• عضو علی البدل گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال ۹۶

  • نایب رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی سپید فام وارن( پلی روف)

  • نائب رئیس هیأت مدیره مهندسین مشاورآمایش منطقه ای فلات ( شهر سازی و برنامه ریزی شهری )

  • مهندسی عمران- عمران ، کارشناس ارشد شهرسازی ،طی دوره های مدیریت درحد کارشناسی ارشد.

نوید حیاتی

سوابق تحصیلی :

۱- دکترای مهندسی عمران – سازه از دانشگاه سمنان

۲- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

اهم سوابق شغلی

۱- کارشناس ارشد  کنترل سازه ماده ۳۳ ( کنترل مضاعف ) سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران از سال ۱۳۸۷  تا کنون

۲- مدیریت پروژه ساختمانهای سازمان بیمه خدمات درمانی طی سالهای ۱۳۸۲ الی۱۳۸۷

۳- عضویت در سازمان نظام مهندسی استان تهران و دارا بودن پایه ارشد نظارت و محاسبه و اجرا از سال ۱۳۷۸

سوابق تدریس :

تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران در دانشگاه های :

۱-دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

۲- دانشگاه غیر انتفاعی لامعی گرگان

۳- دانشگاه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

۴- دانشگاه غیر انتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.