فرم های نظام مهندسی، تامین اجتماعی و بیمه، مالیات

//فرم های نظام مهندسی، تامین اجتماعی و بیمه، مالیات

بخش فرم ها در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش ۳۳ فرم نظام مهندسی، تامین اجتماعی و بیمه، مالیات قرار گرفته است.

لیست این فرم ها به شرح زیر می باشد:

فرم نظام مهندسی : تاییدیه دو نفر از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی
فرم نظام مهندسی : فرم ثبت نام درخواست ارجاع کار نظارت
فرم نظام مهندسی : فرم درخواست صدور پروانه اشتغال
فرم نظام مهندسی : فرم درخواست تمدید،تعویض و ارتقا پایه
فرم نظام مهندسی : برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی
فرم نظام مهندسی : برگ خوداظهاری مقدار کارهای انجام شده و در دست اقدام
فرم نظام مهندسی : معرفی مشخصات به سازمان نظام مهندسی ساختمان
فرم نظام مهندسی : برگ تعهد نظارت
فرم نظام مهندسی : برگ تعهد نظارت معماری
فرم نظام مهندسی : برگ تعهد نظارت سازه
فرم نظام مهندسی : برگ تعهد نظارت تاسیسات برقی
فرم نظام مهندسی : برگ تعهد نظارت تاسیسات مکانیکی
فرم نظام مهندسی : برگ تعهد تهیه نقشه های محاسباتی ساختمانی
فرم نظام مهندسی : برگ تایید استحکام و تعهد نظارت
فرم نظام مهندسی : نمونه فرم گزارش بازدید ناظر ساختمان
فرم نظام مهندسی : تعهدات مالک
فرم نظام مهندسی : تعهدات ناظر
فرم نظام مهندسی : تعهدات مجری
فرم نظام مهندسی : نمونه قرارداد شخص حقیقی تک ناظره
فرم نظام مهندسی : نمونه قرارداد شخص حقوقی تک ناظره
فرم نظام مهندسی : نمونه قرارداد چهار ناظره
فرم نظام مهندسی : کاربرگ مهندسان حقیقی (امضا الکترونیکی)
فرم نظام مهندسی : کاربرگ مهندسان حقوقی (امضا الکترونیکی)
فرم تامین اجتماعی و بیمه : فرم اعلام صورت دستمزد ماهیانه به بیمه با دیسکت
فرم تامین اجتماعی و بیمه : فرم درخواست بیمه بیکاری
فرم تامین اجتماعی و بیمه : فرم نام نویسی بیمه
فرم تامین اجتماعی و بیمه : فرم درخواست جمع آوری سابقه بیمه
فرم تامین اجتماعی و بیمه : فرم درخواست صدور دفترچه درمانی
فرم تامین اجتماعی و بیمه : فرم خوداظهاری سوابق بیماری
فرم تامین اجتماعی و بیمه : فرم تایید صحت سلامت بیمه شده
فرم تامین اجتماعی و بیمه : معرفی پیمانکار به سازمان تامین اجتماعی
فرم اداره مالیات : صورتحساب فروش کالا و خدمات
فرم اداره مالیات : خلاصه لیست تغییرات و مالیات بر حقوق

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس
توسط |۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰:۳۴:۱۹۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

13 − دو =