ارتقا کیفیت ساخت و ساز ، ارتقا دانش فنی ، ارتقا آگاهی عمومی

خط مشی گروه مهندس پلاس، ارتقا کیفیت ساخت و ساز از طریق همکاری با سازمان های مرتبط، ارتقا دانش مهندسان و آگاهی عمومی می باشد.

و البته برای رسیدن به خط مشی فوق و بالاترین کیفیت ساخت ساز می بایست برروی اهداف ذیل متمرکز می باشد

 • بهبود وضعیت ساخت و ساز از طریق همکاری با سازمان های مرتبط
 • به اشتراک گذاری دانش و فن آوری های نوین و ایجاد راهنماها و استانداردهای حرفه ای
 • همکاری با سایر سازمان ها برای پیشبرد شیوه های ساخت و ساز خوب
 • ترویج شیوه های پایدار و استفاده کارآمد و به موقع از منابع در ساخت و ساز
 • ارتقاء ایمنی در پروژه های ساختمانی
 • ارتقاء صنعت ساخت و ساز برای ارتقا نسل فعلی و جذب نسل بعدی متخصصان ساخت و ساز
 • آشنایی با منابع لازم در جهت پیشرفت حرفه ای و بهبود مهارت های فنی
 • ارائه فرصت ها و همکاری با مهندسان حرفه ای، دانشجویان و دانشگاهیان فعال در حوزه ساخت و ساز 
 • افزایش مشارکت مهندسین در جهت افزایش کیفیت ساخت و ساز و پیدا کردن فرآیندهای بهبود وضعیت
 • بالا بردن آگاهی عمومی و تاثیرگذاری بر سیاست عمومی
 • مدافع مجوز حرفه ای در صنعت ساخت و ساز
 • ارتقاء آموزش های حرفه ای و مهارتی برای بازار کار
 • همکاری با مهندسان در جهت حفظ شان مهندسین و حیثیت آنان و افزایش کیفیت زندگی مهندسین
گروه مهندس پلاس