بخش نشریات نظام فنی و اجرایی کشور در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش بیش از 700 نشریات نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفته است.

همچنین برای دانلود این نشریات می توانید به سایت عمران پویا صفحه نشریات مراجعه نمایید.

نشریات نظام فنی و اجرایی کشور
نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

لیست این نشریات نظام فنی و اجرایی کشور به شرح زیر می‌باشد:

نشریه 1 : زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)
نشریه 2 : زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)
نشریه 3 : بررسیهای فنی
نشریه 4 : طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه
نشریه 5 : آزمایش لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله‌کشی
نشریه 6 : ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها
نشریه 7 : دفترچه تیپ شزح قیمت های عملیات راه های فرعی
نشریه 9 : مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی
نشریه 10 : بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارس
نشریه 12 : روسازی شنی و حفاظت رویه آن
نشریه 13 : زلزله 17 آبان ماه 1350 بندرعباس
نشریه 14 : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کارهای آجری)
نشریه 16 : شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای ساختمانی
نشریه 17 : برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی از 150 تا 720 تخت
نشریه 18 : مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی
نشریه 19 : روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی
نشریه 20 : جوشکاری در ساختمانهای فولادی
نشریه 21 : تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری
نشریه 22 : جوش پذیری فولادهای ساختمانی
نشریه 25 : زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوا
نشریه 26 : جوشکاری در درجات حرارت پایین
نشریه 27 : مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
نشریه 28 : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (ملات ها)
نشریه 29 : بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی در کشور
نشریه 30 : مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها
نشریه 31 : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (اندودها، قرنیزها و بندکشی)
نشریه 32 : شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان
نشریه 33 : مشخصات فنی عمومی راه های اصلی
نشریه 34 : مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان
نشریه 35 : مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی
نشریه 36 : مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی
نشریه 37 : استانداردهای نقشه کشی
نشریه 38 : مشخصات فنی عمومی اندودکاری
نشریه 39 : شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
نشریه 40 : مشخصات فنی عمومی در و پنجره
نشریه 41 : مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان
نشریه 42 : مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان
نشریه 43 : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری)
نشریه 44 : استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در لوله‌کشی آب آشامیدنی
نشریه 45 : استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی
نشریه 46 : زلزله 16 اسفند ماه 1353 سرخون بندرعباس
نشریه 47 : استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله‌های تحت فشار پی.وی.سی
نشریه 48 : مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دو
نشریه 49 : بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری
نشریه 50 : گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
نشریه 51 : مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقف
نشریه 52 : شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقی
نشریه 53 : زلزله های سال 1970 کشور ایران
نشریه 54 : راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی درلوله‌کشی آب سرد
نشریه 55 : مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم
نشریه 56 : راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی
نشریه 57 : شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه
نشریه 58 : موقعیت 170 دستگاه شتاب نگار حرکات شدید
نشریه 59 : شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
نشریه 60 : شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
نشریه 61 : طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی
نشریه 62 : شناخت کارکردهای یک مجموعه مسکونی
نشریه 63 : زلزله های سال 1969 کشور ایران
نشریه 64 : مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط
نشریه 65 : نقاشی ساختمان ها (آیین کاربرد)
نشریه 66 : تحلیلی بر روند دگرگونی های سکونت در شهر
نشریه 67 : راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری
نشریه 68 : ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
نشریه 69 : زلزله های سال 1968 کشور ایران
نشریه 70 : مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)
نشریه 71 : محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی
نشریه 72 : راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتی
نشریه 73 : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
نشریه 74 : ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی
نشریه 75 : برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی
نشریه 76 : مجموعه راهنمای تجزیه قیمت های واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی (قسمت اول)
نشریه 77 : زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانی
نشریه 78 : راهنمای طرح ساختمان های فولادی
نشریه 79 : شرح خدمات نقشه برداری
نشریه 80 : راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز
نشریه 81 : سیستم گازهای طبی در بیمارستان – محاسبات و اجرا
نشریه 82 : راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک
نشریه 83 : مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر
نشریه 84 : طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)
نشریه 86 : معیارهای طرح هندسی راه های روستایی
نشریه 87 : معیارهای طرح هندسی تقاطعها
نشریه 89 : مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان
نشریه 90 : دیوارهای سنگی
نشریه 91 : الفبای کالبدی خانه سنتی
نشریه 92 : جزئیات معماری ساختمانهای آجری
نشریه 93 : گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قم
نشریه 94 : تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
نشریه 95 : مشخصات فنی نقشه برداری
نشریه 96 : جداول طراحی ساختمان های بتنی فولادی (به روش حالت حدی)
نشریه 97 : ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه ای (کارگاه های مربوط به رشته ساختمان)
نشریه 98 : ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها
نشریه 99 : وسایل کنترل ترافیک
نشریه 100 : بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار
نشریه 101 : مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول
نشریه 101 : مشخصات فنی عمومی راه – تجدید نظر دوم
نشریه 101 : استاندارد فنی قیر 12505
نشریه 103 : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)
نشریه 104 : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
نشریه 105 : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)
نشریه 106 : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)
نشریه 107 : ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی (جلد اول)
نشریه 107 : ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی (جلددوم)
نشریه 108 : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)
نشریه 109 : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)
نشریه 1-110 : مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط
نشریه 2-110 : مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف
نشریه 2-110 : مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر 1)
نشریه 111 : محافظت ساختمان در برابر حریق
نشریه 112 : دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
نشریه 113 : کتابنامه تونل و تونل سازی
نشریه 114 : کتابنامه بندر
نشریه 115 : مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
نشریه 3-117 (ویرایش اول) : ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی (ویرایش 1)
نشریه 118 (ویرایش اول) : مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)
نشریه 1-119 : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد اول: ژئودزی و ترازیابی
نشریه 2-119 : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (کلیات)
نشریه 3-119 : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)
نشریه 4-119 : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)
نشریه 5-119 : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد پنجم: میکروژئودزی
نشریه 6-119 : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری
نشریه 7-119 : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد هفتم: آبنگاری
نشریه 120 : آیین نامه آبا
نشریه 120 : آیین نامه آبا (تقسیر جلد 1)
نشریه 120 : آیین نامه آبا (تقسیر جلد 2)
نشریه 122 : مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
نشریه 123 : ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
نشریه 123 (ویرایش اول) : ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)
نشریه 124 : مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
نشریه 126 : راهنمای آیین نامه بتن ایران “آبا”
نشریه 127 : آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)
نشریه 1-128 : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
نشریه 2-128 : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتی
نشریه 3-128 : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد سوم: کانال کشی
نشریه 4-128 : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – عایق کاری
نشریه 5-128 : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد 5 لوله های ترموپلاستیک
نشریه1-6-128 : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان – جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)
نشریه 2-6-128 : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات (قسمت دوم)
نشریه 131 : راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
نشریه 131 : راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه‌های جنگلی (تجدید نظر 1)
نشریه 1-132 : موازین فنی ورزشگاههای کشور – مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
نشریه 2-132 : موازین فنی ورزشگاه های کشور – مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
نشریه 3-132 : موازین فنی ورزشگاه های کشور – مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
نشریه 4-132 : موازین فنی ورزشگاه های کشور – اقلیم و ورزش در هوای آزاد
نشریه 133 : راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
نشریه 134 : نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
نشریه 135 : مجموعه مقالات: 1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛ 2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ 3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
نشریه 1-136 : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان خوزستان
نشریه 2-136 : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان سیستان و بلوچستان
نشریه 3-136 : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمان
نشریه 4-136 : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمانشاه
نشریه 5-136 : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان هرمزگان
نشریه 6-136 : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان همدان
نشریه 137 : راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
نشریه 139 : آیین نامه بارگذاری پل‌ها
نشریه 140 : توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب
نشریه 141 : راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشریه 142 : ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشریه 143 : برنامه ریزی و طراحی هتل
نشریه 146 : آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
نشریه 147 : ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
نشریه 148 : دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
نشریه 150 : سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمه
نشریه 151 : راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
نشریه 152 : راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
نشریه 153 : دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
نشریه 154 : دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
نشریه 155 : دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
نشریه 156 : راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
نشریه 157 : دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه 158 : دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه 159 : ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
نشریه 160 : دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
نشریه 161 : آیین نامه طرح هندسی راهها
نشریه 162 : دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب
نشریه 163 : مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
نشریه 164 : دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
نشریه 165 : دستورالعمل برف سنجی
نشریه 166 : معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
نشریه 169 : آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
نشریه 170 : دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه 171 : ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
نشریه 172 : عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
نشریه 173 : پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
نشریه 174 : جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
نشریه 175 : علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
نشریه 176 : راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
نشریه 177 : راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
نشریه 178 : ضوابط طراحی ساختمان های اداری
نشریه 179 : راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
نشریه 180 : راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
نشریه 181 : دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
نشریه 182 : راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
نشریه 183 : مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی
نشریه 184 : بتن در مناطق گرمسیر (ارائه شده در سمینار بندرسازی)
نشریه 185 : ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
نشریه 186 : راهنمای تزریق در سازه های آبی
نشریه 187 : دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی
نشریه 188 : دستورالعمل آزمایش های تراوایی
نشریه 189 : دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
نشریه 190 : فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
نشریه 191 : فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه
نشریه 192 : فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه
نشریه 193 : فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش‌سیلاب وتغذیه مصنوعی (مراحل اول ودوم )
نشریه 194 : فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه‌ها و قنات ها
نشریه 195 : مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
نشریه 196 : آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
نشریه 197 : آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها
نشریه 198 : ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
نشریه 199 : فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
نشریه 200 : فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
نشریه 201 : فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
نشریه 202 : فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
نشریه 203 : ضوابط طراحی فضای سبز شهری
نشریه 204 : پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
نشریه 205 : راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها
نشریه 206 : طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)
نشریه 207 : دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
نشریه 208 : مستند سازی طرحهای آب
نشریه 209 : مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز
نشریه 210 : پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی
نشریه 211 : فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی
نشریه 212 : فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی
نشریه 213 : فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی
نشریه 214 : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها
نشریه 215 : مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
نشریه 216 : راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
نشریه 217 : طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری
نشریه 218 : نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
نشریه 219 : برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب
نشریه 220 : تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)
نشریه 221 : تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها
نشریه 222 : برنامه ریزی آزمایش های رسوب
نشریه 223 : دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
نشریه 224 : دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک
نشریه 225 : فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)
نشریه 226 : فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
نشریه 227 : دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.
نشریه 228 : آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران
نشریه 229 : بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
نشریه 232 : ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی
نشریه 233 : آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه
نشریه 234 : آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران – تجدید نظر اول
نشریه 1-235 : ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو
نشریه 2-235 : ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو
نشریه 3-235 : ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو
نشریه 4-235 : ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو
نشریه 236 : فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)
نشریه 237 : راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
نشریه 238 : فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
نشریه 239 : دستور العمل آماربرداری منابع آب – بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار
نشریه 240 : راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران
نشریه 241 : راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری
نشریه 242 : راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)
نشریه 243 : دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
نشریه 244 : شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)
نشریه 245 : معیارهای طراحی سینما
نشریه 246 : ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی
نشریه 247 : دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
نشریه 248 : فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها
نشریه 249 : فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی
نشریه 250 : آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده
نشریه 251 : فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
نشریه 252 : رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا
نشریه 253 : آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری
نشریه 1-254 : دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی
نشریه 1-254 : دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های عمرانی (تجدید نظر 1)
نشریه 3-254 : دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد
نشریه 255 : دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
نشریه 256 : استانداردهای نقشه کشی ساختمانی
نشریه 257 : دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت
نشریه 258 : دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب
نشریه 1-258 : دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب (تجدیدنظر اول)
نشریه 259 : دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب
نشریه 260 : راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل
نشریه 261 : ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)
نشریه 261 : ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)
نشریه 262 : فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ)
نشریه 263 : فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی)
نشریه 264 : آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی
نشریه 265 : دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب
نشریه 266 : 1- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب
نشریه 1 – 267 : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)
نشریه 1 – 267 – r1 : آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)
نشریه 2 – 267 : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)
نشریه 3 – 267 : آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه)
نشریه 4 – 267 : آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)
نشریه 4 – 267 – r1 : آیین نامه ایمنی راه های کشور (جلد چهارم حاشیه ایمن راه) (تجدید نظر اول)
نشریه 5 – 267 : آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)
نشریه 6 – 267 : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)
نشریه 7 – 267 : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
نشریه 268 : دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها
نشریه 269 : راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب
نشریه 270 : معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور
نشریه 271 : شرایط طراحی (برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور)
نشریه 272 : راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلی
نشریه 273 : راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
نشریه 274 : دستورالعمل نمونه‌برداری آب
نشریه 1-275 : ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
نشریه 276 : شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
نشریه 277 : راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن
نشریه 278 : راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
نشریه 279 : مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن
نشریه 280 : مشخصات فنی عمومی راهداری
نشریه 281 : ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه 282 : ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز
نشریه 283 : دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی
نشریه 284 : راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه
نشریه 285 : راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه 286 : ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
نشریه 1-1-287 : طراحی بناهای درمانی (1) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی
نشریه 2-1-287 : طراحی بناهای درمانی (1) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی
نشریه 3-1-287 : طراحی بناهای درمانی (1) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی
نشریه 4-1-287 : طراحی بناهای درمانی (1) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی
نشریه 1-2-287 : طراحی بناهای درمانی (2) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U
نشریه 2-2-287 : طراحی بناهای درمانی (2) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.
نشریه 3-2-287 : طراحی بناهای درمانی (2) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U
نشریه 4-2-287 : طراحی بناهای درمانی (2) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U
نشریه 1-3-287 : طراحی بناهای درمانی(3) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان
نشریه 2-3-287 : طراحی بناهای درمانی(3) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان
نشریه 3-3-287 : طراحی بناهای درمانی(3) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان
نشریه 4-3-287 : طراحی بناهای درمانی(3) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان
نشریه 1-4-287 : طراحی بناهای درمانی (4) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان
نشریه 2-4-287 : طراحی بناهای درمانی(4) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان
نشریه 1-5-287 : طراحی بناهای درمانی(5) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
نشریه 2-5-287 : طراحی بناهای درمانی(5) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
نشریه 3-5-287 : طراحی بناهای درمانی(5) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
نشریه 1-10-287 : طراحی بناهای درمانی (10) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه 2-10-287 : طراحی بناهای درمانی (10) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه 3-10-287 : طراحی بناهای درمانی (10) – جلد سوک: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه 1-11-287 : طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز
نشریه 2-11-287 : طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز
نشریه 3-11-287 : طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز
نشریه 1-12-287 : طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب
نشریه 2-12-287 : طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب
نشریه 3-12-287 : طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب
نشریه 1-13-287 : طراحی بناهای درمانی (13) – راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب
نشریه 2-13-287 : طراحی بناهای درمانی (13) – راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب
نشریه 3-13-287 : طراحی بناهای درمانی (13) – راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب
نشریه 288 : آیین نامه طرح هندسی راه آهن
نشریه 289 : راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
نشریه 290 : دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش
نشریه 1-292 : نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر
نشریه 1-293 : نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)
نشریه 294 : نقشه‌های همسان پل‌های راه
نشریه 295 : نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر
نشریه 296 : راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنی
نشریه 298 : مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (زلزله)
نشریه 299 : فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی
نشریه 1-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری
نشریه 2-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دوم: مصالح
نشریه 3-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد سوم: مکانیک خاک و پی
نشریه 4-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر
نشریه 5-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی
نشریه 6-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری
نشریه 7-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هفتم: آبراهه و حوضچه
نشریه 8-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر
نشریه 9-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد نهم: سکوهای دریایی
نشریه 10-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر
نشریه 11-300 : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور
نشریه 301 : مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن
نشریه 302 : دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل
نشریه 304 : راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن
نشریه 305 : شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشور
نشریه 306 : آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
نشریه 307 : راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه
نشریه 308 : راهنمای طراحی دیوارهای حائل
نشریه 309 : راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
نشریه 311 : راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
نشریه 312 : ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
نشریه 313 : فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
نشریه 314 : شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه
نشریه 315 : راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
نشریه 316 : راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه
نشریه 317 : ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه 318 : دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب
نشریه 319 : ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
نشریه 320 : فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
نشریه 321 : ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
نشریه 322 : دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
نشریه 323 : دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی
نشریه 324 : ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی
نشریه 325 : ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی
نشریه 327 : دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه
نشریه 328 : تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات اکتشافات معدنی
نشریه 329 : فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
نشریه 330 : دستورالعمل آماربرداری از منابع آب – وسایل و روش های اندازه گیری
نشریه 331 : راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب
نشریه 332 : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه
نشریه 333 : شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)
نشریه 334 : روش‌نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار
نشریه 335 : راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
نشریه 336 : راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای
نشریه 337 : ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
نشریه 338 : دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی
نشریه 339 : مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت
نشریه 340 : تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی
نشریه 341 : مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت
نشریه 343 : راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی
نشریه 344 : آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران “آبا”)
نشریه 345 : راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP
نشریه 347 : راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب
نشریه 348 : ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
نشریه 349 : راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها
نشریه 350 : مقررات تهویه معدن
نشریه 351 : مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ
نشریه 352 : معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای
نشریه 353 : راهنمای طراحی روسازی فرودگاه
نشریه 354 : راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور
نشریه 355 : دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن
نشریه 356 : ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
نشریه 357 : ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نشریه 358 : ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
نشریه 359 : راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
نشریه 360 : دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
نشریه 361 : تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)
نشریه 362 : دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد
نشریه 1-363 : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی
نشریه 2-363 : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی
نشریه 3-363 : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
نشریه 364 : دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود
نشریه 365 : فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود
نشریه 366 : راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب
نشریه 367 : شناسنامه فنی پل‌ها
نشریه 368 : راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
نشریه 369 : ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری
نشریه 370 : راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه
نشریه 371 : مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای
نشریه 373 : راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)
نشریه 374 : مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف
نشریه 375 : مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت
نشریه 376 : دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود
نشریه 378 : راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
نشریه 379 : دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی
نشریه 380 : راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان
نشریه 381 : راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
نشریه 382 : راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
نشریه 383 : راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها
نشریه 1-384 : دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
نشریه 2-384 : مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
نشریه 385 : دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی
نشریه 385 (ویرایش اول) : دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامان ههای پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
نشریه 386 : مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)
نشریه 387 : راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها
نشریه 388 : آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته
نشریه 389 : آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه
نشریه 390 : راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای
نشریه 391 : راهنمای طراحی روسازی بنادر
نشریه 392 : ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره
نشریه 393 : نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
نشریه 394 : دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر
نشریه 395 : دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی
نشریه 396 : شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
نشریه 397 : راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار
نشریه 398 : دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب
نشریه 399 : مشخصات فنی عمومی سدها
نشریه 400 : آیین نامه سازه های فضاکار
نشریه 404 : مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال، زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق
نشریه 405 : راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب
نشریه 406 : آماده سازی مدارس در برابر زلزله
نشریه 410 : مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن
نشریه 1-412 : شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها
نشریه 415 : آیین نامه طرح هندسی راه های ایران
نشریه 416 : دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی)
نشریه 417 : مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها
نشریه 418 : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع – دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت
نشریه 419 : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی
نشریه 420 : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع
نشریه 421 : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق
نشریه 422 : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری
نشریه 423 : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
نشریه 425 : شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)
نشریه 433 : فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
نشریه 434 : راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی
نشریه 435 : فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی
نشریه 436 : راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های آب
نشریه 441 : تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی
نشریه 442 : مقررات تهیه نقشه‌های استخراجی معدن
نشریه 443 : راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی
نشریه 446 : معرفی ماشین آلات عمرانی
نشریه 447 : مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی
نشریه 448 : مدیریت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات عمرانی
نشریه 449 : مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی
نشریه 456 : مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی
نشریه 460 : راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) – شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
نشریه 461 : راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان ، شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
نشریه 462 : راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
نشریه 463 : آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله
نشریه 466 : دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی
نشریه 467 : دستورالعمل تجزیه‌های آزمایشگاهی نمونه‌های خاک و آب
نشریه 469 : موافقت نامه ساخت بهر ه‌برداری واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT)
نشریه 470 : راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب
نشریه 1-471 : مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری – جلد اول: کلیات
نشریه 2-471 : مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلددوم آبیاری جلد دوم
نشریه 3-471 : مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلدسوم زهکشی جلد سوم
نشریه 472 : دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه‌ها و نظام گلخانه‌ای کشور
نشریه 472 (ویرایش اول) : مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)
نشریه 474 : مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها – مبانی و ضوابط طراحی
نشریه 480 : فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
نشریه 481 : راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها
نشریه 482 : ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
نشریه 486 : مشخصاتفنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی
نشریه 488 : دستورالعمل امداد و نجات در معادن
نشریه 489 : مقررات روشنایی در معادن
نشریه 492 : راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک
نشریه 493 : معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی
نشریه 494 : راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن
نشریه 496 : راهنمای تهیه گزارش های طراحی معدن
نشریه 497 : فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه واحدهای فرآوری مواد معدنی
نشریه 498 : راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن
نشریه 499 : فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
نشریه 500 : دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی
نشریه 505 : دستورالعمل پایش و ارزیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزدازی
نشریه 506 : دستورالعمل ترابری در معادن
نشریه 507 : مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قوی
نشریه 508 : علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)
نشریه 509 : راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
نشریه 510 : دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار
نشریه 511 : راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها
نشریه 512 : دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه
نشریه 513 : دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها
نشریه 515 : راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری
نشریه 516 : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای
نشریه 517 : دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری
نشریه 518 : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند
نشریه 519 : راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه 520 : راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
نشریه 521 : راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
نشریه 522 : دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
نشریه 523 : راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
نشریه 524 : راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
نشریه 526 : راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
نشریه 527 : راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب
نشریه 528 : راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی
نشریه 529 : راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
نشریه 530 : راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
نشریه 531 : دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
نشریه 532 : دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی – اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها
نشریه 533 : راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی
نشریه 534 : راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها
نشریه 535 : ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها
نشریه 536 : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
نشریه 537 : دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم‌های نگهداری تونل‌های معدنی
نشریه 538 : دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز
نشریه 539 : علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی
نشریه 540 : دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1 :25،000)
نشریه 541 : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)
نشریه 542 : راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی
نشریه 543 : دستورالعمل طرای و اجرای سقف های تیرچه و بلوک (تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز)
نشریه 544 : ضوابط انجام آزمایشهای کانه‌آرایی در مقیاسهای آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ
نشریه 546 : دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
نشریه 547 : دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
نشریه 548 : مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی
نشریه 549 : راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی
نشریه 550 : راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
نشریه 551 : دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
نشریه 552 : دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی
نشریه 553 : دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراج
نشریه 554 : راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روشهای دستی یا خودکار
نشریه 557 : راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبی
نشریه 558 : راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
نشریه 559 : راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری
نشریه 560 : راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحی
نشریه 561 : راهنمای کاربرد ردیا بها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد
نشریه 562 : راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
نشریه 564 : راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری
نشریه 565 : شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آنها در کانه آرایی
نشریه 566 : فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل « طراحی پایه و طراحی تفصیلی »
نشریه 567 : واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
نشریه 568 : راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته
نشریه 570 : آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
نشریه 573 : راهنمای آبکشی در معادن
نشریه 574 : مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
نشریه 575 : راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب
نشریه 576 : ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان ساز ه های زهکشی زیرزمینی
نشریه 577 : دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)
نشریه 578 : فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
نشریه 579 : دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینی
نشریه 580 : ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن
نشریه 581 : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی
نشریه 582 : ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشار
نشریه 583 : راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل
نشریه 584 : راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
نشریه 585 : راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای
نشریه 587 : مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل‌کشی مخابراتی ژنریک ساختمان
نشریه 588 : فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی
نشریه 589 : راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
نشریه 590 : راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
نشریه 591 : راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
نشریه 592 : راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها
نشریه 593 : راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای
نشریه 594 : راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی
نشریه 595 : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان
نشریه 596 : فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
نشریه 597 : فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
نشریه 598 : راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه ها
نشریه 599 : فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانیها و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
نشریه 600 : راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران
نشریه 601 : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی
نشریه 602 : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی
نشریه 603 : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات
نشریه 604 : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی
نشریه 605 : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
نشریه 606 : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی
نشریه 607 : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی
نشریه 608 : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات
نشریه 609 : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
نشریه 610 : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب
نشریه 611 : راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای استخراجی
نشریه 612 : آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش سازه)
نشریه 613 : آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش غیر سازه)
نشریه 614 : مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها
نشریه 615 : فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی
نشریه 616 : راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی
نشریه 617 : فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیمان
نشریه 618 : فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیمایی
نشریه 619 : مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب
نشریه 620 : دستورالعمل پایش کیفیت آبهای زیرزمینی
نشریه 621 : دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی
نشریه 623 : راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی
نشریه 624 : راهنمای تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای خاکی و سنگریز
نشریه 625 : دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی
نشریه 629 : راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
نشریه 630 : دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش اول- ملاحظات کلی
نشریه 631 : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم- شرایط طراحی
نشریه 632 : دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش سوم- مصالح
نشریه 633 : دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش چهارم- قطعات بتنی پیش ساخته
نشریه 634 : دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش پنجم- پی ها
نشریه 635 : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچ هها
نشریه 636 : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم- تجهیزات محافظت بندر
نشریه 637 : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم- تاسیسات پهلوگیری (مهار)
نشریه 638 : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم- سایر تجهیزات بندر
نشریه 639 : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم- اسکله های ویژه
نشریه 640 : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحی
نشریه 642 : راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
نشریه 643 : راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
نشریه 644 : راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
نشریه 646 : راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
نشریه 648 : فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی
نشریه 649 : فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع
نشریه 651 : دستورالعمل کنترل و خنثی سازی آرسنیک ، سولفید و سیانید در آزامایشگاه های فرآوری
نشریه 652 : دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهن
نشریه 653 : راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز
نشریه 654 : مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی
نشریه 655 : دستورالعمل آماده سازی، تهیه نمونه و مطالعات میکروسکوپی و سیالات درگیر در نمونه های اکتشافی
نشریه 656 : راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادن
نشریه 658 : ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیک
نشریه 660 : دستورالعمل نمونه برداری در کانه آرایی
نشریه 661 : دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف
نشریه 663 : شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی
نشریه 664 : شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
نشریه 665 : دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی
نشریه 667 : راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
نشریه 668 : دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
نشریه 669 : راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن
نشریه 670 : راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی
نشریه 671 : دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی محیط های سنگی در مقیاس 1:25,000
نشریه 672 : راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آرایی
نشریه 673 : دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه 674 : دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آب
نشریه 675 : راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد
نشریه 676 : فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
نشریه 677 : دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
نشریه 678 : فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
نشریه 679 : شرح خدمات مطالعات تعیین حدبستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه
نشریه 681 : راهنمای پادسیل سازی
نشریه 682 : راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
نشریه 683 : راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی
نشریه 684 : راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن
نشریه 685 : راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)
نشریه 686 : ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
نشریه 687 : ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب
نشریه 688 : راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها
نشریه 689 : راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
نشریه 690 : راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی
نشریه 691 : دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
نشریه 692 : دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
نشریه 695 : راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهری
نشریه 697 : ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)
نشریه 698 : دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
نشریه 699 : مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
نشریه 701 : ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستر
نشریه 1-702 : دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازی
نشریه 705 : راهنمای مدیریت سیلاب دشت
نشریه 706 : دستورالعمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه
نشریه 711 : راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
نشریه 712 : راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی
نشریه 714 : دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها
نشریه 715 : واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
نشریه 716 : روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)
نشریه 717 : راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
نشریه 718 : راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
نشریه 719 : رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه (تولید، انتقال و توزیع)
نشریه 722 : راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه ها
نشریه 723 : راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
نشریه 729 : راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
نشریه 732 : دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه ها
نشریه 2460 : موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
نشریه 3419 : موافقتنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
نشریه 4311 : موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان
نشریه 62703 : موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان کارهای صنعتی
N56 : فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
N57 : فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
N91 : فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
N92 : فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
N93 : فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
N94 : فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشی
N95 : فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.
N96 : فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
N98 : شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
N103 : فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
N104 : فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
راهنما : راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی