فیلم پروژه ی عظیم Denmark to Sweden

//فیلم پروژه ی عظیم Denmark to Sweden
فیلمی مستند از نحوه ساخت و ساختار سازه ای و معماری طولانی ترین پل جهان به طول بیش از ۱۰ مایل (بیش از ۱۵ کیلومتر) است و متصل کننده ی دو کشور دانمارک و سوئد است.
توسط |۱۳۹۷/۷/۱۴ ۰:۱۲:۰۹۱۴ام, مهر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه