خدمات مهندسی ژئوتکنیک گروه مهندس پلاس

این شرکت خدمات خود را با بالاترین کیفیت، در کوتاهترین زمان و با هزینه مناسب ارائه می­نماید. همچنین تمامی نقشه های تهیه شده با تاییده از سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه می­گردد.

جهت کسب مشاوره رایگان می توانید با شماره تلفن های زیر و یا ایمیل بخش خدمات فنی و مهندسی تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 88715202-021  ؛ 09126041608      ایمیل : engineerplus.ir@gmail.com

طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای پایدارسازی دیواره گود به روش های:

نیلینگ و انکراژ
(soil nailing and ground anchors)

نیلینگ و انکراژ

سازه نگهبان خرپایی
(Truss Structure)

سازه نگهبان خرپایی

مهار متقابل
(Reciprocal Support)

مهار متقابل

تاپ دان (روش ساخت بالا به پایین)
(Top Down Construction)

تاپ دان

دیوار حایل
(Retaining Wall)

دیوار حایل بتنی

شیب مایل و پلکانی
(Excavation by Sloping and Benching)

گودبرداری به روش پلکانی

طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای بهسازی خاک در مورد خاک­های با ظرفیت باربری پایین و یا با خطر روانگرایی به روش های:

میکروپایل
(Micropile)

میکروپایل

اختلاط عمیق
(Deep Soil Mixing)

اختلاط عمیق

ستون سنگی
(Stone Column)

ستون سنگی

انجام خدمات تخصصی مشاوره و نظارت پایدارسازی گود شامل:

–        انجام آزمایش های مربوط به نیلینگ و انکراژ (Verification Test, Proof Test, Creep Test, Lift Off)

–        انجام خدمات پایش و مانیتورینگ گود به روش ایستگاه آزاد و میکروژئودزی (Free Station, Micro-Geodetic)

جهت کسب مشاوره رایگان می توانید با شماره تلفن های زیر و یا ایمیل بخش طراحی تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 88715202-021  ؛ 09126041608      ایمیل : engineerplus.ir@gmail.com

پروژه های انجام شده

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و اجرای پروژه ساختمان تجاری اداری آصف

سیستم پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

عمق گودبرداری: 11 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مشاوره پروژه ساختمان شرکت گاز

سیستم پایدارسازی: میخ کوبی (نیلینگ) و شمع فلزی

عمق گودبرداری: 12 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و نظارت پروژه ساختمان تجاری سهروردی

نوع همکاری : مهندس طراح و سرپرست فنی شرکت خصوصی

سیستم پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و سازه نگهبان خرپایی

عمق گودبرداری: 18 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مدیریت پروژه ساختمان تجاری آپادانا

سیستم پایدارسازی: مهار متقابل

عمق گودبرداری: 8 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مشاوره پروژه ساختمان اداری والعصر

نوع همکاری : مهندس طراح و سرپرست فنی شرکت خصوصی

سیستم پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

عمق گودبرداری: 12 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و نظارت پروژه مجتمع مسکونی سهیل

نوع همکاری : مهندس طراح و سرپرست فنی شرکت خصوصی

سیستم پایدارسازی: میخ کوبی در خاک (نیلینگ) و انکراژ

عمق گودبرداری: 21 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مدیریت پروژه ساختمان تجاری اداری منیریه

سیستم پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

عمق گودبرداری: 10 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مشاوره پروژه ساختمان مسکونی مروارید

نوع همکاری : مهندس طراح و سرپرست فنی شرکت خصوصی

سیستم پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

عمق گودبرداری: 12 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مدیریت پروژه ساختمان اداری واقع در جردن

نوع همکاری : مهندس طراح و سرپرست فنی شرکت خصوصی

سیستم پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و سازه نگهبان خرپایی

عمق گودبرداری: 14 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مدیریت پروژه ساختمان تجاری اداری فاطمی

سیستم پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ

عمق گودبرداری: 14 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مدیریت پروژه ساختمان تجاری اداری کسری

نوع همکاری : مهندس طراح و سرپرست فنی شرکت خصوصی

سیستم پایدارسازی: انکراژ و سازه نگهبان خرپایی

عمق گودبرداری: 23 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مشاوره بهسازی پروژه تجاری اداری کسری

نوع همکاری : مهندس طراح و سرپرست فنی شرکت خصوصی

سیستم بهسازی: میکروپایل

عمق گودبرداری: 12 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مشاوره پروژه ساختمان تجاری اداری دزاشیب

سیستم پایدارسازی: پلکانی، نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

عمق گودبرداری: 13 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و مشاوره پروژه ساختمان تجاری خیابان مطهری

نوع همکاری : مهندس طراح و سرپرست فنی شرکت خصوصی

سیستم پایدارسازی: مهار متقابل

عمق گودبرداری: 16 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و اجرای پروژه برج باغ گلزار

سیستم پایدارسازی: میخ کوبی در خاک (نیلینگ)

عمق گودبرداری: 13 متر

پروژه خاکبرداری و سازه نگهبان

طراحی و اجرای پروژه ساختمان مسکونی میرعماد

سیستم پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

عمق گودبرداری: 10 متر

جهت کسب مشاوره رایگان می توانید با شماره تلفن های زیر و یا ایمیل بخش طراحی تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 88715202-021  ؛ 09126041608      ایمیل : engineerplus.ir@gmail.com