علی اکبر نبی ئی متولد ۱۳۵۰/۱۰/۳۰ می باشد .

 • مدیر کنترل ساختمان نظام مهندسی استان تهران

 • مشاوره کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی تهران

 • بازرسی واحد معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران

مهندس علی اکبر نبی ئی

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد تهران مرکز

اهم سوابق شغلی:

 1. مدیر کنترل ساختمان نظام مهندسی استان تهران
 2. مشاوره کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی تهران
 3. مدیر طراحی شرکت مهندسی مهراز
 4. بازرسی واحد معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران
 5. دبیر کارگروه تخصصی معماری و عمران منطقه ۸
 6. عضو کمیته نما و منظر منطقه ۴
 7. همکاری با کارگروه و ساماندهی نماهای شهر تهران در شورای اسلامی شهر تهران
 8. مدرس و داور در کارگاه آموزشی نما با همکاری نظام مهندسی و مرکز آموزشی پردیس معماری
 9. عضو اصلی و جانشین دبیر شورایاری نهران منطقه ۸ محله ۱
 10. دبیر شورایاری محله دردشت
 11. طراحی و نظارت اجرای مجتمع ۱۵۰ واحدی گل نرگس شرکت عمران بهزاد فدک
 12. طراح دفتر مرکزی ادارات برق چهارگانه و رباط کریم
 13. طراحی و نظارت نمای بیش از ۱۵۰ واحد مسکونی در تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.