حسینقلی قلی زاده

  • عضو گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی

  • مسئول کمیته حل اختلاف سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی

  • عضو هیات مدیره و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی

  • دارای پروانه پایه یک نظارت و اجرا سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی

  • مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه خراسان شمالی

  • مسئول مهندسی سپاه منطقه خراسان شمالی

  • مدیر پروژه های سپاه منطقه و احداث پادگان شهید بهشتی شیروان

  • مسئول مدیریت ساختمان مهندسی سپاه منطقه خراسان بزرگ و نظارت پروژه های سپاه منطقه خراسان بزرگ

  • حضور داوطلبانه در جبهه و فرمانده گردان مهندسی و راهسازی در دوران دفاع مقدس

حسینقلی قلی زاده

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۷/۱۱ ۱۵:۰۳:۱۴۱۱ام, مهر ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه