لیست قیمت کاغذ دیواری و دیوار کوب

درخواست آنلاین مصالح
قیمت کاغذ دیواریقیمت کاغذ دیواری

لیست قیمت کاغذ دیواری

ردیفنام کالاابعادواحدقیمت (تومان)
 1کاغذ دیواری  فانتزیا-FANTASIA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 50.000
 2کاغذ دیواری  گلد-GOLD عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 53.000
 3کاغذ دیواری  وارن-WARREN عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 58.000
 4کاغذ دیواری  هیمن-HAYMAN عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 58.000
 5کاغذ دیواری  فیز-FIZZ عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 60.000
 6کاغذ دیواری  تیتان-TITAN عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 64.000
 7کاغذ دیواری  اولترا-ULTRA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 65.000
 8کاغذ دیواری  روستر استوری-STORY عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 63.000
 9کاغذ دیواری  روستر دیریم-DREAM عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 63.000
 10کاغذ دیواری  ورتیکو-VERTIKO عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 68.000
 11کاغذ دیواری  پیورالگانس-PURE ELEGANC عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 73.000
 12کاغذ دیواری  ادیتو-EDITO عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 73.000
 13کاغذ دیواری  فشن ویک-FASHIONWEEK عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 78.000
 14کاغذ دیواری  گریس-GRACE عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 78.000
 15کاغذ دیواری  بریکس-BRIX عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 80.000
 16کاغذ دیواری  مودنا-MODENA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 83.000
 17کاغذ دیواری  کیدز اند تین kids & teen عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 85.000
 18کاغذ دیواری  تایلز اند مور Tiles & more عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 90.000
 19کاغذ دیواری  کارنیوال-CARNIVAL عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 95.000
 20کاغذ دیواری  روبینیا-RUBINIA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 98.000
 21کاغذ دیواری  والنتینو-VALENTINO عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 115.000
 22کاغذ دیواری  ریتز-RITZ عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 115.000
 23کاغذ دیواری  ایزابلا-ISABELA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 110.000
 24کاغذ دیواری  سیاتل-SEATTEL عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 110.000
 25کاغذ دیواری  مادرید-MADRID عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 120.000
 26کاغذ دیواری  باربارا بیکر B.B عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 130.000
 27کاغذ دیواری  تراینون TRAINON عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 150.000
 28کاغذ دیواری  مدله-MODELLE عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 185.000
 29کاغذ دیواری  آلتا مدا-ALTAMODA عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 185.000
 30کاغذ دیواری  رگالیس-REGALIS عرض 53 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 210.000
 31کاغذ دیواری  بارسلونا-BARCELONA عرض 70 سانتیمتر-طول9متر متر مربع 235.000
 32کاغذ دیواری  مگنیفیکا-MAGNIFICA عرض 70 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 240.000
 33کاغذ دیواری  هریتاج HERITAGE عرض106سانتیمتر-طول15متر متر مربع 240.000
 34کاغذ دیواری  داماسک DAMASK عرض106سانتیمتر-طول15متر متر مربع 240.000
 35کاغذ دیواری  بلوسوم BLOSSOM عرض106سانتیمتر-طول15متر متر مربع 240.000
 36کاغذ دیواری  لوهاس LOHAS عرض106سانتیمتر-طول15متر متر مربع 240.000
 37کاغذ دیواری  آرشیتکسچر-ARCHITEXTURE عرض 70 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 248.000
 38کاغذ دیواری  لافنیس-LAFENICE عرض 70 سانتیمتر-طول10متر متر مربع 283.000
قیمت دیوار کوبقیمت دیوار کوب

لیست قیمت دیوارپوش و دیوارکوب

ردیفنام کالاساختواحدقیمت (تومان)
 1 دیوارپوش PVC داتیس (DATISS) - متر مربع 19.000
 2 دیوارپوش PVC همت پلاست (HEMMATPELAST) - متر مربع 20.800
 3 دیوارپوش MDF ای جی ای (AGE) - متر مربع 26.500
 4 دیوارپوش MDF کرونوگرین (KRONOGREEN) - متر مربع 27.500