آزمایش های مهندسی

/آزمایش های مهندسی

 آزمایش هم ارزی ماسه 

توسط |2019-05-23T13:37:06+04:3019th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, خاک|

 آزمایش هم ارزی ماسه  کاربرد آزمایش هم ارزی ماسه  آزمایش هم ارزی ماسه از آزمایش های خاک می باشد که بر اساس AASHTO T:176-81 , ASTM D:2419-87 انجام می شود. این آزمایش ویژه خاکهایی است که ریز دانه آنها کم باشد. (ریزدانه های کمتر از 35%) و حالت خمیری آنها را به روش اتربرگ [...]

واگرایی خاکهای رسی

توسط |2019-01-16T17:58:24+04:3016th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, خاک|

واگرایی خاکهای رسی بوسیله هیدرومتری مضاعف کاربرد آزمایش واگرایی خاکهای رسی آزمایش واگرایی خاکهای رسی بوسیله هیدرومتری مضاعف از آزمایش های خاک می باشد که بر اساس ASTM D 4221-83 انجام می شود. این آزمایش چنانچه همراه با آزمایش دانه بندی هیدرومتری بر روی دو نمونه مشابه از یک خاک انجام پذیرد، نشانه ی [...]

دانه بندی با استفاده از هیدرومتری

توسط |2019-01-15T18:55:02+04:3015th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, خاک|

آزمایش هیدرومتری هدف آزمایش هیدرومتری آزمایش دانه بندی با استفاده از هیدرومتری از آزمایش های خاک می باشد که بر اساس  ASTM D 422-63 انجام میگیرد. این آزمایش برای دانه های ریز خاک (کوچکتر از الک 200) و برای تعیین رس و لای و دانه بندی آنها به کار میرود. در واقع [...]

آزمایش دانه بندی خاک

توسط |2019-01-14T18:14:11+04:3014th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, خاک|

آزمایش دانه بندی خاک هدف آزمایش دانه بندی خاک آزمایش دانه بندی خاک از آزمایش های مهم خاک می باشد که بر اساس ASTMD422-63 انجام میگیرد نحوه توزیع دانه های خاک به دو صورت انجام میگیرد. اگر دانه ها از الک شماره 200 بزرگتر باشند با استفاده از روش الک و برای [...]

آزمایش تراکم خاک 

توسط |2019-01-13T18:47:28+04:3013th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, خاک|

آزمایش مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک  هدف آزمایش آزمایش مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک از سری آزمایش های خاک میباشد که طبق استاندارد ASTMD698 و روش تراکم اصلاح شده انجام می شود. این روش های آزمایش، شامل دستورالعمل های تراکم آزمایشگاهی است که، برای تعیین درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک (منحنی تراکم) خاکهای متراکم شده، [...]

تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ بر مبنای جرم

توسط |2019-01-12T16:39:31+04:3012th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, خاک|

تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ بر مبنای جرم هدف آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ بر مبنای جرم از آزمایش های خاک می باشد. این آزمایش بر اساس اساندارد ASTM:D2216 انجام می شود. این آزمایش چگونگی تعیین آزمایشگاهی درصد رطوبت، با اندازه گیری جرم خاک، سنگ و مواد مشابهی [...]

آزمایش وسایل اندازه گیری دبی (ونتوری اوریفیس روتامتر)

توسط |2019-01-09T17:18:37+04:309th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, هیدرولیک|

آزمایش وسایل اندازه گیری دبی (ونتوری اوریفیس روتامتر) (Flow Measurement)  هدف آزمایش آزمایش وسایل اندازه گیری دبی از آزمایش های مهم هیدرولیک می باشد. هدف از این آزمایش اندازه گیری دبی سیال با استفاده از ونتوری، اوریفیس و روتامتر و همچنین محاسبه و مقایسه ضریب افت انرژی برای هر کدام [...]

آزمایش مرکز فشار

توسط |2019-01-08T18:22:08+04:308th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, هیدرولیک|

آزمایش مرکز فشار (Center of Pressure) هدف آزمایش آزمایش مرکز فشار از آزمایش های هیدرولیک می باشد. هدف از این آزمایش تعیین مرکز فشار سطح در حالت مستغرق و نیمه مستغرق در سیال تراکم ناپذیر ساکن و مقایسه نیروی هیدرواستاتیک تئوری و تجربی میباشد. تئوری آزمایش به نقطه ای که [...]

آزمایش افت انرژی موضعی

توسط |2019-01-07T18:59:13+04:307th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, هیدرولیک|

آزمایش افت انرژی جزئی (موضعی) (Losses in Piping System) هدف آزمایش آزمایش افت انرژی جزئی (موضعی) از آزمایش های هیدرولیک می باشد. هدف از این آزمایش تعیین افت انرژی ناشی از اجزای سیستم لوله کشی (مانند زانویی، شیر و تغییررات ناگهانی سطح مقطع لوله) محاسبه رابطه ی بین افت انرژی [...]

آزمایش افت فشار اصطکاکی در لوله مستقیم

توسط |2019-01-06T18:37:35+04:306th, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, هیدرولیک|

آزمایش افت فشار اصطكاکی در لوله مستقیم (Friction Loss in a Pipe) هدف آزمایش آزمایش افت فشار از آزمایش های هیدرولیک محسوب می شود. هدف از این آزمایش بررسی قوانین افت اصطکاکی بر حسب نوع جریان درون لوله (آرام و آَشفته)، همچنین تعیین ضریب ویسکوزیتهی جریان آرام توسط معادله پوازی [...]

آزمایش رینولدز

توسط |2019-01-21T12:02:08+04:302nd, ژانویه 2019|هیدرولیک|

آزمایش رینولدز Reynolds هدف آزمایش آزمایش رینولدز یکی از آزمایش های هیدرولیک می باشد. هدف از انجام این آزمایش بررسی نوع حرکت سیال و تعیین محدوده هر یک از نواحی حرکت سیال است. تئوری آزمایش یکی از انواع تقسیم بندی جریان، حرکت لایه ها می باشد که بر اساس سه [...]

آزمایش نیروی برخورد جت آب

توسط |2019-01-01T16:07:31+04:301st, ژانویه 2019|آزمایش های مهندسی, هیدرولیک|

آزمایش نیروی برخورد جت آب (Impact of a Jet) هدف آزمایش آزمایش نیروی برخورد جت آب یکی از آزمایش های هیدرولیک می باشد. هدف از این آزمایش اندازه گیری نیروی تجربی حاصل از برخورد جت آب به یک سطح صاف و نیمکره و مقایسه این نیرو با تغییرات مقدار حرکت [...]