قوانین ساخت و ساز شهری : ضوابط تعداد طبقات

//قوانین ساخت و ساز شهری : ضوابط تعداد طبقات

قوانین ساخت و ساز شهری

بخش نهم : ضوابط تعداد طبقات

طبق طرح تفصیلی قدیم

–           کلیه ی املاک میتوانند هنگام تخریب و نوسازی ، پروانه ی ۳ طبقه ی مسکونی داشته باشند .

–           املاک واقع در بر گذرهای با عرض کمتر از ۶ متر تنها ۳ طبقه ی مسکونی نیتوانند پروانه ی تخریب و نوسازی داشته باشند و هیچ امتیازی در ارتباط با ازدیاد طبقه نخواهد داشت .

–           یک طبقه ی تشویقی جهت کلیه ی املاک با بنای بافت فرسوده تعلق میگیرد . ( البته به استثنای املاک واقع در بر گذرهایی با عرض کمتر از ۶ متر )

بافت های فرسوده براساس بلوک فرسوده تعریف میشود و بلوک فرسوده بلوکی است.

که حداقل یکی از شرایط سه گانه زیر را داشته باشد: 

۱-        بلوکی که دارای حداقل ۵۰% واحدهای فرسوده باشد .

۲-        بلوکی که حداقل ۵۰% املاک آن مساحتی کمتر از یکصد متر مربع داشته باشد .

۳-        بلوکی که حداقل ۵۰% عرض معابر آن ( قبل از اصلاحی ) کمتر از ۶ متر و یا کمتر از حد استانداردهای شهرسازی باشد .

لازم به ذکر است که زمین های بایر این طبقه ی تشویقی را دریافت نمیکنند .

۱-        محدوده ی شمال محور شهید همت : اگر مساحت زمین ( مساحت قبل از اصلاحی ) مساوی یا بیش از ۳۰۰ متر مربع باشد و عرض گذر آن مساوی و یا بیش از ۱۲ متر باشد یک طبقه ی مازاد بر پروانه ی آنها افزوده میشود .

۲-        محدوده ی حد فاصل شهید همت تا خیابان انقلاب : اگر مساحت زمین ( مساحت قبل از اصلاحی ) مساوی یا بیش از ۲۵۰ متر مربع باشد و عرض گذر آن مساوی و یا بیش از ۱۰ متر باشد یک طبقه ی مازاد به آنها داده میشود .

۳-        محدوده ی حد فاصل خیابان انقلاب تا خیابان شوش : اگر مساحت زمین ( مساحت قبل از اصلاحی ) مساوی و یا بیش از ۲۰۰ متر باشد و عرض گذر آن مساوی و یا بش از ۸ متر باشد یک طبقه یمازاد درپروانه ی آنها در نظر گرفته میشود .

۴-        محدوده ی جنوب محور خیابان شوش : اگر مساحت زمین ( قبل از اصلاحی ) مساوی یا بیش از ۱۵۰ متر مربع باشد و عرض گذر آن مساوی و یا بیش از ۶ متر باشد یک طبقه ی مازاد به آنها داده میشود.

اگر ملکی دارای واحد یا واحدهای تجاری باشدو مساحت تجاری ها بیش از ۲۰درصد مساحت عرضه باشد یک طبقه از طبقات اخذ شده کسر میگردد . مثلا ا

ر دارای ۴ طبقه حقوق مکتسسبه باشد حداکثر دو طبقه میتواند روی واحدهای تجاری احداث کند و در کنار آن میتواند ۳ طبقه ی مسکونی داشته باشد .

اضافه ای اشکوب

پیرو بخشنامه شماره ی ۱۷۲۰۸۳/۸۷/۸۰ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۸۷ درخصوص ابلاغ مصوبه ی یکصد و هجدهمین جلسه ی رسمی ، علنی ، فوق العاده از سومین دوره ی شورای محترم شهر تهران مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه اضافه ای اشکوب ، با توجه به لغو مصوبه ی یاد شده از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مراتب طی نامه ی شماره ی ۳۶۰۸۳/۳/۳۱۷ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۸ از سوی ادار ی کل حقوقی به اداره ی کل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه ی اعلاک شده است مناطق میتوانند ضمن تشکیل کمیسیونی مرکب از معاون شهرسازی و معماری رئیس صدور پروانه ، رئیس نظارت فنی ، رئیس طرح تفصیلی و نماینده ی حوزه ی معاونت شهرسازی و معماری ، در چارچوب الزامات  و رعایت سایر ضوابط و مقررات ملاک عمل نسبت به صدور مجوز اضافه ی اشکوب مبادرت کنند .

این مقررات و ضوابط به شرح زیر می باشد:

۱-        ارائه ی گواهی از مهندسین مشاور دارای صلاحیت در خصوص قابلیت اضافه ی اشکوب و فرآیند تقویت و مقاوم سازی آن ( در صورتی که بنای موجود قبل از دی ماه ۱۳۷۸ احداث شد باشد ، مستلزم انجام سونداژ عناصر سازه ای نیز می باشد .)

۲-        تامین پارکینگ جهت بنای اضافه ی اشکئب الزامی است ( با رعایت مفاد بخشنامه های شماره ی ۳۳۷۳۰۷/۸۸/۸۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ و ۴۰۱۵۸۹/۸۰ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۸۸ )

۳-        رعایت اصلاحی در نگام احداث بنای اضافه ی اشکوب برای کل ملک ( طبقات موجود و مورد تقاضا) الزامی است . ( طبق بخشنامه ی شماره ی ۲۵۸۲/۱۱۴ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۸۳ )

۴-        رعایت درز انقطاع برای کل طبقات موجود و مورد تقاضا الزامی است . ( طبق آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش – ۱۳۸۵ )

۵-        رعایت کلیه ی ضوابط و مقررات ملی ساختمان در هنگام تهیه ی نقشه های معماری ، محاسباتی ، برق و مکانیک براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ی طرح ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) الزامی است .

۶-        رعایت تراکم ساختمانی مجاز پهنه براساس طرح تفصیلی شهر تهران الزامی می باشد .

طرح تفصیلی جدید :

ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه های شهر تهران

ساختار پهنه بندی شهر تهران

۱-        نحوه ی استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه ی سکونت  (R)

۲-        نحوه ی استفاده از اراضی و ساخت و ساز در  پهنه ی فعالیت (S)

۳-        نحوه ی استفاده از اراضی و ساخت و ساز در  پهنه ی مختلط (M)

۴-        نحوه ی استفاده از اراضی در پهنه ی حفاظت سبز و باز (G)

۵-        اراضی ذخیره ی توسعه و نوسازی شهری

توسط |2018-08-12T16:47:59+04:3015th, آگوست 2018|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه