مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

  • مدل‌سازی قالب‌بندی ستون
  • مدیریت اجرایی پروژه (به‌عنوان‌مثال سر گیر بودن تیر یا بسیاری موارد دیگر که فقط در اجرا قابل‌تشخیص هستند)
  • تعیین توالی قالب‌بندی و بتن‌ریزی
  • ارائه برنامه زمان‌بندی پروژه
  • تعیین پیشرفت پروژه در بازه‌های زمانی خاص
  • ارائه سناریوهای مختلف ساخت و مقایسه سناریوها در حالات مختلف پیش از اجرای پروژه ( به‌عنوان‌مثال مقایسه اختلاف‌زمانی و هزینه‌ای در اجرای پروژه با استفاده از کوپلر و یا عدم استفاده از آن . مثال دیگر استفاده از چسب‌های بتن و نمایش تأثیر آن در هزینه و زمان و سرعت پیشرفت پروژه . مثالی دیگر مقایسه تأثیر تعداد نیروی کار ، تعداد قالب‌ها و … می‌باشد )
  • مدیریت ریسک پروژه و ارائه سناریوهای مختلف برای جلوگیری از ورشکستگی احتمالی پروژه
  • ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش هزینه‌های ساخت
  • مدل‌سازی و نمایش کامل و واقع‌گرایانه پروژه به همراه نمایش اتصال مدل معماری و تأسیسات مکانیکی و برقی و رفع تداخلات احتمالی
  • برای تعیین تعرفه مدل‌سازی اطلاعات ، پس از بررسی نقشه‌های سازه‌ای و خدمات درخواستی قیمت تعیین می‌گردد.