نرم افزار مدیریت و توسعه بزرگراه ها HDM-4

نرم افزار HDM-4 ، در وقاع مدل مدیریت و توسعه بزرگراه ها  (HDM-4) و یک سیستم نرم افزاری برای برآورد میزان سرمایه گذاری و هزینه در سیستم های حمل و نقل جاده ای است. از این مدل غالباً برای مطالعات امکان سنجی استفاده می گردد که در آنها قابلیت اجرای پروژه از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. نوع کامل تری از ارزیابی اقتصادی که با استفاده از این مدل انجام می شود، ارزیابی شبکه است که با در نظر گرفتن محدودیت های بودجه ای، به بررسی شبکه کاملی از راه ها  به منظور سرمایه گذاری منطقی برای تعریف و ایجاد شبکه راه های جدید پرداخته و به یاری طراحان می شتابد.

برآورد اقتصادی شبکه راه ها همواره یکی از چالش برانگیزترین قابلیت های این مدل محسوب می شده است، اما تلاش بر این است که نرم افزار HDM-4 بتواند بهترین و اقتصادی ترین گزینه را از میان پروژه های مختلف انتخاب و نحوه اجرای آن را به طور بهینه با توجه به محدودیت های اقتصادی طراحی نمایدنرم افزار HDM-4 با هدف مقایسه برآوردهای مختلف هزینه و تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی گزینه های سرمایه گذاری متفاوت طراحی و ایجاد گردیده است.

این مدل برای هر بخش از راه علاوه بر شرایط جاده و منابع مورد استفاده توسط هر گزینه، سرعت وسایل نقلیه و منابع مادی راه که توسط هر وسیله نقلیه مورد مصرف قرار می گیرد را به صورت سالانه بررسی می نماید. سپس منفعت نسبی حاصل از سرمایه گذاری در هر گزینه، با استفاده از داده های موجود محاسبه شده و نتایج حاصل از آن ارائه می گردد.

نرم افزار HDM-4 دارای سه بخش می باشد که عبارتند از:

۱.    تحلیل پروژه
۲.    تحلیل برنامه
۳.    تحلیل استراتژی
خروجی های تولید شده توسط نرم افزار که برای تصمیم گیری نهایی کاربر مورد استفاده قرار می گیرند، در سه دسته کلی قرار می گیرند:
۱.    شاخص های بازده اقتصادی
۲.    برنامه ریزی چند ساله
۳.    برنامه ریزی های استراتژیک توسعه و نگهداری راه

نرم افزار hdm-4
۸۷MbHDM 4

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود برنامه

  کرک:  –

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com