چند سوال عمرانی که برای هر مهندس عمرانی ممکن است پیش بیاید:

سؤال اول :

در یک سازه بتنی ، رابطه وزن آرماتور مصرفی با مساحت زیر بنا چیست ؟ یعنی به ازای هر متر مربع زیر بنا چه مقدار آرماتور مصرف می شود ؟ ( البته این سؤال خیلی راحته و اکثر دوستان محاسب و مجری پاسخ رو می دونند)

بین 43 تا 53 کیلو گرم بر متر مربع

سؤال دوم :

نسبت وزن آرماتور مصرفی به ازای هر متر مربع از فنداسیون سازه بتنی به مساحت زیر بنا چیست؟

یعنی به ازای هر متر مربع فنداسیون چه مقدار آرماتور مصرف می شود ؟

بین 9 تا 18 کیلو گرم بر متر مربع(معمول : 11-13)

سؤال سوم :

به ازای هر متر مربع سقف یک سازه بتنی چه مقدار آرماتور مصرف می شود ؟

با آرماتور تیرچه 20 تا 25 کیلو گرم بر متر مربع

سؤال چهارم :

نسبت وزن آرماتور مصرفی در ستون به زیربنای ساختمان بتنی چقدر است ؟ یعنی به ازای هر متر مربع از زیربنا چه مقدار آرماتور در ستون مصرف می شود ؟

بین 12 تا 18 کیلو گرم بر متر مربع

سؤال پنجم :

مقدار متر طول تیرچه به نسبت مساحت سقف در یک سازه بتنی

( و یا فلزی با سقف تیرچه و بلوک ) چقدر است ؟

بین 4/1 تا 6/1 برابر (بسته به مقدار سطحی که تیرها در پلان اِشغال میکنند)

سؤال ششم :

میزان آرماتور مصرفی به طور متوسط در هر متر طول تیرچه چقدر است ؟

با حرارتی و منفی حدود 12-13 کیلو گرم بر متر طول تیرچه

سؤال هفتم:

میزان وزن آرماتور حرارتی به مساحت سقف چقدر است ؟

(یعنی بطور تقریبی در هر متر مربع از سقف یک سازه بتنی چه مقدار آرماتور حرارتی مصرف می شود ؟

06/1 کیلو گرم بر متر مربع

سؤال فوق رو می توان در مورد آرماتور منفی ( سر تیرچه ) هم مطرح کرد؟

بین 1-2/1 کیلو گرم بر متر مربع

سؤال هشتم :

میزان سیمان مصرفی به ازای هر متر مربع از سازه فونداسیون ، سقف و ستون یک سازه بتنی به تفکیک چقدر است ؟

150تا 250 کیلو گرم بر متر مربع ( بسته به ارتفاع سقف و تکی یا دوبل بودن تیرچه) –

این نسبتها میتوانند جهت پروژه های موردی متفاوت باشند. – فونداسیون 43 ستون 6 و سقف 51 درصد از مقدار فوق ، توجه : سقف بسته به ضخامت و دوبل بودن میتواند درصد بسیار بسیار بزرگتری را به خود اختصاص داد.

سؤال نهم :

تعداد آجر مصرفی در تیغه های 11 سانتی متری و دیوارهای 22 و 35 سانتی متری در هر متر مربع از دیوار به تفکیک نوع آجر چه تعداد است .( منظور از انواع آجر ، آجر فشاری ، لفتون و سفال در ابعاد مختلف است )

زبره و مشابه : 60 و 120 و 180 عدد

دانلود اپ دستیار مهندس

سؤال دهم :

نسبت مساحت دیوار در یک سازه

(اعم از دیوارهای پیرامونی و تیغه های جداکننده داخلی ) به مساحت زیربنا چیست

(در نتیجه پاسخ به این سئوال و سئوال چهاردهم می توان تعداد تقریبی آجر مورد نیاز یک پروژه را تخمین زد)

از 95 تا 115 درصد – این نسبتها میتوانند جهت پروژه های موردی متفاوت باشند.

سؤال یازدهم :

میزان شن و سیمان مصرفی در اجرای یک متر مربع از دیوارهای مورد سئوال نهم چقدر است ؟ عیار سیمان رو در ملات مورد استفاده طبق کلیات مندرج در صفحه 5 فهرست بهای ابنیه سال 88 فرض کنید تا بشه گفت طبق یک مرجع قانونی در نظر گرفته شده

دیوار 11 سانتی :

سیمان 7 کیلوگرم و شن و ماسه 66 کیلوگرم

دیوار 22 سانتی : سیمان 14 کیلوگرم و شن و ماسه 132 کیلوگرم

دیوار 35 سانتی : سیمان 22.3 کیلوگرم و شن و ماسه 210 کیلوگرم

سؤال دوازدهم :

نسبت مساحت گچ و خاک بدنه و سقف ( به تفکیک ) به مساحت زیر بنا چقدر است ؟

بدنه :‌85 تا 100 درصد – سقف 80 تا 85 درصد – این نسبتها میتوانند جهت پروژه های موردی متفاوت باشند.

سؤال سیزدهم :

وزن گچ و خاک مصرفی در هر متر مربع برای ضخامت یک سانتی متر چقدر است؟ ( البته با مراجعه به جداول موجود در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان می تونیم به راحتی این نسبت رو حساب کنیم . که بعد از آن خیلی راحت برای ضخامت 5/2 سانتی متر که مبنای پرداخت در فهرست بهای ابنیه است این محاسبه انجام می شه ( البته برای هر ضخامت دیگه ای هم می شه حساب کرد )

40 کیلوگرم بر متر مربع دیوار.

نتیجه :

با توجه به جواب سئوال دهم و دوازدهم و این سئوال حدودا می شه وزن گچ مورد نیاز برای انجام عملیات گچ و خاک یک ساختمان رو بصورت تقریبی بر اساس ضخامت مورد نیاز حساب کرد

سؤال چهاردهم :

نسبت وزن گچ سفید جهت اجرای سفید کاری در یک متر مربع چقدر است ؟ ( خیلی که بخواهیم اجرایی صحبت کنیم ، می شه بپرسیم با هر کیسه گچ 50 کیلویی ، چند متر مربع رو می شه سفیدکاری کرد ؟)

باتوجه به سؤالات قبلی میتوان به میزان گچ سفید مورد نیاز برای یک پروژه پی برد .

13 کیلوگرم بر متر مربع دیوار.

یعنی 85/3 متر مربع دیوار را.