خدمات اجرایی و بازسازی ساختمان

گروه مهندس پلاس خدمات خود را با بالاترین کیفیت و در کوتاهترین زمان و با هزینه مناسب ارائه می دهد و گارانتی بازگشت هزینه دارد.

بخش اول: اجرایی

– صحت عملیات ساختمانی,و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی, بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه
– اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان
– رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون
– تنظیم و بروز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی
– تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات
– دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرماو یا تضمین کیفیت کار
– جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک

بخش دوم: مالی و اداری

– تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار
– تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان وپیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد
– ارائه لیست دستمزدبه کارفرما, و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده
– استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده
– اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز
– اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیرو
– تدارک نگهبان و حراست از کارگاه

جهت کسب مشاوره رایگان می توانید با شماره تلفن های زیر و یا ایمیل بخش خدمات فنی و مهندسی تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 88715048-021  ؛ 09126041608      ایمیل : engineerplus.ir@gmail.com