آزمایش هم ارزی ماسه 

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۱:۲۱۲۹ام, دی ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, خاک|

 آزمایش هم ارزی ماسه  کاربرد آزمایش هم ارزی ماسه  آزمایش هم ارزی ماسه از آزمایش های خاک می باشد که بر اساس AASHTO T:176-81 , ASTM D:2419-87 انجام می شود. این آزمایش ویژه خاکهایی است که ریز دانه آنها کم باشد. (ریزدانه های کمتر از 35%) و حالت خمیری آنها را به روش اتربرگ [...]

واگرایی خاکهای رسی

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۷:۵۴:۳۶۲۶ام, دی ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, خاک|

واگرایی خاکهای رسی بوسیله هیدرومتری مضاعف کاربرد آزمایش واگرایی خاکهای رسی آزمایش واگرایی خاکهای رسی بوسیله هیدرومتری مضاعف از آزمایش های خاک می باشد که بر اساس ASTM D 4221-83 انجام می شود. این آزمایش چنانچه همراه با آزمایش دانه بندی هیدرومتری بر روی دو نمونه مشابه از یک خاک انجام پذیرد، نشانه ی [...]

دانه بندی با استفاده از هیدرومتری

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۸:۴۲:۳۵۲۵ام, دی ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, خاک|

آزمایش هیدرومتری هدف آزمایش هیدرومتری آزمایش دانه بندی با استفاده از هیدرومتری از آزمایش های خاک می باشد که بر اساس  ASTM D 422-63 انجام میگیرد. این آزمایش برای دانه های ریز خاک (کوچکتر از الک 200) و برای تعیین رس و لای و دانه بندی آنها به کار میرود. در واقع [...]

آزمایش دانه بندی خاک

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۸:۱۴:۱۱۲۴ام, دی ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, خاک|

آزمایش دانه بندی خاک هدف آزمایش دانه بندی خاک آزمایش دانه بندی خاک از آزمایش های مهم خاک می باشد که بر اساس ASTMD422-63 انجام میگیرد نحوه توزیع دانه های خاک به دو صورت انجام میگیرد. اگر دانه ها از الک شماره 200 بزرگتر باشند با استفاده از روش الک و برای [...]

آزمایش تراکم خاک 

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۸:۴۶:۲۳۲۳ام, دی ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, خاک|

آزمایش مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک  هدف آزمایش آزمایش مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک از سری آزمایش های خاک میباشد که طبق استاندارد ASTMD698 و روش تراکم اصلاح شده انجام می شود. این روش های آزمایش، شامل دستورالعمل های تراکم آزمایشگاهی است که، برای تعیین درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک (منحنی تراکم) خاکهای متراکم شده، [...]

تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ بر مبنای جرم

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۹:۳۱۲۲ام, دی ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, خاک|

تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ بر مبنای جرم هدف آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک و سنگ بر مبنای جرم از آزمایش های خاک می باشد. این آزمایش بر اساس اساندارد ASTM:D2216 انجام می شود. این آزمایش چگونگی تعیین آزمایشگاهی درصد رطوبت، با اندازه گیری جرم خاک، سنگ و مواد مشابهی [...]