قیمت سنگ
قیمت سنگ

لیست قیمت سنگ تراورتن

تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۴/۰۵/۰۱
کد کالانام کالاابعادضخامت (سانتیمتر)محل فرآوریقیمت (تومان)
درب کارخانه
قیمت (تومان)
درب کارخانه
St-Te-1 تراورتن شکلاتی کاشان ۴۰ طولی ۲اصفهان۳۵.۰۰۰-۶۵.۰۰۰_
St-Te-2 تراورتن سیلور ۴۰ طولی ۲اصفهان۱۰۰۰۰۰_
St-Te-3 تراورتن تنه درختی تفرش ۴۰ طولی ۲اصفهان۴۰.۰۰۰-۸۰.۰۰۰_
St-Te-4 تراورتن تنه درختی کاشان ۴۰ طولی ۲اصفهان۵۰.۰۰۰-۸۰.۰۰۰_
St-Te-5 تراورتن لیمویی اصفهان ۴۰ طولی ۲اصفهان۳۴.۰۰۰-۸۴.۰۰۰_
St-Te-6 تراورتن طرح چوب ۴۰ طولی ۲اصفهان۴۰.۰۰۰-۶۰.۰۰۰_
St-Te-7 تراورتن رامشه ۴۰ طولی ۲اصفهان۳۵.۰۰۰-۹۰.۰۰۰_
St-Te-8 تراورتن سیلورکاشان ۴۰ طولی ۲اصفهان۴۰.۰۰۰-۸۵.۰۰۰_
St-Te-9 تراورتن شکلاتی یزد ۴۰ طولی ۲اصفهان۳۵.۰۰۰-۵۵.۰۰۰_
St-Te-10 تراورتن حاجی آباد ۴۰ طولی ۲اصفهان۴۵.۰۰۰-۲۵۰.۰۰۰_
St-Te-11 تراورتن عباس آباد ۴۰ طولی ۲اصفهان۳۵.۰۰۰-۴۰۰.۰۰۰_
St-Te-12 تراورتن سیلور تکاب ۴۰ طولی ۲اصفهان۵۵.۰۰۰-۲۰۰.۰۰۰_
St-Te-13 تراورتن قرمز آذرشهر ۴۰ طولی ۲اصفهان۴۰.۰۰۰-۹۰.۰۰۰_
St-Te-14 تراورتن لیمویی آذرشهر ۴۰ طولی ۲اصفهان۶۰.۰۰۰-۹۰.۰۰۰_
قیمت سنگ
قیمت سنگ

لیست قیمت سنگ مرمریت و لایم استون

تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۴/۰۵/۰۱
کد کالانام کالاابعادضخامت (سانتیمتر)محل فرآوریقیمت (تومان)
درب کارخانه
قیمت (تومان)
تهران
St-Mm-1 مرمریت گلبهار ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۰.۰۰۰
St-Mm-2 مرمریت آباده ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۲.۰۰۰-۴۵.۰۰۰
St-Mm-3 مرمریت مشکی طلایی کاشان ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۵.۰۰۰-۷۵.۰۰۰
St-Mm-4 مرمریت مرودشت ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۲.۰۰۰-۳۷.۰۰۰
St-Mm-5 مرمریت سمیرم تیشه ای ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۰.۰۰۰-۳۷.۰۰۰
St-Mm-6 مرمریت سمیرم صیقلی ۴۰ طولی ۲اصفهان ۴۰.۰۰۰-۷۰.۰۰۰
St-Mm-7 مرمریت بجستان ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۳.۰۰۰-۳۶.۰۰۰
St-Mm-8 مرمریت لاشتر صیقلی ۴۰ طولی ۲اصفهان ۴۵.۰۰۰
St-Mm-9 مرمریت لاشتر تیشه ای ۴۰ طولی ۲اصفهان ۱۷.۰۰۰
St-Mm-10 مرمریت کرم کویر ۴۰ طولی ۲اصفهان ۴۴.۰۰۰
St-Mm-11 مرمریت دهبید ۴۰ طولی ۲اصفهان ۶۵.۰۰۰
St-Mm-12 مرمریت رویال خوی ۴۰ طولی ۲اصفهان ۴۰.۰۰۰-۷۰.۰۰۰
St-Mm-13 مرمریت جوشقان ۴۰ طولی ۲اصفهان ۲۷.۰۰۰-۳۷.۰۰۰
St-Mm-14 مرمریت هرسین ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۷.۰۰۰-۸۰.۰۰۰
St-Mm-15 مرمریت صلصالی ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۵.۰۰۰-۴۸.۰۰۰
St-Mm-16 مرمریت خوبسنگان ۴۰ طولی ۲اصفهان ۴۳.۰۰۰-۵۳.۰۰۰
St-Mm-17 مرمریت ارسنجان ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۲.۰۰۰-۴۴.۰۰۰
St-Mm-18 مرمریت چهرک ۴۰ طولی ۲اصفهان ۵۰.۰۰۰-۵۵.۰۰۰
St-Mm-19 کریستال لایبید ۴۰ طولی ۲اصفهان ۲۱.۰۰۰
قیمت سنگ
قیمت سنگ

لیست قیمت سنگ گرانیت

تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۴/۰۵/۰۱
کد کالانام کالاابعادضخامت (سانتیمتر)محل فرآوریقیمت (تومان)
درب کارخانه
قیمت (تومان)
تهران
St-Gr-1 گرانیت نهبندان آستان ۴۰ طولی۲اصفهان۳۷.۰۰۰
St-Gr-2 گرانیت نهبندان کرم پرتقالی ۴۰ طولی۲اصفهان۶۰.۰۰۰
St-Gr-3 گرانیت تکاب ۴۰ طولی۲اصفهان ۳۰.۰۰۰
St-Gr-4 گرانیت دانه اناری ۴۰ طولی۲اصفهان۵۶.۰۰۰
St-Gr-5گرانیت سبز کاهویی بیرجند ۴۰ طولی۲اصفهان۱۰۰.۰۰۰
St-Gr-6گرانیت قرمز یزد ۴۰ طولی ۲اصفهان ۷۰.۰۰۰-۱۰۰.۰۰۰
St-Gr-7گرانیت دودی خرمدره ۴۰ طولی ۲اصفهان۳۰.۰۰۰
St-Gr-8گرانیت خرمدره بژ ۴۰ طولی ۲اصفهان۳۴.۰۰۰
St-Gr-9 گرانیت بروجرد ۴۰ طولی ۲اصفهان۳۰.۰۰۰
St-Gr-10گرانیت نطنز طوسی ۴۰ طولی ۲اصفهان ۳۰.۰۰۰-۳۴.۰۰۰
St-Gr-11گرانیت نطنز مشکی ۴۰ طولی ۲اصفهان ۴۵.۰۰۰-۷۵.۰۰۰
St-Gr-12 گرانیت نقرآبی زنجان ۴۰ طولی ۲اصفهان۴۰.۰۰۰
St-Gr-13گرانیت تایباد ۴۰ طولی ۲اصفهان۵۰.۰۰۰
۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۷:۴۲:۲۶

ثبت ديدگاه

بیست − 16 =