بخش جزوات در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش ۲۱ جزوه درسی مهندسی عمران و معماری قرار گرفته است.

لیست این جزوات به شرح زیر می باشد:

استاتیک : استاتیک : مهندس افشین سالاری
بارگذاری : بارگذاری : دکتر محمد چوبدار طوسی
برنامه نویسی کامپیوتر : برنامه نویسی ++C : مهندس پویا حیاتی
برنامه نویسی کامپیوتر : برنامه نویسی ++C : مهندس امیرحسین شکوهی
تحلیل سازه ها ۱ : تحلیل سازه ها ۱ : مهندس پویا حیاتی
تحلیل سازه ها ۱ : تحلیل سازه ها ۱ : مهندس افشین سالاری
تحلیل سازه ها ۲ : تحلیل سازه ها ۲ : مهندس افشین سالاری
تکنولوژی بتن : تکنولوژی بتن و طرح اختلاط : دکتر پرهام حیاتی ، مهندس پویا حیاتی
سازه های بتن آرمه ۱ : سازه های بتن آرمه ۱ : دکتر سید بهرام بهشتی اول
سازه های بتن آرمه ۱ : سازه های بتن آرمه ۱ : نامشخص
سازه های بتن آرمه ۱ : سازه های بتن آرمه ۱ : مهندس افشین سالاری
سازه های بتن آرمه ۲ : سازه های بتن آرمه ۲ : مهندس افشین سالاری
سازه های فولادی ۱ : سازه های فولادی ۱ : نامشخص
سازه های فولادی ۲ : سازه های فولادی ۲ : مهندس افشین سالاری
مقاومت مصالح ۱ : مقاومت مصالح ۱ : مهندس پویا حیاتی
مقاومت مصالح ۱ : مقاومت مصالح ۱ : مهندس افشین سالاری
مقاومت مصالح ۱ : مقاومت مصالح ۱ : دکتر محمد علی برخورداری
مقاومت مصالح ۲ : مقاومت مصالح ۲ : مهندس افشین سالاری
مکانیک خاک : مکانیک خاک : دکتر سعید خرقانی
مکانیک سیالات : مکانیک سیالات : دکتر محسن سلطانپور
مکانیک سیالات : مکانیک سیالات : نامشخص