آزمایش تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها

توسط |۱۳۹۷/۳/۶ ۱۹:۰۰:۰۹۶ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها طبق استاندارد BS812-75 و دت 220  هدف: تعیین درصد وزنی سنگدانه های معیوب در پر کننده ها (سوزنی یا پولکی بودن) اهمیت کاربرد: دانه های سنگی معمولا 60 الی 75 درصد حجم بتن را اشغال می کنند و روی خواص بتن، نسبتهای اختلاط، [...]

آزمایش تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی

توسط |۱۳۹۷/۳/۵ ۱۹:۰۰:۴۸۵ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله دستگاه لوس آنجلس بر مبنای استاندارد ASTM C131-89 و ASTM C 535 و دت 215 و استاندارد ملی ایران شماره 448  هدف:  تعیین درصد سائیدگی و مقایسه آن با استاندارد اهمیت و کاربرد:  یک نشانگر کلی از کیفیت مصالح سنگی بتن مقاومت [...]

آزمایش روش تعیین خاک رس لای و گرد وخاک

توسط |۱۳۹۷/۳/۴ ۱۹:۰۰:۴۱۴ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

روش تعیین خاک رس لای و گرد وخاک ذرات کوچکتر از 75 میکرون بر طبق استاندارد ASTM C117-69 و دت 218 استاندارد ملی ایران شماره 446  هدف: تعیین خاک رس لای و گرد وخاک (ذرات کوچکتر از 0.075 میکرون) اهمیت کاربرد:  سنگدانه ها به عنوان پر کننده در بتن در [...]

آزمایش کلوخه های رسی و ذرات خرد شونده

توسط |۱۳۹۷/۳/۳ ۱۹:۰۰:۲۴۳ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

روش آزمون كلوخه‌های رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌ها بر اساس استاندارد ملی ایران 4978 و دت 221 و ASTM C142-90  هدف:  تعیین مقادیر وزنی سنگدانه‌های خرد شونده و کلوخه های رسی و سست در بتن اهمیت و کاربرد:  سنگدانه‌های ریز و درشت مصرفی در بتن باید سخت و [...]

آزمایش تعیین میزان خاک رس و خاک در ماسه

توسط |۱۳۹۷/۳/۲ ۱۹:۰۰:۰۴۲ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

روش تعیین خاک رس لای و گرد و خاک در ماسه به روش SE بر طبق استاندارد ASTM D2419 – AASHTO T176  هدف:  تعیین مقدار ذرات ریزتر از 0.06mm در ماسه ایکه در بتن بکار برده می‌شود. اهمیت و کاربرد:  اغلب، خاک رس بصورت پوشش بر روی سنگدانه‌ها موجود می‌باشد [...]

آزمایش تعیین وزن مخصوص شن و ماسه

توسط |۱۳۹۷/۳/۱ ۱۹:۰۰:۳۴۱ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

روش تعيين وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 4980 و 4982 و دت 210 و دت 209 و 128-88 ASTM C و ASTM C127-88  هدف:  تعیین وزن سنگدانه‌ها نسبت به حجم مواد، به نحوی که شامل منافذ غیر قابل نفوذ [...]

آزمایش تعیین وزن واحد و فضای خالی سنگدانه‌ها

توسط |۱۳۹۷/۲/۲۱ ۱۹:۰۰:۴۰۲۱ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

روش تعيين وزن واحد و فضای خالی سنگدانه‌ها بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 4981 و دت 209 و M90- ASTM C29/C29  هدف:  تعیین وزن جامد سنگدانه‌ها نسبت به حجم کل اشغال شده اهمیت و کاربرد:  شناخت اثر مجموعه سنگدانه‌ها با اندازه گوناگون نسبت به کاهش حجم فضای بین دانه‌ها [...]

آزمایش دانه بندی ماسه و تعیین ضریب نرمی

توسط |۱۳۹۷/۲/۲۰ ۱۹:۰۰:۵۶۲۰ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

روش دانه بندی ماسه توسط الک و تعيين ضريب نرمی بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 300 و دت 206 و 136-848 ASTM C  هدف: تعیین ویژگیهای مصالح سنگی ریزدانه (ماسه) که در بتن مسلح بکار برده می‌شوند. اهمیت و کاربرد:  الف) دانه بندی ماسه: مناسبترین دانه بندی ماسه، به [...]

آزمایش تعیین درصد رطوبت سنگدانه‌ها

توسط |۱۳۹۷/۲/۱۹ ۱۹:۰۰:۴۲۱۹ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

روش تعيين درصد رطوبت كلی سنگدانه‌ها و درصد جذب آب بر اساس دت 207 و دت 210 و ASTM C566-89 - ASTM C127-88  هدف:  الف) تعیین میزان آبی که در حالت طبیعی، با توجه به شرایط محیطی در سنگدانه‌ها موجود است. ب) تعیین درصد رطوبت دانه‌ها بر پایه حالت «داخل [...]

آزمایش دانه بندی شن به وسیله الک

توسط |۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۹:۰۰:۲۷۱۸ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه, مقالات|

روش دانه بندی شن به وسيله الک بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 302 و دت 206 و ASTM C 136-848  هدف: تعیین اندازه بزرگترین دانه شن و نحوه توزیع دانه‌های سنگی در اندازه‌های گوناگون جهت مقایسه و تطبیق با منحنی استاندارد. اهمیت و کاربرد:  دانه بندی و بزرگترین اندازه [...]