لیست قیمت یو پی اس

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت باتری
قیمت باتری

لیست قیمت باتری

تاریخ به روزرسانی : 1398/08
ردیفنام کالامدلکشور سازندهولتاژآمپرقیمت(ت)
1باتری یو پی اساوریونچین121.3120000
2باتری یو پی اسلانگویتنام124.5125000
3باتری یو پی اسGSSچین127175000
4باتری یو پی اسCGBچین129260000
5باتری یو پی اسSunnybattویتنام1212270000
6باتری یو پی اسSunnybattویتنام1218460000
7باتری یو پی اسSunnybattویتنام1228790000
8باتری یو پی اسSunnybattویتنام1245 یا 421280000
9باتری یو پی اسSunnybattویتنام12651550000
10باتری یو پی اسSunnybattویتنام121002200000
لیست قیمت یو پی اس (UPS)
قیمت یو پی اس (UPS)

لیست قیمت یو پی اس (UPS)

تاریخ به روزرسانی : 1398/08
ردیفنام کالا قیمت (تومان)
1باتری سیلد اسید فیام 12FLB250 12V 70Ah3500000
2باتری سیلد اسید فیام FG21803 12V 18Ah850000
3باتری سیلد اسید فیام FG26505 12V 65Ah2350000
4باتری یو پی اس ای پی سی SRT192BP 192V3850000
5باتری یو پی اس ای پی سی SRT192BP2 192V100000
6باتری یو پی اس ای پی سی SRT72BP 72V4100000
7باتری یو پی اس ای پی سی SRT96BP 96V5850000
8باتری یو پی اس ای پی سی SURT48XLBP 48V3960000
9باتری یو پی اس صبا باتری 12V 100Ah1200000
10باتری یو پی اس صبا باتری 12V 155Ah2000000
11باتری یو پی اس صبا باتری 12V 18A250000
12باتری یو پی اس صبا باتری 12V 200Ah2500000
13باتری یو پی اس صبا باتری 12V 200Ah2500000
14باتری یو پی اس صبا باتری 12V 28A440000
15باتری یو پی اس صبا باتری 12V 7Ah135000
16باتری یو پی اس فاراتل 12V 65AH SUNNYWAY528000
17باتری یو پی اس فاراتل 12V100AH SUNNYWAY795000
18باتری یو پی اس فاراتل 12V26AH CSB275000
19باتری یو پی اس فاراتل 12V40AH CSB410000
20باتری یو پی اس فاران 12V-100A1850000
21باتری یو پی اس فاران 12V-100A1850000
22باتری یو پی اس فاران 12V-100A1850000
23باتری یو پی اس فاران 12V-120A1850000
24باتری یو پی اس فاران 12V-28A720000
25باتری یو پی اس فاران 12V-28A720000
26باتری یو پی اس فاران 12V-42A980000
27باتری یو پی اس فاران 12V-70A1300000
28باتری یو پی اس فاران 12V-70A1300000
29باتری یو پی اس فاران 12V-9A240000
30باتری یو پی اس کی اس تار 12V 100A850000
31باتری یو پی اس کی اس تار 12V 65A550000
32باتری یو پی اس مگامکس 12V 100Ah1450000
33باتری یو پی اس مگامکس 12V 18Ah490000
34باتری یو پی اس مگامکس 12V 40Ah1130000
35باتری یو پی اس مگامکس 12V 65Ah1630000
36باتری یو پی اس نورس استار NSB 100FT Red1900000
37باتری یو پی اس ولتا مکس 12V 18Ah350000
38باتری یو پی اس ولتا مکس 12V 28Ah670000
39باتری یو پی اس ولتا مکس 12V 42Ah970000
40باتری یو پی اس ولتا مکس 12V 65Ah1250000
41باتری یو پی اس ولتامکس VTM-12v 7.5Ah140000
42ترانس اتوماتیک فاراتل AVR25C1581750
43ترانس اتوماتیک فاراتل AVR32F2517500
44ترانس اتوماتیک فاراتل AVR40E451250
45سی پی اس ولتامکس CPS-1000VA-SW BE600000
46سی پی اس ولتامکس CPS-1000VA BE600000
47سی پی اس ولتامکس CPS-2000VA BE630000
48سی پی اس ولتامکس CPS-2000VA BE630000
49سی پی اس ولتامکس CPS-600VA BE550000
50کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC 48V-26AH3011500
51کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC 96V-8.5AH-P1710000
52کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC96V-40AH-AB6800000
53یو اس پی فاراتل CAD 10KX1-RT4U8700000
54یو پی اس اوت دور صاهیراد Roller Shutter 10A390000
55یو پی اس ای پی سی SRT10KXLI35500000
56یو پی اس ای پی سی SRT5KXLI100000
57یو پی اس ای پی سی SRT5KXLI100000
58یو پی اس ای پی سی SRT6KXLI25600000
59یو پی اس ای پی سی SRT8KXLI100000
60یو پی اس آلجا 1000S850000
61یو پی اس آلجا 1200S950000
62یو پی اس آلجا 1600L1490000
63یو پی اس آلجا 1600S1390000
64یو پی اس آلجا 1600S1390000
65یو پی اس آلجا 2000L1550000
66یو پی اس آلجا 2000S1500000
67یو پی اس آلجا 700L1680000
68یو پی اس آلجا FR-115L4540000
69یو پی اس آلجا FR-115S6150000
70یو پی اس آلجا FR-116L13700000
71یو پی اس آلجا FR-116S6500000
72یو پی اس آلجا FR-UK-313053105000
73یو پی اس آلجا KI-2000S2400000
74یو پی اس آلجا KI-3000L-48V2800000
75یو پی اس آلجا KI-3000L-72V2800000
76یو پی اس آلجا KR-1000S1800000
77یو پی اس آلجا KR-2000L2750000
78یو پی اس آلجا KR-2000S2500000
79یو پی اس آلجا KR-2000S2400000
80یو پی اس آلجا KR-RM 1000L1900000
81یو پی اس آلجا KR-RM 1000S1900000
82یو پی اس آلجا KR-RM 1000S1900000
83یو پی اس آنلاین تک فاز فاراتل CAD10KX1-RT4U 10KVA9900000
84یو پی اس آنلاین تک فاز فاران Aspire 2KVA4200000
85یو پی اس آنلاین تک فاز فاران Aspire 3KVA3200000
86یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 10KVA7696490
87یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 1KVA1820300
88یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 2KVA2883050
89یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 3KVA3171900
90یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 6KVA6054405
91یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 10KVA25484200
92یو پی اس پاورتک آنلاین HP33120II 120KVA 3-3133600000
93یو پی اس پاورتک آنلاین HP33200II 200KVA 3-3133600000
94یو پی اس تک فاز صاهیراد 1KVA 10A980000
95یو پی اس تک فاز صاهیراد 650VA 10A855000
96یو پی اس تک فاز صاهیراد Mini UPS 500VA 7.2A50000
97یو پی اس دوربین مداربسته آنلاین صاهیراد NC04 12V327800
98یو پی اس دوربین مداربسته آنلاین صاهیراد NC08 12V470800
99یو پی اس دوربین مداربسته صاهیراد C08 12V 10A638000
100یو پی اس دوربین مداربسته صاهیراد C08i 12V 10A770000
101یو پی اس فاراتل CAD 10KX3-RT4U9135000
102یو پی اس فاراتل DSS 2000X-RT2633500
103یو پی اس فاراتل DsS 3000X-RT3100000
104یو پی اس فاراتل DSS1500X-RT2242500
105یو پی اس فاراتل SDC 1500S-RT2470000
106یو پی اس فاراتل SDC 2000S-RT3130000
107یو پی اس فاراتل SDC 3000S-RT3622000
108یو پی اس فاراتل SDC 6000X-RT4990000
109یو پی اس فاراتل SFR 5000DT6600000
110یو پی اس فاراتل VENUS 1300743100
111یو پی اس فاران A-smart 2000VA2900000
112یو پی اس فاران A-smart 3000VA1440000
113یو پی اس فاران Blazer LCD 1200VA External1290000
114یو پی اس فاران Blazer LCD 600VA880000
115یو پی اس فاران Titan 1000VA External1390000
116یو پی اس فاران Titan 1000VA Internal3250000
117یو پی اس فاران Titan 2000VA External1940000
118یو پی اس فاران Titan 2000VA Internal3350000
119یو پی اس فاران Titan 3000VA External2490000
120یو پی اس فاران Titan 3000VA Internal6400000
121یو پی اس فاران Vigor RM 1000VA External3100000
122یو پی اس فاران Vigor RM 1000VA Internal3450000
123یو پی اس فاران Vigor RM 2000VA External2760000
124یو پی اس لاین اینتراکتیو اسمارت پلاس IRFUSM1200A1600000
125یو پی اس لاین اینتراکتیو اسمارت پلاس IRFUSM1500A2000000
126یو پی اس لاین اینتراکتیو اسمارت پلاس IRFUSM2000A2700000
127یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Blazer 800VA750000
128یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 1KVA1090000
129یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 2KVA2900000
130یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 2KVA2900000
131یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI2000B2400000
132یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI3000B2700000
133یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI5000B4500000
134یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI6000B4950000
135یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI6000B4950000
136یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHR 1KVA 7A1090000
137یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHR 2KVA 7A1798500
138یو پی اس مگا Gate 600 600KVA1400000
139یو پی اس مگا Gate1000 1000KVA2600000
140یو پی اس مگا Gate2000 2000KVA3700000
141یو پی اس مگا Guard LCD Guardlan1000 1000VA2100000
142یو پی اس مگا Guard LCD Guardlan1500 1500VA2490000
143یو پی اس مگا Guard LCD Guardlan650 650VA1200000
144یو پی اس مگا Volta Compact Volta1K 1000VA4600000
145یو پی اس مگا تک فاز DSP MultiPower DSPMP1106 6KVA15040000
146یو پی اس مگا تک فاز DSP MultiPower DSPMP1110 10KVA21070000
147یو پی اس مگا تک فاز DSP MultiPower DSPMP3120 20KVA40100000
148یو پی اس مگا تک فاز Sinus DSP2000 2KVA7270000
149یو پی اس مگا تک فاز Sinus DSP3000 3KVA9800000
150یو پی اس مگا تک فاز Volta Compact Volta 2K 2000VA7600000
151یو پی اس مگا تک فاز Volta Compact Volta 3K 3000VA8300000
152یو پی اس مگا تک فاز Volta Pro 2K 2KVA8000000
153یو پی اس مگا تک فاز Volta Pro1K 1KVA4600000
154یو پی اس مگا سه فاز DSP MultiPower DSPMP3110 10KVA25300000
155یو پی اس نیروسان Eco Power 1200-LCD1200000
156یو پی اس نیروسان Eco Power 1200VA1500000
157یو پی اس نیروسان Eco Power 1600VA2200000
158یو پی اس نیروسان Eco Power 2000VA2800000
159یو پی اس نیروسان Eco Power 700-LCD770000
160یو پی اس نیروسان Eco Power 700VA950000
161یو پی اس نیروسان HI-Tech 10KVA12750000
162یو پی اس نیروسان HI-Tech 10KVA12750000
163یو پی اس نیروسان HI-Tech 1KVA1600000
164یو پی اس نیروسان HI-Tech 20KVA 3-123550000
165یو پی اس نیروسان HI-Tech 2KVA5000000
166یو پی اس نیروسان HI-Tech 2KVA5000000
167یو پی اس نیروسان HI-Tech 3KVA3300000
168یو پی اس نیروسان HI-Tech 6KVA11000000
169یو پی اس نیروسان HI-Tech 6KVA11000000
170یو پی اس نیروسان ISO-Tech 10KVA20000000
171یو پی اس نیروسان ISO-Tech 10KVA20000000
172یو پی اس نیروسان ISO-Tech 6KVA13000000
173یو پی اس نیروسان ISO-Tech 6KVA13000000
174یو پی اس ولتامکس LI-1000VA535000
175یو پی اس ولتامکس LI-1200VA595000
176یو پی اس ولتامکس LI-1200VA BE700000
177یو پی اس ولتامکس LI-2000VA950000
178یو پی اس ولتامکس LI-500VA300000
179یو پی اس ولتامکس LI-700VA BE750000
180یو پی اس ولتامکس LIS-1000VA1300000
181یو پی اس ولتامکس LIS-1000VA BE1250000
182یو پی اس ولتامکس LIS-3000VA2700000
183یو پی اس ولتامکس LIS-500VA BE750000
184یو پی اس ولتامکس LIS-800VA BE1050000
185یو پی اس ولتامکس OL-1000VA1550000
186یو پی اس ولتامکس OL-1000VA BE1550000
187یو پی اس ولتامکس OL-2000VA1970000
188یو پی اس ولتامکس OL-2000VA BE1850000

مشخصات فنی یو پی اس (UPS)

یو پی اس و انواع یو پی اسUPS (یو پی اس) در اصل مخفف کلمات Uninterrupted Power Supply یا همان منبع تغذیه بدون وقفه می باشد.یوپی اس UPS وسیله الکترونیکی است که برای حفاظت بارهای حساس و نیز سیستم های الکترونیکی، مخابراتی و …در برابر اغتشاشات از جمله نویز و قطعی برق مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف اصلی یک دستگاه یو پی اس تهیه یک منبع بدون وقفه انرژی برای تجهیزی است که از آن محافطت میکند. این کار دقیقاً چگونه انجام میگیرد؟

یو پی اس و انواع آن

یو پی اس رک مونتیوپی اس یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن، تامین بدون وقفه ی توان مورد نیاز بار مصرفی می باشد، این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار گرفته علاوه بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختلالات شبکه به به عنوان منبع توان بدون وقفه با  استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری،برق مورد نیاز تجهیزات مصرف کننده را تامین می نماید.

درحقیقت استفاده از یک انرژی پشتیبان مانند سیستم تامین انرژی بدون وقفه، یو پی اس  شما را قادرمیسازد که بربیشترمشکلات ناشی ازبرق شهرفائق آیید وهمچنین محافظت دربرابرقطع کلی برق را نیز بدست آورید.

یو پی اس چیست ؟