مدارک لازم جهت صدورگواهی پایان کار آپارتمان

//مدارک لازم جهت صدورگواهی پایان کار آپارتمان

مدارک لازم جهت صدورگواهی پایان کار آپارتمان :

۱- اصل وکپی سند مالکیت

۲- اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی مالک (درصورت مراجعه وکیل اصل وکپی وکالت نامه محضری ومدارک شناسایی وکیل وکپی مدارک مالک)

۳- درصورت فوت مالک اصل وکپی انحصار وراثت، کپی مدارک شناسایی ورثه

۴- اصل وکپی فیش عوارض نوسازی سالیانه

۵- اصل وکپی فیش آب، برق، گاز، تلفن

۶- گواهی پایان کار ساختمان

۷- گواهی عدم خلاف قبلی در صورت وجود

۸- ارائه صورت مجلس تفکیکی

مدارک لازم جهت صدور پایان کار ساختمان:

۱- اصل وکپی سند مالکیت

۲- اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی مالک (درصورت مراجعه وکیل اصل وکپی وکالت نامه محضری ومدارک شناسایی وکیل وکپی مدارک مالک)

۳- درصورت فوت مالک اصل وکپی انحصار وراثت، کپی مدارک شناسایی ورثه

۴- اصل وکپی فیش عوارض نوسازی سالیانه

۵- اصل وکپی فیش آب، برق، گاز، تلفن

۶- ارائه کارت سازه ، برگه اتمام عملیات ساختمانی وکلیه گزارشات مرحله ای وهمچنین تائیدیه استاندارد برای آسانسور، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش و گرمایش، نرده ، رعایت مبحث ۱۹(شیشه ۲ جداره )و… (درساختمان نوساز )

۷- اصل وکپی پروانه ساختمانی (درساختمان نوساز )

۸- نقشه معماری ملک دارای مهر شهرداری منطقه به همراه CD (درساختمان نوساز )

۹- گواهی عدم خلاف قبلی در صورت وجود

مدارک لازم جهت صدورگواهی پایان کار آپارتمان

مدارک لازم جهت صدورپروانه (تخریب ونوسازی ، ساختمان، عدم خلاف) :

۱- اصل وکپی سند مالکیت

۲- اصل وکپی شناسنامه

۳- وکارت ملی مالک (درصورت مراجعه وکیل اصل وکپی وکالت نامه محضری ومدارک شناسایی وکیل وکپی مدارک مالک)

۴- درصورت فوت مالک اصل وکپی انحصار وراثت، کپی مدارک شناسایی ورثه

۵- اصل وکپی فیش عوارض نوسازی سالیانه

۶- اصل وکپی فیش آب، برق، گاز، تلفن

توسط |2019-01-22T11:21:42+04:301st, نوامبر 2018|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

اطلاعات تماس :

EngineerPlus.ir [at] gmail.com

تلفن: 88715202

تلفن همراه: 09195654872

وبسایت: مهندس پلاس