عایق های رطوبتی

تعریف

عایق های رطوبتی مواد و مصالحی است برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت ، در ساختمان . عایق رطوبتی قیری ، غشای نیمه انعطاف پذیر پیوسته ای است شامل لایه های متناوب نمد اشباع شده یا روکش شده ، یا منسوج ، با لایه های قیر ، و ممکن است با رویۀ سنگدانۀ معدنی ، مواد قیری یا سایر ورق ها روکش شود .

دسته بندی

عایق های رطوبتی به ۳ نوع اصلی دسته بندی می شود :

۱- عایق رطوبتی قیر و گونی .
۲- عایق رطوبتی پلیمری تک لایۀ پیش ساخته ، یا اجرا پذیر در محل (مایع مصرف شونده).
۳- عایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده به وسیلۀ پلیمرها ، که خود به انواع زیر تقسیم می شود :
۳-۱عایق رطوبتی پی : برای عایق کردن پی و سطوخ داخلی ساختمان ها
۳-۲ عایق رطوبتی بام : این عایق ها به صورت تک لایه با بستری از یک لایۀ پلی استر ترمو و یا به صورت دو لایه با بستری از یک لایه الیاف شیشه و یک لایه پلی استر ساخته و با مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمری اشباع می شوند و برای عایق کردن سطوح خارجی ساختمان ها و استخرها و تونل به کار می روند .

عایق رطوبتی بام ، برحسب نوع پلیمر اصلاح کننده قیر و نوع قیر ، به ۳دسته اصلی تقسیم می شود :

الف –عایق رطوبتی نوع A : از قیر اصلاح شده با مواد پلیمری ، به سر گروهی APP (پلی پروپیلن اتکتیک) ، استفاده می شود .
ب – عایق رطوبتی نوع B : از قیر اصلاح شده با مواد پلیمری ، به سر گروهی      SBS(استایرن بوتادین استایرن) ، استفاده می شود .
پ – عایق رطوبتی با پایۀ قیر اکسیده : فرآورده ای متشکل از الیاف آلی یا الیاف معدنی و آلی به صورت بافته یا نبافته که با قیر اکسیده اشباع شده است .

استانداردها

ویژگی ها 

ویژگی های انواع عایق های رطوبتی باید مطابق استانداردهای ملی ۲۹۵۲ ، ۳۸۶۴ ، ۳۸۸۴ و۳۸۸۵ باشد . مشخصات گونی مصرفی در ساخت عایق قیر – گونی باید با استاندارد ملی ۳۸۷۱ ، پلی استر نبافته با استاندارد ملی ۳۸۸۹ ، فلت الیاف شیشه با استاندارد ملی ۳۸۶۹ و قیر اصلاح شده در ساخت عایق های پیش ساخته قیری با استاندارد ملی ۳۸۹۱ مطابقت داشته باشند . روش نصب عایق رطوبتی پیش ساخته باید مطابق استاندارد ملی ۳۸۸۷ باشد . برای افزایش دوام عایق های رطوبتی بام توصیه می شود که آن را با یک لایه سنگدانه معدنی ، موزاییک یا سایر مصالح بپوشاند .

آزمایش های استاندارد

آزمایش های لازم برای تعیین کیفیت عایق های رطوبتی عبارت است از : تعیین حلالیت مواد قیری در تری کلرو اتیلن ، مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در برابر پارگی ، تاب کششی اتصالات عایق رطوبتی پیش ساخته ، میزان انعطاف پذیری (دمای تاب خمشی) عایق رطوبتی پیش ساخته در سرما ، مقاومت کششی عایق های رطوبتی ، مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در مقابل اوزن ، مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در مقابل نفوذ بخار آب (ضریب مقاومت) ، پایداری ابعادی عایق های رطوبتی در برابر حرارت .

استانداردهای مرجع

–    استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۵۲ : ویژگی عایق رطوبتی در ساختمان (قیرگونی)
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۳ : روش آزمون مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در برابر پارگی (تجدیدنظر)
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۴ : ویژگی های عایق های رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی ، عایق پی
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۹ : ویژگی های قیر اصلاح شده
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۰ : روش آزمون تاب کششی اتصالات عایق رطوبتی پیش ساخته
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۱ : ویژگی های گونی مصرفی در ساخت عایق جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۷ : روش نصب عایق رطوبتی پیش ساخته
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۰ : ویژگی پلی استر مصرفی در ساخت عایق های رطوبتی
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۱ : روش تعیین میزان انعطاف پذیری (دمای تاب خمشی) عایق رطوبتی پیش ساخته در سرما
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۲ : روش آزمون تعیین مقاومت کششی عایق های رطوبتی
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۳ : شرایط عمومی آزمون های عایق رطوبتی پیش ساخته
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۴ : ویژگی های عایق های رطوبتی پیش ساخته بوسیله قیر اصلاح شده توسط پلیمرها “عایق پی”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۵ : ویژگی های عایق های رطوبتی بام ساختمان “عایق بام”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۸۸۵ : ویژگی های عایق های رطوبتی پیش ساخته بام، عایق های رطوبتی بام یا اصلاح کننده APP
–    استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۸۸۵ : ویژگی ها ، عایق های رطوبتی پیش ساخته بام، عایق های رطوبتی بام یا اصلاح کننده SBS
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳-۳۸۸۵ : ویژگی ها ، عایق های رطوبتی پیش ساخته بام ساختمان ، (عایق بام) با پایه قیر اکسیده
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۷ : روش آزمون مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در مقابل اوزن
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۸ : روش آزمون مقاومت عایق رطوبتی پیش ساخته در مقابل نفوذ آب (ضریب مقاومت)
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۸۹ : ویژگی های منسوج پلی استر نبافته (سوزنی)
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹۰ : روش آزمون پایداری ابعادی عایق های رطوبتی در برابر حرارت
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹۱ : ویژگی های فلت الیاف شیشه
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۴ : ویژگی های عایق های رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی “عایق پی”
–    استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۷۹ : میزان جذب آب از طریق سطح عایق رطوبتی پیش ساخته

ایمنی ، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

حرارت دادن قیر ، برای اجرای قیرگونی در محل ساختمان ، سبب انتشار گازهای مضر و افزایش آلودگی می شود . کارخانۀ تولید کننده عایق های رطوبتی قیر اصلاح شدۀ پیش ساخته باید دور از شهر باشد ، تا از آلودگی مناطق شهری جلوگیری شود . نخاله های حاصل از تعمیر و بازسازی عایق های رطوبتی بر پایۀ قیر از لحاظ اقتصادی قابل بازیافت نیست .

بسته بندی ، حمل و نگهداری

محصول نهایی عایق های پیش ساختۀ قیری باید به صورت رول بسته بندی شود . هنگام بسته بندی ، برای جلوگیری از چسبندگی ، یک طرف عایق باید با پودر معدنی ، مانند تالک یا روکش آلومینیوم ، و طرف دیگر با فیلم پلی اتیلن قابل ذوب با حرارت مشعل پوشانده شود .
رول عایق باید در هوای خشک و در انبار سر پوشیدۀ دارای کف تخت ، با دمای ۵+ تا ۳۵+ درجۀ سانتی گراد ، به طور عمودی نگهداری شود . زمان نگهداری عایق رطوبتی از تاریخ تولید تا نصب نباید بیشتر از شش ماه باشد . در صورت نگهداری آن در فضای باز ، باید روی پالت نهاده و روکش پلی اتیلن رنگی بر روی آن کشیده شود . رول نباید بیش از یک هفته ، در فضای باز بماند . رول ها باید به شکلی کنار هم قرار داده شوند که جریان هوا بتواند از بین آنها عبور کند . هیچگاه نباید دو رول را روی هم قرار داد .
رول ها همیشه باید به طور عمودی حمل شوند . هنگام حمل ، باید مراقبت کرد که لبۀ عایق پاره نشود . هنگام تخلیه ، باید از پرتاب کردن رول ها خودداری کرد .