• عضو ورئیس گروه تخصصی معماری و عضو کمیته مبحث ۱۹ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

  • عضو ستاد زیبا سازی و مسئول دفتر فنی شهرداری بجنورد و معاونت شهرسازی و معاونت فنی و عمرانی

  • عضو کمیته پژوهشی آموزشکده فنی و حرفه ای دارالفنون بجنورد و موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد و دانشگاه پیام نور خراسان شمالی

  • نماینده دانشگاه پیام نور خراسان شمالی در کارگروه هم اندیشی و راهبردی ، کاربردی توسعه دانشگاهها و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی و کارگروه اشتغال استان خراسان شمالی و کمیته فنی و کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری استان خراسان شمالی

  • دارای پروانه فنی مهندسی در زمینه تخصصی صنایع ماشین آلات و تجهیزات راه و ساختمان – سیستمهای مدیریت و بهبود کیفیت – طراحی صنعتی از وزارت صنعت و معدن و تجارت با سه کد آیسیک

آرش صدری

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.