نرم افزار تجزیه و تحلیل و طراحی روسازی WinPAS

نرم‌افزار WinPAS جهت تجزیه و تحلیل و طراحی روسازی با استفاده از ضوابط AASHTO در سال 1993 طراحی گردید. این نرم افزار برنامه‌ای مستقل بوده و دارای زیرمجموعه‌هایی است که عبارتند از:
1.    تحلیل پروژه‌ها،
2.    تحلیل عبور و مرور وسایل نقلیه،
3.    ارزیابی و طراحی روسازی،
4.    طراحی روکش‌ها و ارزیابی آنها،
5.    بررسی هزینه‌های دوره عمر یک طرح و گزارش فعالیت‌ها برای استفادۀ افراد متخصص.
نرم افزار این قابلیت را دارد تا داده های ترافیکی در سال اول طرح را دریافت کرده و با توجه به نوع ضریب رشد و شاخص های دیگر که توسط کاربر جهت طراحی مدنظر گرفته شده است نتایج را برای دوره طرح محاسبه کند.به کاربر این اجازه را می دهد تا در 3 نوع طراحی روسازی آسفالتی ،بتنی و مختلط به طراحی و تحلیل روسازی جدید یا تحلیل روسازی موجود بپردازد.همچنن کاربر می تواند جهت طراحی روکش (پوشش سطحی) با توجه به میزان خرابی روسازی موجود انواع مختلف روکش نظیر پیوسته و غیر پیوسته بتنی و آسفالتی  ارزیابی کند.

نرم افزار winpas
21MbWinPas V1.0.4

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود برنامه

  کرک:  –

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com