مقالات

/مقالات

مشکلات زنان شاغل در محیط کار

توسط |۱۳۹۷/۱۱/۹ ۱۲:۱۲:۰۱۹ام, بهمن ۱۳۹۷|مقالات|

مشکلات زنان شاغل در محیط کار اینجا اتاقی نیست که دوربین نداشته باشد. همیشه ترجیح اول آقایان هستند. فکر می‌کنند، چون خانم هستیم خرج زندگی نداریم. حرف‌های دو پهلوی مدیر را چطور معنی کنم؟ . بعضی خانم‌ها سعی می‌کنند بقیه را دور یا خراب کنند. فکر می‌کنند حتما زندگی یا [...]