خدمات متره و برآورد پروژه ها

  • بررسی نقشه های سازه، معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی

  • ارائه ریز متره با جزئیات دقیق و کاربردی

  • ارائه متره و برآورد کلی مصالح

  • ارائه برآورد کلی خدمات اجرایی

  • ارائه برآورد ریالی پروژه براساس قیمت روز مصالح و خدمات

  • مشاوره تخصصی تهیه مصالح و اکیپ های اجرایی

تعرفه خدمات متره و برآورد

ردیف شرح کمتر از
500 میلیون
کمتر از
5 میلیارد
کمتر از
50 میلیارد
بیشتر از
50 میلیارد
1 متره و برآورد نقشه های معماری 0.004 0.0020 0.00020 توافقی
2 متره و برآورد نقشه های سازه 0.004 0.003 0.00020 توافقی
3 متره و برآورد نقشه های تاسیسات مکانیکی 0.007 0.005 0.0005 توافقی
4 متره و برآورد نقشه های تاسیسات برقی 0.007 0.004 0.0004 توافقی
  • نحوه محاسبه حق الزحمه برابر است با مبلغ نهایی پروژه ضربدر در ضریب های موجود در جدول
  • واحدها به تومان می باشد.
  • ضرایب ذکرشده تقریبی بوده و نسبت به حجم و نوع پروژه، امکان کاهش و یا افزایش با توافق دو طرف را خواهد داشت.

جهت کسب مشاوره رایگان می توانید با شماره تلفن های زیر و یا ایمیل بخش خدمات فنی و مهندسی تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 88715048-021  ؛ 09126041608      ایمیل : engineerplus.ir@gmail.com