لیست قیمت کاغذ دیواری و دیوار کوب

درخواست آنلاین مصالح
قیمت کاغذ دیواریقیمت کاغذ دیواری

لیست قیمت کاغذ دیواری

ردیفنام کالاابعادواحدقیمت (تومان)
 ۱کاغذ دیواری  فانتزیا-FANTASIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۵۰.۰۰۰
 ۲کاغذ دیواری  گلد-GOLD عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۵۳.۰۰۰
 ۳کاغذ دیواری  وارن-WARREN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۵۸.۰۰۰
 ۴کاغذ دیواری  هیمن-HAYMAN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۵۸.۰۰۰
 ۵کاغذ دیواری  فیز-FIZZ عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۰.۰۰۰
 ۶کاغذ دیواری  تیتان-TITAN عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۴.۰۰۰
 ۷کاغذ دیواری  اولترا-ULTRA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۵.۰۰۰
 ۸کاغذ دیواری  روستر استوری-STORY عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۳.۰۰۰
 ۹کاغذ دیواری  روستر دیریم-DREAM عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۳.۰۰۰
 ۱۰کاغذ دیواری  ورتیکو-VERTIKO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۶۸.۰۰۰
 ۱۱کاغذ دیواری  پیورالگانس-PURE ELEGANC عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۷۳.۰۰۰
 ۱۲کاغذ دیواری  ادیتو-EDITO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۷۳.۰۰۰
 ۱۳کاغذ دیواری  فشن ویک-FASHIONWEEK عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۷۸.۰۰۰
 ۱۴کاغذ دیواری  گریس-GRACE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۷۸.۰۰۰
 ۱۵کاغذ دیواری  بریکس-BRIX عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۸۰.۰۰۰
 ۱۶کاغذ دیواری  مودنا-MODENA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۸۳.۰۰۰
 ۱۷کاغذ دیواری  کیدز اند تین kids & teen عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۸۵.۰۰۰
 ۱۸کاغذ دیواری  تایلز اند مور Tiles & more عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۹۰.۰۰۰
 ۱۹کاغذ دیواری  کارنیوال-CARNIVAL عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۹۵.۰۰۰
 ۲۰کاغذ دیواری  روبینیا-RUBINIA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۹۸.۰۰۰
 ۲۱کاغذ دیواری  والنتینو-VALENTINO عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۱۵.۰۰۰
 ۲۲کاغذ دیواری  ریتز-RITZ عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۱۵.۰۰۰
 ۲۳کاغذ دیواری  ایزابلا-ISABELA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۱۰.۰۰۰
 ۲۴کاغذ دیواری  سیاتل-SEATTEL عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۱۰.۰۰۰
 ۲۵کاغذ دیواری  مادرید-MADRID عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۲۰.۰۰۰
 ۲۶کاغذ دیواری  باربارا بیکر B.B عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۳۰.۰۰۰
 ۲۷کاغذ دیواری  تراینون TRAINON عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۵۰.۰۰۰
 ۲۸کاغذ دیواری  مدله-MODELLE عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۸۵.۰۰۰
 ۲۹کاغذ دیواری  آلتا مدا-ALTAMODA عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۱۸۵.۰۰۰
 ۳۰کاغذ دیواری  رگالیس-REGALIS عرض ۵۳ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۲۱۰.۰۰۰
 ۳۱کاغذ دیواری  بارسلونا-BARCELONA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۹متر متر مربع ۲۳۵.۰۰۰
 ۳۲کاغذ دیواری  مگنیفیکا-MAGNIFICA عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۳کاغذ دیواری  هریتاج HERITAGE عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۴کاغذ دیواری  داماسک DAMASK عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۵کاغذ دیواری  بلوسوم BLOSSOM عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۶کاغذ دیواری  لوهاس LOHAS عرض۱۰۶سانتیمتر-طول۱۵متر متر مربع ۲۴۰.۰۰۰
 ۳۷کاغذ دیواری  آرشیتکسچر-ARCHITEXTURE عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۲۴۸.۰۰۰
 ۳۸کاغذ دیواری  لافنیس-LAFENICE عرض ۷۰ سانتیمتر-طول۱۰متر متر مربع ۲۸۳.۰۰۰
قیمت دیوار کوبقیمت دیوار کوب

لیست قیمت دیوارپوش و دیوارکوب

ردیفنام کالاساختواحدقیمت (تومان)
 ۱ دیوارپوش PVC داتیس (DATISS) - متر مربع ۱۹.۰۰۰
 ۲ دیوارپوش PVC همت پلاست (HEMMATPELAST) - متر مربع ۲۰.۸۰۰
 ۳ دیوارپوش MDF ای جی ای (AGE) - متر مربع ۲۶.۵۰۰
 ۴ دیوارپوش MDF کرونوگرین (KRONOGREEN) - متر مربع ۲۷.۵۰۰