نرم افزاری جهت تحلیل پل و محاسبات آن LUSAS

نرم افزار LUSAS V14.1
۲۰۴MbLUSAS V14.1

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم

  کرک:  دانلود

  راهنمای نصب:  دانلودپسورد:   www.omranpooya.com