ساختمان ها با صفحات دو لایه ساندویچى۳D با بتن میانى درجا

//ساختمان ها با صفحات دو لایه ساندویچى۳D با بتن میانى درجا

ساختمان ها با صفحات دو لایه ساندویچى۳D با بتن میانى درجا

ساختمان هاى با صفحات دولایه ساندویچی ۳D بتن میانی درجا براى ساختمان هاى با کاربرى مسکونی تا حداکثر ۴ طبقه روى پارکینگ، مورد تأئید قرار گرفته است. این ساختمان ها متشکل از پانل های دیوار و سقف است. پانل های دیواری به دو صورت به کار گرفته مى شوند.
نوع اول به عنوان دیوارهای جدا کننده و نوع دوم در نقش اعضا سازه ای که در تحمل بارهای ثقلی و نیرو هاى لرزه اى مشارکت مى کنند. به عبارت دیگر، هیچ گونه عضو ستونی در این ساختمان ها وجود ندارد. پانل های سقفی، تحمل بارهای کف و انتقال آن را به پانل های دیواری به عهده دارند، که این پانل ها به صورت مستقیم و بدون وجود المان تیر، به پانل های دیواری متصل می شوند.
کلیه پانل ها به صورت مدولار و در قطعاتى با عرض معمول یک متر و طول سه متر در کارخانه تولید و در محل کارگاه، در موقعیت خود قرار داده مى شوند و به یکدیگر متصل می شوند. اجزاى پانلی دیوارهاى سازه ای در این ساختمان ها، شامل یک شبکه خرپایی فضایی چهار لایه از میل گردهای ساده به قطر کوچک، یک لایه بتن میانى درجا، دو لایه ورق پلى استایرن و دولایه بتن پاششى است. در هنگام ساخت شبکه جوش شده، دو لایه ورق پلى ا ستایرن به ضخامت ۴ تا ۹ سانتى متر، در دو وجه بیرونى شبکه قرار مى گیرند. لایه پلى ا ستایرن علاوه بر این که به عنوان عایق حرارت، برودت و صوت عمل مى کند، به عنوان قالب ماندگار براى لایه بتن درجا نیز محسوب مى شود. لایه بتن میانى که پس از استقرار و محکم کردن پانل ها در محل، اجرا مى شود، به صورت مسلح و به عنوان دیوار باربر براى سیستم مذکور عمل خواهد کرد.
پس از انجام بتن ریزى درجا و گذشت زمان براى گیرش بتن، در دو سمت ورق هاى پلی ا ستایرن، بتن ریزدانه ای، به ضخامت ۴ الی ۷ سانتی متر با سیستم » بتن پاششی اجرا «می شود. ضخامت پانل ها، با استناد بر محاسبات سازه ای، متفاوت است و به تفکیک برای تحمل برش و خمش در سقف ها و برای تحمل بار محوری و برش عرضی در صفحه پانل، در دیوارها محاسبه می شود. در حین مراحل نصب پانل ها و قبل از اجراى بتن میانى، لازم است تمهیدات لازم براى تأمین اتصالات و تعبیه بازشوها در نظر گرفته شود. حال آن که نصب تاسیسات مکانیکی و برقی را مى توان پس از اجراى بتن درجا و قبل از بتن پاشی مجموعه، انجام داد.
از مزایای این ساختمان ها مى توان به انعطاف پذیری پانل ها در ایجاد اشکال مختلف در بازشوها و فضاهای داخلی ساختمان، ایجاد فضای مفید بیشتر به دلیل ضخامت کم آن، مقاومت در مقابل حرارات، برودت و صوت، کیفیت بهتر اجراى اتصالات اعضای سازه ای، باز پخش بیشتر نیرو به دلیل پیوستگی بین کلیه دیوارهای ساختمان و سقف، مقاومت در برابر آتش سوزی، سبکی و سهولت نصب پانل ها و کاهش زمان اجرای پروژه و نیروی انسانی مورد نیاز، کاهش مصالح مصرفی در پروژه، امکان ساخت
سریع ساختمان های یک طبقه و امکان اسکان آسیب دیدگان ناشی از بلایای طبیعی با سرعت زیاد، اشاره کرد. هم چنین، از نقط ضعف این سیستم مى توان موارد زیر را برشمرد: ترد بودن فولادهای پیش کشیده، امکان ایجاد خوردگی در فولادهای شبکه پانل به دلیل نداشتن پوشش مناسب فولادها، عدم امکان دسترسی براى تعمیر و یا اصلاح مسیر تأسیساتی. این سیستم در زمینه هاى انرژى، حریق، آکوستیک و سازه، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابى قرار گرفته و کاربرد آن، در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات

۱) در این سیستم صفحات ۳D طرفین به عنوان قالب محسوب و دیوار میانى به عنوان دیوار باربر سازه ای محسوب مى شود.
۲) سقف هاى سازه ای در این سیستم مى تواند تیرچه بلوک و یا دال هاى بتن مسلح است.
۳) اجراى ساختمان در حداکثر ۴ طبقه مسکونى روى طبقه پارکینگ و یا ارتفاع ۱۶ متر مجاز است.
۴) الزامات طراحى و اجرا براساس آئین نامهACI 318-05 ویرایش هاى بعد از آن صورت گیرد.
۵) طرح لرزه ای مى تواند بر مبناى آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران و یا سایر آئین نامه هاى معتبر لرزه ای انجام شود.
۶) طراحى و کنترل سازه در مقابل سایر بارهاى وارده بر مبناى مقررات ملى ساختمان صورت گیرد.
۷) مشخصات شبکه جوش باید براساس استاندارد ASTM باشد.
۸) تمهیدات لازم در شرایط مختلف اقلیمى براى بتن مسلح مانند فولاد گالوانیزه و بتن مقاوم در محیط خورنده لحاظ شود.
۹) حداقل تنش تسلیم فولادها ۲۴۰ مگاپاسکال و حداقل قطر آن ها ۳ میلى متر باشد.
۱۰) عمل سختى زدایى در صورت استفاده از فولاد پس کشیده انجام گیرد.
۱۱) پلى استایرن منبسط شونده باید از نوع کندسوز مطابق با استاندارد ASTMیا سایر استانداردهاى معتبر بین ا لمللى باشد.
۱۲) رعایت مباحث مربوط به انرژى، حریق و آکوستیک بر اساس مقررات ملى ساختمان الزامى است.
۱۳) امکان اجراى نما از نوع تر و یا با رعایت تمهیدات خاص از نوع خشک وجود دارد.
۱۴) کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معمارى، سازه ای و تأسیسات مکانیکى و برقى از حیث دوام، خوردگى، زیست محیطى،بهداشتى و غیره مى بایستى بر مبناى مقررات ملى ساختمان ایران و یا آئین نامه هاى ملى یا معتبر بین ا لمللى شناخته شده و مورد تأیید به کار گرفته شود، در غیر این صورت اخذ تأییدیه فنى در این خصوص از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامى است.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۶ ۲۳:۵۹:۰۷۱۶ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

2 × 3 =