• مدیر عامل مهندسین مشاور

  • مدیر منطقه شرق کشور در وزارت ورزش و جوانان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

  • مدیر فنی شرکت نوساز وابسته به سازمان گسترش و نوسازی کشور

شهرام پیمان

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران .

اهم سوابق :

دارای پروانه پایه یک از وزارت راه وشهرسازی و عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

مدیر عامل مهندسین مشاور از سال ۱۳۷۴

مدیر منطقه شرق کشور در وزارت ورزش و جوانان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مدیر فنی شرکت نوساز وابسته به سازمان گسترش و نوسازی کشور

مدیر پروژه های متعدد در سیستم پیمانکار

مدیر طراحی پروژه های مختلف در مشاور

مدیر اجرایی و مدیر طرح در پروژه های اجرایی کشور و شهرداری

مشاور طراحی ، دستگاه نظارت مقیم و عالیه در پروژه های عمرانی و غیر عمرانی

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.