غلطنامه مبحث 6 مقررات ملی ساختمان

 اطلاعیه مهم در خصوص اصلاحات مبحث 6 مقررات ملّی ساختمان

به آگاهی میرساند در ویرایش سال 1392 مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان اصلاحات زیر انجام گردیده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال 1392 مبحث یادشده را در اختیار دارند، می توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

دریافت غلط نامه چاپ اول تا چهارم

 

منبع : وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان