قیمت سیمان

لیست قیمت سیمان

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
ردیفنام کالانوع ارائهواحدقیمت (تومان)
 ۱سیمان تهران تیپ ۲ / قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۶۹۰۰
۲سیمان تهران تیپ ۵ / قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۷۱۰۰
۳سیمان تهران پوزولانی/ قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۶۸۰۰
۴سیمان تهران ۳۲۵-۱ / قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت---
۵سیمان تهران تیپ ۵ / قیمت درب کارخانهفلهتن۱۲۲۰۰۰
۶سیمان تهران تیپ ۲ / قیمت درب کارخانهفلهتن۱۱۸۰۰۰
۷سیمان نایین تیپ ۲ / قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۵۰۰۰
۸سیمان آبیک ۳۲۵-۱ / قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۷۰۰۰
۹سیمان آبیک تیپ ۲ / قیمت درب کارخانهفلهتن۷۲۰۰
۱۰سیمان شمال(جاجرود) تیپ ۲/ قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۶۹۰۰
۱۱سیمان ساوه تیپ ۲/ قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۶۸۰۰
۱۲سیمان ساوه ۳۲۵-۱ / قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت----
۱۳سیمان ساوه پوزولانی / قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۶۶۰۰
۱۴سیمان ساوه سفید/درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۱۳۶۰۰
۱۵سیمان ساوه تیپ ۲/ قیمت درب کارخانهفله تن۱۲۱۰۰۰
۱۶سیمان سفید بنوید/ قیمت درب کارخانهپاکت ۲۵ کیلوییپاکت۶۷۰۰
۱۷سیمان سفید بنوید/ قیمت درب کارخانهپاکت ۴۰ کیلوییپاکت۱۰۶۰۰
۱۸سیمان سفید بنوید/ قیمت درب کارخانهپاکت ۵۰ کیلوییپاکت۱۲۸۰۰
۱۹سیمان اصفهان ۳۲۵-۱ / قیمت تحویل اصفهان پاکت ۵۰ کیلوییپاکت-
۲۰سیمان اردستان تیپ ۲/ قیمت درب کارخانه پاکت ۵۰ کیلوییپاکت -
۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱۸:۲۵:۴۸

ثبت ديدگاه

هفت + هفده =