معرفی اپلیکیشن Civil Engineering Hand book

“کتاب هندبوک مهندسی عمران” در درجه اول برای “مرد عملی” تکمیل شده است و باید بیشتر اثبات شود و باید مفیدترین کار ارجاع به مهندسین جوان در بخش های مختلف کارهای عمومی باشد. هدف از این پروژه ساخت و ساز این است که یک گزارش نسبتا کامل اما مختصر از موضوعات مختلف را به عنوان مرجع آماده برای مشکلات روزمره در بخش مهندسی عمران ارائه می دهد که دائما مهندسین عمران را متقاعد می کند. این که آیا در محل سایت مهندس شهرداری و یا در زمینه، بدون نیاز به از طریق یادداشت های سایت متعدد است. شیوه های ساخت و ساز عمران، به خصوص در مشخصات طراحی برای مصالح ساختمانی، ساختمان ها، پل ها، ایمنی، نگرانی های بهداشتی، بیشترین تغییرات کد از جمله ACI، AISC، ASTM، NDS برای سازه های چوبی و غیره
کتاب مهندسی عمران شامل سیستم طراحی، جامعه، برنامه ریزی منطقه ای، آخرین روش های طراحی برای ساختمان ها، فرودگاه ها، بزرگراه ها، تونل ها، پل ها است. این شامل بخش هایی در زمینه تجهیزات ساخت و ساز، مدیریت ساخت و ساز، مواد، مشخصات، نظریه ساختاری، مهندسی ژئوتکنیک، چوب، بتن، طراحی طراحی فولادی

اپلیکیشن هندبوک مهندس به طور کامل از موضوعات زیر تشکیل میشود:

– وزن و اندازه گیری
– ریاضیات
– مکانیک کاربردی و لحظه های خمش در تیر
– خصوصیات بخش های فولادی سازه ای و جداول طراحی (استانداردهای هندی) IS CODE
– خواص و استفاده از فلزات
– بنیاد طراحی ساختمانی
– کلیه مصالح ساختمانی طراحی و ساخت و ساز
– RCC  کار با  آجرهای تقویت شد با بتن آرمه
– سازه های چوب
طراحی سازه های فولادی ساده
– RCC سقف
– خواص مصالح ساختمانی
– فضای سبز
– هیدرولیک
– تامین آب
– زهکشی و فاضلاب
– آبیاری
– جاده ها و بزرگراه ها
– پل ها و گلوله ها
– برآورد و هزینه
– اطلاعات فنی عمومی برای مهندسی عمران
– خدمات برق
– جداول تبدیل واحد مهندسی عمران
– مکانیک مهندسی
– سوالات مبحث مصاحبه اضافه شد
– مکانیک مهندسی
– مکانیک جامد
– زمین شناسی
– مهندسی هیدرولیک
– مکانیک سازه
– طراحی سازه
– مهندسی منابع آب
– مهندسی پی
– مقدمه ای بر روش های عناصر محدود
– مدلسازی فیزیکی در ژئوتکنیک
– طراحی و تجزیه و تحلیل ترافیک
– تحلیل ژئوتکنیک پیشرفته
– طراحی بتن چیش تنیده
– روشهای عددی در مهندسی عمران
– مکانیک جامدات پیشرفته
– تکنولوژی بتن
– ژئوتکنیک محیط زیست
خاک مسلح
– روشهای عددی
– تکنیک های عددی در مهندسی هیدرولیک
آب و هواشناسی آبهای زیرزمینی
– سیستم های زیربنایی حمل و نقل
– مقدمه ای بر مهندسی زلزله
بهینه سازی سازه
– دینامیک ساختاری
– استقرار سازه
– روشهای عنصر محدود
– تجزیه و تحلیل پلاستیک
– قابلیت اطمینان مبتنی بر طراحی مهندسی عمران
– تحلیل غیرخطی
– تعامل ساختار خاک
– مکانیک خاک
– ژئومکانیک محیط زیست
– مدلسازی سانتریفیوژ ژئوتکنیک
– دینامیک خاک و پایه ماشین

– روشهای عددی محدود در مهندسی ژئوتکنیک
– سازه های هیدرولیک
– هیدرولوژی فیزیکی و تصادفی
– سازه های مکانیک و کنترل رودخانه
– سیستم های منابع آب
– مکانیک امواج آب
– برنامه های عاملی محدود برای مشکلات جریان
– مکانیک خاک
– مهندسی حمل و نقل
– مقدمه ای بر مهندسی دریایی
– طراحی ساختار دریایی
– تکنولوژی بتن
– صفحات و پوسته
– مکانیک جامدات پیشرفته
– مهندسی خاک
طراحی ساختمان سبز
– مهندسی تونل
– هیدرولوژی آبهای زیرزمینی
– پیشرفته مکانیک سیالات تجربی
– مهندسی زلزله پیشرفته ژئوتکنیک
– ارزیابی و مدیریت ریسک در مهندسی ژئوتکنیک
– فناوری سنجش از دور
– مدل های سازنده ژئوتکنیک
– مهندسی فتوگرامتری
– پردازش داده ها در سنجش از دور
– تست مواد
– مکانیک جریان سیالات

جستجوی جهانی:

کتاب مهندسی عمران کتاب رایگان PDF دانلود رایگان
مهندسی عمران مهندسی عمران pdf


دانلود اپ دستیار مهندس

اپلیکیشن Civil Engineering Hand book در اپ استورها

“Civil Engineering Hand book” has been complied primarily for the “Practical man” it should prove a most & should prove a most useful work of reference to the young Civil engineers of various public works departments.The Civil Engineering object of this volume is to give a fairly complete but concise account of the various subjects to serve as a ready reference for everyday-work problems in Civil Engineering Department which constantly con-front the Civil Engineers. Whether in the Civil Engineer Site office or in the field, without having to wade through numerous site notes. Civil Engineering construction practices, especially in design specifications for construction materials, buildings , bridges, safety, health concerns, the most current codes changes including ACI, AISC, ASTM, NDS for wood structures, etc.
The Civil Engineering Hand book covers systems of design, community, regional planning, the latest design methods for buildings, airports, highways, tunnels, bridges. It includes sections on construction equipment, construction management, materials, specifications, structural theory, geotechnical engineering, wood, concrete, steel design construction

In this Civil Engineer Hand Book Fully Consist of Under below Topics are

– Weight and Measure
– Mathematics
– Applied Mechanics & Bending Moments In Beam
– Properties of Structural Steel Sections & Design Tables (Indian Standards) IS CODE
– Properties & Uses of Metals
– Foundation Design a Construction
– General Masonry Structures Design & Construction
– RCC – Reinforced Cement Concrete & Reinforced Brick work
– Timber Structures
– Design of Simple Steel Structures
– RCC Roofs
– Building Materials Properties
– Arboriculture
– Hydraulics
– Water Supply
– Drainage & Sewage
– Irrigation
– Roads & Highways
– Bridges & Culverts
– Estimating & Quantities
– General Technical Information for Civil Engineering
– Electrical Service
– Civil Engineering Unit Conversion Tables
– Engineering Mechanics
– Interview Basics Questions added
– Engineering Mechanics
– Solid Mechanics
– Geodesy
– Hydraulic Engineering
– Structural Mechanics
– Design of Structures
– Water Resources Engineering
– Foundation Engineering
– Introduction to Finite Elements Methods
– Physical Modelling in Geotechnics
– Traffic Analysis Design
– Advanced Geotechnical Analysis
– Prestressed Concrete Design
– Numerical Methods in Civil Engineering
– Advanced Solid Mechanics
– Concrete Technology
– Environmental Geotechnics
– Reinforced Earth
– Numerical Methods
– Numerical Techniques in Hydraulic Engineering
– Eco-hydro Climatology
– Transportation Infrastructure Systems
– Introduction to Earthquake Engineering
– Structural Optimization
– Structural Dynamics
– Structural Stability
– Finite Element Methods
– Plastic Analysis
– Reliability Based Civil Engineering Design
– Nonlinear Analysis
– Soil Structure Interaction
– Rock Mechanics
– Environmental Geomechanics
– Geotechnical Centrifuge Modelling
– Soil Dynamics & Machine Foundations
– Finite Element Methods in Geotechnical Engineering
– Hydraulic Structures
– Physical & Stochastic Hydrology
– River Mechanics & Control Structures
– Water Resources Systems
– Mechanics of Water Waves
– Finite Element Applications to Flow Problems
– Soil Mechanics
– Transportation Engineering
– Introduction to Offshore Engineering
– Design of Offshore Structure
– Concrete Technology
– Plates & Shells
– Advanced Solids Mechanics
– Soil Engineering
– Green Building Design
– Tunnel Engineering
– Ground Water Hydrology
– Advanced Experimental Fluid Mechanics
– Advanced Geotechnical Earthquake Engineering
– Risk Assessment & Management in Geotechnical Engineering
– Remote Sensing Technology
– Geotechnical Constitutive Models
– Photogrammetric Engineering
– Data Processing in Remote Sensing
– Testing of Materials
– Mechanics of Fluid Flow

Global Search :
civil engineering hand book free download pdf
p khanna civil engineering hand book pdf