تحلیل تیرهای مهم

//تحلیل تیرهای مهم

تحلیل تیرهای مهم

بخش تحلیل تیرهای مهم در قسمت محاسبات اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش نمودار برش و خمش و همچنین مقادیر شیب و تغییرمکان ماکزیمم تیرها قرار گرفته است.

اپلیکیشن دستیار مهندس - تحلیل تیرهای مهم
اپلیکیشن دستیار مهندس - تحلیل تیرهای مهم - داخلی
توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۰:۵۹:۰۷ ۸ام, آبان ۱۳۹۶|دستیار مهندس|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

یازده − 8 =