سرویس و نگهداری آسانسور

 عبارت است از بازبینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستمهایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانی می گردد. از این رو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرف نظر از نوع آن و شرکت سازنده آن، می بایست به طور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.

چگونگی سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور را از لحاظ توجیه پذیری اقتصادی نیز می توان بررسی نمود. بطور کلی بدیهی است اگر قطعه یا قطعاتی در شرف خرابی یا آستانه فرسودگی قرار بگیرند در صورتیکه به موقع تعویض یا تعمیر نگردند احتمالا باعث اختلال در عملکرد قطعات دیگر نیز خواهند بود، و یا ممکن است خرابی آنها صدمات جبران ناپذیری به کل سیستم وارد کند و یا حتی احتمال خطرات جانبی در بدترین حالت ممکن وجود خواهد داشت و امکان سقوط آسانسور نیز جزء خطرات آن می باشد.

فرض کنید: طنابهای فولادی (wire ropes) آسانسور یا همان سیم بکسل آسانسور در آستانه فرسودگی قرار گرفته است. این فرسودگی و یا خوردگی سیم بکسل ها باعث خوردگی فلکه های کششی موتور و هرزگرد می شود بنابراین فلکه های کششی نیز در معرض فرسودگی قرار میگیرند و در حالتی که ترمز ایمنی آسانسور (پاراشوت) فعال و تنظیم نباشد پارگی سیم بکسل باعث سقوط آسانسور شده و منجر به آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی خواهد بود.

سرویس و نگهداری آسانسور را از لحاظ صرفه اقتصادی نیز می توان تحلیل کرد. به طور کلی روشن است اگر قطعاتی در حال خرابی یا آستانه فرسودگی قرار بگیرند به هنگامی که به موقع تعویض یا تعمیر نشوند احتمال اختلال در کارکرد قطعات دیگر را نیز در بر خواهند داشت.

در هر بازرسی ماهانه و ادواری، آسانسور بر اساس یک چک لیست بازرسی شده و وضعیت موارد موجود در چک لیست به مدیر ساختمان ارائه می گردد و تعمیرات بر اساس سوابق چک لیست آسانسور صورت میگیرد.

سرویس و نگهداری آسانسور

موتورخانه:

 1. بررسی دمای متوسط موتورخانه و سیستم ترموستات موتور آسانسور
 2. بررسی استحکام شاسی پایه موتور
 3. بازدید فیوزها و اتصالات جعبه سه فاز و سیستم ارت
 4. بازدید و تعویض روغن گیربکس موتور آسانسور
 5. بازدید شفت موتور و گیربکس آسانسور
 6. بازدید شیارهای سیم بکسل فلکه کششی موتور و هرزگردها
 7. تنظیم ترمز موتور و بازدید لنت ترمز موتور آسانسور
 8. بازدید سیم بکسل های آسانسور
 9. نظافت موتورخانه نظافت داخل موتور ژنراتور و فن موتور آسانسور
 10. بازدید گاورنر و اتصالات گاورنر آسانسور
 11. بازدید ترمینال ها، اتصالات و قطعات تابلو فرمان آسانسور
 12. تست سیستم نجات اضطراری و دشارژ باطری های نجات اضطراری آسانسور

چاه آسانسور:

 1.  بازدید میکروسوئیچ های Limit حد و دور اندازهای آسانسور
 2. بازدید و روغن کاری ریل های آسانسور
 3. بررسی کشش ارتجاعی سیم بکسل های آسانسور
 4. بازدید کابل های آسانسور
 5. بازدید روشنایی چاه آسانسور
 6. بازدید لقمه های ریل کابین و وزنه آسانسور
 7. بازدید زنجیر تعادل زیر قاب وزنه و کابین آسانسور
 8. بازدید کرپی ها و سربکسل های آسانسور
 9. بازدید اتصالات سیم بکسل به کابین و قاب وزنه آسانسور
 10. بررسی کفشک های کابین و وزنه آسانسور
 11. بررسی روغن دانهای آسانسور
 12. بررسی ترمز ایمنی پاراشوت و اتصالات میله پاراشوت به سیم بکسل گاورنر آسانسور
 13. بررسی اتصالات و پیچ و مهره های یوک کابین آسانسور
 14. بازدید سنسور آهنربا و آهنرباهای آسانسور
 15. بررسی اتصالات، ترمینالها و دکمه های جعبه revision آسانسور
 16. بازدید ضربه گیر (بافرها) کابین و قاب وزنه آسانسور
 17. بازدید گاورنر پایین و استپ قارچی چاهک پایین آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور

درب های طبقات لولایی:

 1. بازدید قفل ها
 2. بازدید کنتاکت های درب
 3. بازدید مگنت درب بازکن
 4. بازدید فنر درب ها
 5. بازدید دیکتاتورها
 6. تنظیم درب ها
 7. روغن کاری لولاهای درب ها

درب های طبقات تمام اتوماتیک:

 1. بازدید قفل ها
 2. بازدید کنتاک های درب
 3. بازدید کفشک های زیر درب
 4. نظافت شیارهای درب
 5. بازدید مکانیزم و موتور سر درب

کابین و طبقات:

 1. بازدید شستی احضار طبقات
 2. بازدید شستی احضار کابین
 3. بازدیدروشنایی کابین
 4. بازدیدفن و کلید فن
 5. بازدید موزیک و اعلام طبقات
 6. بازدید صفحه نمایش شستی کابین
 7. بازدید عملکرد درب کابین 

سرویس آسانسور

اهمیت و ضرورت سرویس و نگهداری آسانسور:

 آسانسور از قطعات مکانیکی، الکترونیک، و اجزای سازه ای از بابت فرم و شکل ظاهری ساخته شده است به همین منظور اهمیت و برسی کلیه قطعات چه از کابل ها و دیگر قطعات ازجمله کابین، و دیگر قسمت های آن برای کارکرد صحیح و دقیق باید مورد بررسی قرار گیرد.

این مراحل نیازمند شرایطی است که باید در هنگام خرید به آن توجه کرد!

 • در صورت نبود قرارداد سرویس نگهداری آسانسور، صدور بیمه نامه مسئولیت برای آن مقدور نیست.
 • با انجام سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور قطعات خراب وپوسیده براحتی شناسایی شده و تعویض می شود.
 • از سوانح جانی پیشگیری خواهد شد.
 • از گسترش خرابی و بروز خسارت های مالی بیشتر پیشگیری می شود.