حسن عیوضی فارغ التحصیل از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته عمران

  • رئیس کارگاه ابنیه واجرای فونداسیون صنعتی درجهادخودکفائی نیروی زمینی ارتش

  • رئیس دستگاه نظارت مقیم پروژه راه وبنیه دراستان مازندران

  • عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور گذرراه ایمن وبرجسازان تچرا

حسن عیوضی

اهم سوابق شغلی:

  • مدت ۱۸ماه رئیس کارگاه ابنیه واجرای فونداسیون صنعتی درجهادخودکفائی نیروی زمینی ارتش (خدمت سربازی)
  • بیش ازچهارسال رئیس دستگاه نظارت مقیم پروژه راه وبنیه دراستان مازندران (مهندسین مشاور فرادید)
  • شش ماه ناظراجرای فاضلاب شهری تهران (پارس آب تدبیر)
  • هجده ماه مدیرپروژه های ابنیه ومحوطه اداره بندرامام خمینی ، بررسی صورتجلسات ، صورت وضعیت ها ، کنترل و تنظیم اسناد مناقصه وصورتجلسات قیمت جدید،دستورکارهای اجرائی و… (شیبراهه بندروتدبیر ساحل پارس)
  • در سال ۱۳۸۷ بصورت حرفه ای با عضویت در هیئت مدیره شرکت حقوقی فعالیت خودم را در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بصورت تمام وقت وبا سمت مدیرعامال در شرکت سازنده حقوقی آغاز کردم و تاپایان سال ۱۳۹۱مدیریت اجرای بیش ازبیست هزارمترمربع ساختمان شهری درقالب۴ قرارداد انجام دراین فاصله اولین و سومین شناسنامه فنی و ملکی در سال ۱۳۸۸ شهرتهران صادرگردید
  • از سال ۹۳ تاکنون عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور گذرراه ایمن وبرجسازان تچرا با زیربنای تحت نظارت بیش از چهل هزار مترمربع

 خلاصه  تجارب :

کنترل کیفیت وکمیت  مقادیراجرائی ، صورت وضعیت ، تهیه وکنترل صورتجلسات کارگاهی، کنترل ومقایسه مقادیرقراردادبا کارهای اجرائی ،پیشنهاد تغییرمقادیردرصورت نیاز ، آشنائی باشرایط عمومی پیمان،بخشنامه ها و…..

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.