نرم افزارهای مهندسی

/نرم افزارهای مهندسی

نرم افزار PLAXIS

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۷ ۰:۴۲:۲۰۷ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار PLAXIS نرم‌افزار اجزای محدود برای تحلیل دوبعدی 76Mb PLAXIS Professional V8.2   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم   کرک:  دانلود   راهنمای نصب:  دانلود پسورد:   www.omranpooya.com [...]

نرم افزار تحلیل مدل های اولیه پروژه با امکان برآورد هزینه ROBOT ROBIN

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۷ ۰:۳۴:۲۰۷ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار تحلیل مدل های اولیه پروژه با امکان برآورد هزینه (ROBOT ROBIN) 20Mb ROBOT ROBIN V2.3   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم   کرک:  دانلود   راهنمای نصب:  دانلود پسورد:   [...]

نرم افزار تحلیل و طراحی ۳ بعدی سازه های قاب و خرپا و پوسته ای RISA

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۷ ۰:۲۹:۳۲۷ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار تحلیل و طراحی ۳ بعدی سازه های قاب و خرپا و پوسته ای RISA 23Mb RISA 3D V4.5   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم   کرک:  دانلود   راهنمای نصب:  دانلود پسورد:   [...]

نرم افزار تحلیل و طراحی PROKON

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۷ ۰:۲۳:۲۱۷ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار تحلیل و طراحی PROKON نرم افزار ی ویژه برای طراحی و تحلیل سازه های فولادی و بتنی و تحلیل خاک - طراحی اعضا و اتصالات فولادی - طراحی تیر جرثقیل 30Mb PROKON V2.1.06   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول [...]

نرم افزاری جهت تحلیل پل و محاسبات آن LUSAS

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۶ ۲۳:۵۵:۵۶۶ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزاری جهت تحلیل پل و محاسبات آن LUSAS 204Mb LUSAS V14.1   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم   کرک:  دانلود   راهنمای نصب:  دانلود پسورد:   www.omranpooya.com

نرم افزار طراحی پل SAM LEAP

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۶ ۲۳:۴۸:۵۸۶ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار طراحی پل SAM LEAP 110Mb SAM LEAP V5   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم دانلود قسمت پنجم   کرک:  -   راهنمای نصب:  دانلود پسورد:   www.omranpooya.com [...]

نرم افزار LARSA 4D

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۶ ۲۳:۴۰:۵۳۶ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار LARSA 4D 30Mb LARSA 4D V7.01.64   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم   کرک:  دانلود   راهنمای نصب:  دانلود پسورد:   www.omranpooya.com

نرم افزار ADAPT Builder

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۶ ۲۳:۳۰:۳۶۶ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار ADAPT Builder نرم افزار تحلیل و طراحی انواع پل های طره ای متعادل و پل های پله ای و پل های کابلی 38Mb LARSA 4D V7.01.64   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود [...]

نرم افزار طراحی پیشرفته پل CSI Bridge

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۶ ۲۳:۲۴:۲۵۶ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار طراحی پیشرفته پل CSI Bridge 526Mb CSI Bridge V15.0.0   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم دانلود قسمت پنجم دانلود قسمت ششم   کرک:  دانلود   راهنمای نصب:  دانلود پسورد:   [...]

نرم افزار تولید شتاب نگاشت های مصنوعی زلزله SEISMO ARTIF

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۶ ۲۳:۱۴:۱۰۶ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار تولید شتاب نگاشت های مصنوعی زلزله SEISMO ARTIF 6Mb SEISMO ARTIF V1.0.0   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم   کرک:  -   راهنمای نصب:  - پسورد:   www.omranpooya.com

نرم افزار تنظیم پرونده زلزله SEISMO MATCH

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۶ ۲۳:۱۰:۴۴۶ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار تنظیم پرونده زلزله SEISMO MATCH 5Mb SEISMO MATCH V2.0.0   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم   کرک:  -   راهنمای نصب:  - پسورد:   www.omranpooya.com

نرم افزار ایجاد کتابخانه حرکات زمین لرزه ای SEISMO SPECT

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۶ ۲۳:۰۶:۵۹۶ام, دی ۱۳۹۷|نرم افزارهای مهندسی|

نرم افزار ایجاد کتابخانه حرکات زمین لرزه ای SEISMO SPECT 5Mb SEISMO SPECT V2.0.0   لینک های دانلود برنامه: دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم   کرک:  -   راهنمای نصب:  - پسورد:   www.omranpooya.com