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک1388دانلود فایل
نشریه 493معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی1388دانلود فایل
نشریه 494راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن1388دانلود فایل
نشریه 496راهنمای تهیه گزارش های طراحی معدندانلود فایل
نشریه 497فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه واحدهای فرآوری مواد معدنیدانلود فایل
نشریه 498راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدندانلود فایل
نشریه 499فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور دانلود فایل
نشریه 500دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی دانلود فایل
نشریه 505دستورالعمل پایش و ارزیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزدازیدانلود فایل
نشریه 506دستورالعمل ترابری در معادندانلود فایل
نشریه 507مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قویدانلود فایل
نشریه 508علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)دانلود فایل
نشریه 509راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن دانلود فایل
نشریه 510دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار دانلود فایل
نشریه 511راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها1390/03/30دانلود فایل
نشریه 512دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه دانلود فایل
نشریه 513دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها دانلود فایل
نشریه 515راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری دانلود فایل
نشریه 516راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای دانلود فایل
نشریه 517دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری دانلود فایل
نشریه 518راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند دانلود فایل
نشریه 519راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود فایل
نشریه 520راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب دانلود فایل
نشریه 521راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها دانلود فایل
نشریه 522دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)دانلود فایل
نشریه 523راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان هادانلود فایل
نشریه 524راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجراییدانلود فایل
نشریه 526راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگدانلود فایل
نشریه 527راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب1391/09/07دانلود فایل
نشریه 528راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی1391/01/29دانلود فایل
نشریه 529راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها دانلود فایل
نشریه 530راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود فایل
نشریه 531دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادندانلود فایل
نشریه 532دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی - اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها1390/05/02دانلود فایل
نشریه 533راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی1394/10/15دانلود فایل
نشریه 534راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها دانلود فایل
نشریه 535ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب هادانلود فایل
نشریه 536فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهندانلود فایل
نشریه 537دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم‌های نگهداری تونل‌های معدنی1391/01/29دانلود فایل
نشریه 538دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز1391/01/29دانلود فایل
نشریه 539علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی1391/01/29دانلود فایل
نشریه 540دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1 :25،000)1391/01/29دانلود فایل
نشریه 541فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)1391/01/29دانلود فایل
نشریه 542راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی1391/01/29دانلود فایل
نشریه 543دستورالعمل طرای و اجرای سقف های تیرچه و بلوک (تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز)1390دانلود فایل
نشریه 544ضوابط انجام آزمایشهای کانه‌آرایی در مقیاسهای آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ1391/04/25دانلود فایل
نشریه 546دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سختدانلود فایل
نشریه 547دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور1391/01/29دانلود فایل
نشریه 548مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکیدانلود فایل
نشریه 549راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعیدانلود فایل
نشریه 550راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگدانلود فایل
نشریه 551دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدهادانلود فایل
نشریه 552دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتیدانلود فایل
نشریه 553دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراج1391/08/10دانلود فایل
نشریه 554راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روشهای دستی یا خودکار1391/10/05دانلود فایل
نشریه 557راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبی1391/01/29دانلود فایل
نشریه 558راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی1393/11/08دانلود فایل
نشریه 559راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری1391/11/23دانلود فایل
نشریه 560راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحی1391/01/29دانلود فایل
نشریه 561راهنمای کاربرد ردیا بها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد1391/03/21دانلود فایل
نشریه 562راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها1391/01/29دانلود فایل
نشریه 564راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری1391/11/23دانلود فایل
نشریه 565شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آنها در کانه آرایی1391/11/23دانلود فایل
نشریه 566فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل « طراحی پایه و طراحی تفصیلی »1391/03/21دانلود فایل
نشریه 567واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی1391/11/23دانلود فایل
نشریه 568راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته1391/01/29دانلود فایل
نشریه 570آیین نامه طراحی راهدارخانه ها1390/11/11دانلود فایل
نشریه 573راهنمای آبکشی در معادن1393/11/07دانلود فایل
نشریه 574مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی1391/01/29دانلود فایل
نشریه 575راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب1391/11/30دانلود فایل
نشریه 576ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان ساز ه های زهکشی زیرزمینی1391/12/20دانلود فایل
نشریه 577دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)1392/03/25دانلود فایل
نشریه 578فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها1391/03/21دانلود فایل
نشریه 579دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینی1391/11/23دانلود فایل
نشریه 580ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن1391/11/23دانلود فایل
نشریه 581فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی1391/11/23دانلود فایل
نشریه 582ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشار1391/03/21دانلود فایل
نشریه 583راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل1391/03/21دانلود فایل
نشریه 584راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه1391/03/21دانلود فایل
نشریه 585راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای1391دانلود فایل
نشریه 587مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل‌کشی مخابراتی ژنریک ساختمان1391/04/14دانلود فایل
نشریه 588فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی1391/11/23دانلود فایل
نشریه 589راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها1391/06/15دانلود فایل
نشریه 590راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه1391/08/14دانلود فایل
نشریه 591راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها1391/10/05دانلود فایل
نشریه 592راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها1391/06/15دانلود فایل
نشریه 593راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای1391/06/15دانلود فایل
نشریه 594راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی1391/12/20دانلود فایل
نشریه 595فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان1391/12/20دانلود فایل
نشریه 596فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)1391/10/05دانلود فایل
نشریه 597فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها1391/10/05دانلود فایل
نشریه 598راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه ها1391/11/23دانلود فایل
نشریه 599فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانیها و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی1391/12/20دانلود فایل
نشریه 600راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران1391/08/10دانلود فایل
نشریه 601راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی1391/08/10دانلود فایل
نشریه 602راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی1391/08/10دانلود فایل
نشریه 603راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات1391/08/10دانلود فایل
نشریه 604راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی1391/08/10دانلود فایل
نشریه 605راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب1391/08/10دانلود فایل
نشریه 606راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی 1391/08/10دانلود فایل
نشریه 607راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی1391/08/10دانلود فایل
نشریه 608راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات1391/08/10دانلود فایل
نشریه 609راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی1391/08/10دانلود فایل
نشریه 610راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب1391/08/10دانلود فایل
نشریه 611راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای استخراجی1391/12/20دانلود فایل
نشریه 612آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد - LSF (بخش سازه)1391/11/23دانلود فایل
نشریه 613آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد - LSF (بخش غیر سازه)1391/11/23دانلود فایل
نشریه 614مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها1392/03/11دانلود فایل
نشریه 615فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی1391/12/20دانلود فایل
نشریه 616راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی1391/12/20دانلود فایل
نشریه 617فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیمان1393/11/04دانلود فایل
نشریه 618فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیمایی1394/02/28دانلود فایل
نشریه 619مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب1391/12/20دانلود فایل
نشریه 620دستورالعمل پایش کیفیت آبهای زیرزمینی1391/12/20دانلود فایل
نشریه 621دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی1392/03/05دانلود فایل
نشریه 623راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی1394/06/17دانلود فایل
نشریه 624راهنمای تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای خاکی و سنگریز 1392/07/08دانلود فایل
نشریه 625دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی1394/06/17دانلود فایل
نشریه 629راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل 1392/04/23دانلود فایل
نشریه 630دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش اول- ملاحظات کلی1392/04/02دانلود فایل
نشریه 631دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم- شرایط طراحی1392/04/02دانلود فایل
نشریه 632دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش سوم- مصالح1392/04/02دانلود فایل
نشریه 633دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش چهارم- قطعات بتنی پیش ساخته1392/04/02دانلود فایل
نشریه 634دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش پنجم- پی ها1392/04/02دانلود فایل
نشریه 635دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچ هها1392/04/02دانلود فایل
نشریه 636دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم- تجهیزات محافظت بندر 1392/04/02دانلود فایل
نشریه 637دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم- تاسیسات پهلوگیری (مهار) 1392/04/02دانلود فایل
نشریه 638دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم- سایر تجهیزات بندر1392/04/02دانلود فایل
نشریه 639دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم- اسکله های ویژه 1392/04/02دانلود فایل
نشریه 640دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحی1392/04/02دانلود فایل
نشریه 642راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری1392/07/17دانلود فایل
نشریه 643راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه1392/06/26دانلود فایل
نشریه 644راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته1392/07/07دانلود فایل
نشریه 646راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز 1392/07/16دانلود فایل
نشریه 648فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی1394/10/12دانلود فایل
نشریه 649فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع1394/10/12دانلود فایل
نشریه 651دستورالعمل کنترل و خنثی سازی آرسنیک ، سولفید و سیانید در آزامایشگاه های فرآوری1395/01/11دانلود فایل
نشریه 652دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهن1394/05/03دانلود فایل
نشریه 653راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز1393/12/27دانلود فایل
نشریه 654مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی1392/12/26دانلود فایل
نشریه 655دستورالعمل آماده سازی، تهیه نمونه و مطالعات میکروسکوپی و سیالات درگیر در نمونه های اکتشافی1395/01/11دانلود فایل
نشریه 656راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادن1395/04/15دانلود فایل
نشریه 658ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیک1393/06/24دانلود فایل
نشریه 660دستورالعمل نمونه برداری در کانه آرایی1395/04/15دانلود فایل
نشریه 661دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف1395/04/15دانلود فایل
نشریه 663شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی1393/12/27دانلود فایل
نشریه 664شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری1393/11/06دانلود فایل
نشریه 665دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی1393/05/20دانلود فایل
نشریه 667راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری1393/12/19دانلود فایل
نشریه 668دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب1393/06/24دانلود فایل
نشریه 669راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن1394/05/05دانلود فایل
نشریه 670راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی1394/10/15دانلود فایل
نشریه 671دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی محیط های سنگی در مقیاس 1:25,0001394/06/17دانلود فایل
نشریه 672راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آرایی1394/10/15دانلود فایل
نشریه 673دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب1393/12/18دانلود فایل
نشریه 674دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آب1393/12/04دانلود فایل
نشریه 675راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد1394/07/04دانلود فایل
نشریه 676فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها1394/03/27دانلود فایل
نشریه 677دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب1394/04/09دانلود فایل
نشریه 678فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)1394/06/17دانلود فایل
نشریه 679شرح خدمات مطالعات تعیین حدبستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه1394/06/17دانلود فایل
نشریه 681راهنمای پادسیل سازی1394/08/26دانلود فایل
نشریه 682راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند1394/07/04دانلود فایل
نشریه 683راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی1395/01/11دانلود فایل
نشریه 684راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن1394/08/05دانلود فایل
نشریه 685راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)1394/08/20دانلود فایل
نشریه 686ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد1394/09/04دانلود فایل
نشریه 687ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب1394/10/12دانلود فایل
نشریه 688راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها1394/11/18دانلود فایل
نشریه 689راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی1394/10/22دانلود فایل
نشریه 690راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی1394/11/25دانلود فایل
نشریه 691دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)1394/12/15دانلود فایل
نشریه 692دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری1394/11/27دانلود فایل
نشریه 695راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهری1394/12/25دانلود فایل
نشریه 697ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) 1395/03/31دانلود فایل
نشریه 698دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)1395/05/03دانلود فایل
نشریه 699مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)1395/03/09دانلود فایل
نشریه 701ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستر1395/03/09دانلود فایل
نشریه 1-702دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازی1395/04/08دانلود فایل
نشریه 705راهنمای مدیریت سیلاب دشت1395/04/27دانلود فایل
نشریه 706دستورالعمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه1395/05/23دانلود فایل
نشریه 711راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب1395/07/27دانلود فایل
نشریه 712راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی1395/09/15دانلود فایل
نشریه 714دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها1395/07/10دانلود فایل
نشریه 715واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران1395/10/25دانلود فایل
نشریه 716روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)1395/07/25دانلود فایل
نشریه 717راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه1395/07/28دانلود فایل
نشریه 718راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی1395/08/26دانلود فایل
نشریه 719رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه (تولید، انتقال و توزیع)1395/12/01دانلود فایل
نشریه 722راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه ها1395/11/20دانلود فایل
نشریه 723 راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی1395/12/04دانلود فایل
نشریه 729راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر1395/12/26دانلود فایل
نشریه 732دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه ها1396/02/18دانلود فایل
نشریه 2460موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره1379دانلود فایل
نشریه 3419موافقتنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی1379دانلود فایل
نشریه 4311موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان1378دانلود فایل
نشریه 62703موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان کارهای صنعتی1383دانلود فایل
N56فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی1370دانلود فایل
N57فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی1370دانلود فایل
N91فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری1373دانلود فایل
N92فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری1373دانلود فایل
N93فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی1374دانلود فایل
N94فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشی1374دانلود فایل
N95فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.1374دانلود فایل
N96فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی1374دانلود فایل
N98شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی1374دانلود فایل
N103فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی1374دانلود فایل
N104فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها1374دانلود فایل
راهنماراهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی1387دانلود فایل