خانه های پیش ساخته سریع النصب دادو

استفاده از این سیستم به عنوان قاب ساده فولادی سرد نورد شده با مهاربندی های هم محور فولادی، به شرط رعایت کلیه الزامات زیر برای ساختمانهای یک طبقه با حداکثر ارتفاع ۵/۴ متر از تراز پایه در کلیه پهنه های لرزه خیزی کشور، بلامانع است.

ضوابط و الزامات

۱) رعایت مشخصات فولادی سرد نورد شده براساس استاندارد ASTM الزامی است.
۲) بارگذاری ثقلی و کنترل سازه در مقابل بارهای جانبی مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «بارهای وارد بر ساختمان» انجام شود.
۳) طراحی سازه­ای کلیه اعضا و اتصالات براساس آخرین ویرایش استاندارد AISI و طرح لرزه­ای آن براساس آخرین ویرایش آئین نامه ASCE 7 و استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام شود. در سایر موارد مانند : طراحی شالوده رعایت مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
۴) لازم است سقف­ها تنها به صورت شیب دار با رعایت تمهیدات لازم از نظر مهاربندی جانبی دیافراگم سقف اجرا شوند.
۵) کلیه اتصالات سازه­ای در محل نصب اسکلت، با پیچ و مهره انجام شوند.
۶) برای جوشکاری اعضای سرد نورد شده، رعایت استانداردهای AISI و آئین­نامه­های AWS و AISI الزامی است.
۷) ضوابط مربوط به اجزای تصالی شامل پیچ خودکار و پیچ و مهره باید مطابق آئین­نامه AISC و استاندارد AISI در نظر گرفته شود.
۸) رعایت تمهیدات لازم جهت محدود نمودن جمع شدگی و تغییر شکلهای انقباضی ناشی از انباسط و انقباض حرارتی مربوط به بتن سبک مورد استفاده در جداره­ها، مطابق با استانداردهای معتبر ملی یا بین المللی الزامی است.
۹) در شرایط مختلف اقلیمی و محیطهای خورنده ایران ، رعایت تمهیدات لازم از نظر دوام و پایائی اعضای فلزی ضروری است.
۱۰) در اجرای پوششهای نازک کاری و نماسازی باید تمهیدات لازم جهت اتصال آنها به اجزا و قطعات فلزی زیر کار در نظر گرفته شود.
۱۱) کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه­ای از حیث دوام و مسائل زیست محیطی باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه­های معتبر بین المللی به کار گرفته شوند.
۱۲) الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «صرفه جویی در مصرف انرژی» رعایت شود.
۱۳) لازم است لایه­ای مستقل برای هوابندی جدار در نظر گرفته شود. برای بخاربندی نیز باید لایه­ای با مشخصات مناسب، هوابندی و بخاربندی می­تواند به صورت همزمان تأمین گردد.
۱۴) بین تخته سیمانی و عایق حرارتی باید حداقل ۲۵ میلی­متر فاصله هوایی درنظر گرفته شود. در این لایه هوا باید امکان تهویه هوا از پائین به بالا پیش بینی شود.
۱۵) استفاده از جداره­های معرفی شده دراین سیستم فقط برای ساختمانهای یک طبقه مسکونی، در صورت محافظت به وسیله تخته­های گچی با حداقل ضخامت ۲۵/۱ سانتیمتر (نیم اینچ) بلامانع است. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «حفاظت ساختمانها در مقابل حریق» و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمانی نیز الزامی است. خصوصاً رعایت الزامات دیوارهای خارجی از نظر ایمنی در برابر آتش با توجه به فاصله با ساختمانهای مجاور مطابق با الزامات نشریه ۴۴۴ مرکز تأکید می شود.
۱۶) صدابندی هوابرد در پوسته خارجی ساختمان و جداکننده­های بین واحدهای مستقل، می­بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «عایق بندی و تنظیم صدا» تأمین شود.