مناظره کاندیداهای نظام مهندسی

/, نظام مهندسی تهران, ویدیو/مناظره کاندیداهای نظام مهندسی
مناظره کاندیداهای نظام مهندسی هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران
مهندس محمد حسن پور و مهندس سعید سعیدیان
برگزار کننده : مهندس پلاس (مهندس مهدی شاکر)
تاریخ : ۹۷/۷/۷
توسط |۱۳۹۷/۷/۷ ۱۸:۳۰:۲۱۷ام, مهر ۱۳۹۷|لایوها, نظام مهندسی تهران, ویدیو|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه