نرم افزار ایجاد کتابخانه حرکات زمین لرزه ای SEISMO SPECT

نرم افزار SEISMO SPECT V2.0.0
۵MbSEISMO SPECT V2.0.0

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم

  کرک:  –

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com