مهندس سعید غفرانی

//مهندس سعید غفرانی
  • رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۳

  • معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی سازمان آب منطقه‌ای تهران

  • قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران

مهندس سعید غفرانی

سوابق تحصیلی :

  1. کارشناسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  2. کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشگاه تهران
  3. دکترای شهرسازی دانشگاه علوم و تحقیقات

اهم سوابق تحصیلی و شغلی:

  1. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال ۱۳۹۳
  2. شهردار مناطق چهار و شش تهران
  3. قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران
  4. معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی سازمان آب منطقه‌ای تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۵/۲۲ ۱۶:۲۸:۴۸۲۲ام, مرداد ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه