طراحی نقشه های معماری فاز۱ و فاز۲ چیست

یک پروژه معماری در سه فاز شکل می گیرد و این سه فاز باید بصورت مرتب و سلسله وار  پشت سر هم قرار گیرد تا معماری شکل بگیرد که که این سه فاز عبارتند از فاز صفر، فاز یک و دو معماری

فاز صفر معماری شامل مطالعات و کسب اطلاعات در ارتباط با نیازهای پروژه ، اقلیم ، الزامات شرایط محیطی و قوانین و استانداردها  می باشد .

فاز یک معماری پیاده کردن اطلاعات کسب شده فاز صفر در قالب ارائه طرح ها و نقشه های اولیه یا نقشه های فاز یک می باشد و این نقشه ها که شامل پلان ها ، نماها و مقاطع می باشند برای ارایه جهت اخذ مجوز های لازم برای ساخت به مراکز صدور پروانه اعم از شهرداری ها یا بخشداری ها و ….. بکار گرفته می شوند.

نقشه های اجرایی فاز دو معماری بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهیه می شود و شامل ترسیم و ارایه نقشه هایی اجرایی ساختمان جهت اجرا یا ارائه به پیمانکاران می باشد که لیست این نقشه ها به شرح زیر می باشد :

۱- فهرست نقشه های فاز دو

۲- جدول نازک کاری

۳- پلان اندازه گذاری

۴- پلان کفسازی و مبلمان

۵- پلان سقف کاذب

۶- پلان تیپ بندی در و پنجره و ارجاعات ( کدگذاری )

۷- پلان نعل درگاه

۸- پلان فونداسیون و کرسی چینی

۹- پلان تیر ریزی

۱۰- سایت پلان

طراحی نقشه های معماری فاز۱ و فاز۲ چیست

۱۱- پلان فاز دو بام

۱۲- پلان تاسیسات مکانیکی ( آبگرم و آبسرد ، گرمایش و سرمایش ، فاضلاب )

۱۳- پلان تاسیسات الکتریکی

۱۴- برش های فاز دو

۱۵- نماها

۱۶- بزرگنمایی سرویس بهداشتی

۱۷- بزرگنمایی پله ( برش و جزئیات اجرایی پله )

۱۸- تیپ بندی در و پنجره

۱۹- جزئیات اجرایی خاص پروژه که دقیقا مرتبط با همان پروژه باشد.

۲۰- ارائه جزئیات عمومی