لیست قیمت یو پی اس

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت باتری
قیمت باتری

لیست قیمت باتری

تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
ردیفنام کالامدلکشور سازندهولتاژآمپرقیمت(ت)
۱باتری یو پی اساوریونچین۱۲۱.۳۱۲۰۰۰۰
۲باتری یو پی اسلانگویتنام۱۲۴.۵۱۲۵۰۰۰
۳باتری یو پی اسGSSچین۱۲۷۱۷۵۰۰۰
۴باتری یو پی اسCGBچین۱۲۹۲۶۰۰۰۰
۵باتری یو پی اسSunnybattویتنام۱۲۱۲۲۷۰۰۰۰
۶باتری یو پی اسSunnybattویتنام۱۲۱۸۴۶۰۰۰۰
۷باتری یو پی اسSunnybattویتنام۱۲۲۸۷۹۰۰۰۰
۸باتری یو پی اسSunnybattویتنام۱۲۴۵ یا ۴۲۱۲۸۰۰۰۰
۹باتری یو پی اسSunnybattویتنام۱۲۶۵۱۵۵۰۰۰۰
۱۰باتری یو پی اسSunnybattویتنام۱۲۱۰۰۲۲۰۰۰۰۰
لیست قیمت یو پی اس (UPS)
قیمت یو پی اس (UPS)

لیست قیمت یو پی اس (UPS)

تاریخ به روزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰
ردیفنام کالا قیمت (تومان)
۱باتری سیلد اسید فیام ۱۲FLB250 12V 70Ah۳۵۰۰۰۰۰
۲باتری سیلد اسید فیام FG21803 12V 18Ah۸۵۰۰۰۰
۳باتری سیلد اسید فیام FG26505 12V 65Ah۲۳۵۰۰۰۰
۴باتری یو پی اس ای پی سی SRT192BP 192V۳۸۵۰۰۰۰
۵باتری یو پی اس ای پی سی SRT192BP2 192V۱۰۰۰۰۰
۶باتری یو پی اس ای پی سی SRT72BP 72V۴۱۰۰۰۰۰
۷باتری یو پی اس ای پی سی SRT96BP 96V۵۸۵۰۰۰۰
۸باتری یو پی اس ای پی سی SURT48XLBP 48V۳۹۶۰۰۰۰
۹باتری یو پی اس صبا باتری ۱۲V 100Ah۱۲۰۰۰۰۰
۱۰باتری یو پی اس صبا باتری ۱۲V 155Ah۲۰۰۰۰۰۰
۱۱باتری یو پی اس صبا باتری ۱۲V 18A۲۵۰۰۰۰
۱۲باتری یو پی اس صبا باتری ۱۲V 200Ah۲۵۰۰۰۰۰
۱۳باتری یو پی اس صبا باتری ۱۲V 200Ah۲۵۰۰۰۰۰
۱۴باتری یو پی اس صبا باتری ۱۲V 28A۴۴۰۰۰۰
۱۵باتری یو پی اس صبا باتری ۱۲V 7Ah۱۳۵۰۰۰
۱۶باتری یو پی اس فاراتل ۱۲V 65AH SUNNYWAY۵۲۸۰۰۰
۱۷باتری یو پی اس فاراتل ۱۲V100AH SUNNYWAY۷۹۵۰۰۰
۱۸باتری یو پی اس فاراتل ۱۲V26AH CSB۲۷۵۰۰۰
۱۹باتری یو پی اس فاراتل ۱۲V40AH CSB۴۱۰۰۰۰
۲۰باتری یو پی اس فاران ۱۲V-100A۱۸۵۰۰۰۰
۲۱باتری یو پی اس فاران ۱۲V-100A۱۸۵۰۰۰۰
۲۲باتری یو پی اس فاران ۱۲V-100A۱۸۵۰۰۰۰
۲۳باتری یو پی اس فاران ۱۲V-120A۱۸۵۰۰۰۰
۲۴باتری یو پی اس فاران ۱۲V-28A۷۲۰۰۰۰
۲۵باتری یو پی اس فاران ۱۲V-28A۷۲۰۰۰۰
۲۶باتری یو پی اس فاران ۱۲V-42A۹۸۰۰۰۰
۲۷باتری یو پی اس فاران ۱۲V-70A۱۳۰۰۰۰۰
۲۸باتری یو پی اس فاران ۱۲V-70A۱۳۰۰۰۰۰
۲۹باتری یو پی اس فاران ۱۲V-9A۲۴۰۰۰۰
۳۰باتری یو پی اس کی اس تار ۱۲V 100A۸۵۰۰۰۰
۳۱باتری یو پی اس کی اس تار ۱۲V 65A۵۵۰۰۰۰
۳۲باتری یو پی اس مگامکس ۱۲V 100Ah۱۴۵۰۰۰۰
۳۳باتری یو پی اس مگامکس ۱۲V 18Ah۴۹۰۰۰۰
۳۴باتری یو پی اس مگامکس ۱۲V 40Ah۱۱۳۰۰۰۰
۳۵باتری یو پی اس مگامکس ۱۲V 65Ah۱۶۳۰۰۰۰
۳۶باتری یو پی اس نورس استار NSB 100FT Red۱۹۰۰۰۰۰
۳۷باتری یو پی اس ولتا مکس ۱۲V 18Ah۳۵۰۰۰۰
۳۸باتری یو پی اس ولتا مکس ۱۲V 28Ah۶۷۰۰۰۰
۳۹باتری یو پی اس ولتا مکس ۱۲V 42Ah۹۷۰۰۰۰
۴۰باتری یو پی اس ولتا مکس ۱۲V 65Ah۱۲۵۰۰۰۰
۴۱باتری یو پی اس ولتامکس VTM-12v 7.5Ah۱۴۰۰۰۰
۴۲ترانس اتوماتیک فاراتل AVR25C۱۵۸۱۷۵۰
۴۳ترانس اتوماتیک فاراتل AVR32F۲۵۱۷۵۰۰
۴۴ترانس اتوماتیک فاراتل AVR40E۴۵۱۲۵۰
۴۵سی پی اس ولتامکس CPS-1000VA-SW BE۶۰۰۰۰۰
۴۶سی پی اس ولتامکس CPS-1000VA BE۶۰۰۰۰۰
۴۷سی پی اس ولتامکس CPS-2000VA BE۶۳۰۰۰۰
۴۸سی پی اس ولتامکس CPS-2000VA BE۶۳۰۰۰۰
۴۹سی پی اس ولتامکس CPS-600VA BE۵۵۰۰۰۰
۵۰کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC 48V-26AH۳۰۱۱۵۰۰
۵۱کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC 96V-8.5AH-P۱۷۱۰۰۰۰
۵۲کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC96V-40AH-AB۶۸۰۰۰۰۰
۵۳یو اس پی فاراتل CAD 10KX1-RT4U۸۷۰۰۰۰۰
۵۴یو پی اس اوت دور صاهیراد Roller Shutter 10A۳۹۰۰۰۰
۵۵یو پی اس ای پی سی SRT10KXLI۳۵۵۰۰۰۰۰
۵۶یو پی اس ای پی سی SRT5KXLI۱۰۰۰۰۰
۵۷یو پی اس ای پی سی SRT5KXLI۱۰۰۰۰۰
۵۸یو پی اس ای پی سی SRT6KXLI۲۵۶۰۰۰۰۰
۵۹یو پی اس ای پی سی SRT8KXLI۱۰۰۰۰۰
۶۰یو پی اس آلجا ۱۰۰۰S۸۵۰۰۰۰
۶۱یو پی اس آلجا ۱۲۰۰S۹۵۰۰۰۰
۶۲یو پی اس آلجا ۱۶۰۰L۱۴۹۰۰۰۰
۶۳یو پی اس آلجا ۱۶۰۰S۱۳۹۰۰۰۰
۶۴یو پی اس آلجا ۱۶۰۰S۱۳۹۰۰۰۰
۶۵یو پی اس آلجا ۲۰۰۰L۱۵۵۰۰۰۰
۶۶یو پی اس آلجا ۲۰۰۰S۱۵۰۰۰۰۰
۶۷یو پی اس آلجا ۷۰۰L۱۶۸۰۰۰۰
۶۸یو پی اس آلجا FR-115L۴۵۴۰۰۰۰
۶۹یو پی اس آلجا FR-115S۶۱۵۰۰۰۰
۷۰یو پی اس آلجا FR-116L۱۳۷۰۰۰۰۰
۷۱یو پی اس آلجا FR-116S۶۵۰۰۰۰۰
۷۲یو پی اس آلجا FR-UK-3130۵۳۱۰۵۰۰۰
۷۳یو پی اس آلجا KI-2000S۲۴۰۰۰۰۰
۷۴یو پی اس آلجا KI-3000L-48V۲۸۰۰۰۰۰
۷۵یو پی اس آلجا KI-3000L-72V۲۸۰۰۰۰۰
۷۶یو پی اس آلجا KR-1000S۱۸۰۰۰۰۰
۷۷یو پی اس آلجا KR-2000L۲۷۵۰۰۰۰
۷۸یو پی اس آلجا KR-2000S۲۵۰۰۰۰۰
۷۹یو پی اس آلجا KR-2000S۲۴۰۰۰۰۰
۸۰یو پی اس آلجا KR-RM 1000L۱۹۰۰۰۰۰
۸۱یو پی اس آلجا KR-RM 1000S۱۹۰۰۰۰۰
۸۲یو پی اس آلجا KR-RM 1000S۱۹۰۰۰۰۰
۸۳یو پی اس آنلاین تک فاز فاراتل CAD10KX1-RT4U 10KVA۹۹۰۰۰۰۰
۸۴یو پی اس آنلاین تک فاز فاران Aspire 2KVA۴۲۰۰۰۰۰
۸۵یو پی اس آنلاین تک فاز فاران Aspire 3KVA۳۲۰۰۰۰۰
۸۶یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 10KVA۷۶۹۶۴۹۰
۸۷یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 1KVA۱۸۲۰۳۰۰
۸۸یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 2KVA۲۸۸۳۰۵۰
۸۹یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 3KVA۳۱۷۱۹۰۰
۹۰یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 6KVA۶۰۵۴۴۰۵
۹۱یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 10KVA۲۵۴۸۴۲۰۰
۹۲یو پی اس پاورتک آنلاین HP33120II 120KVA 3-3۱۳۳۶۰۰۰۰۰
۹۳یو پی اس پاورتک آنلاین HP33200II 200KVA 3-3۱۳۳۶۰۰۰۰۰
۹۴یو پی اس تک فاز صاهیراد ۱KVA 10A۹۸۰۰۰۰
۹۵یو پی اس تک فاز صاهیراد ۶۵۰VA 10A۸۵۵۰۰۰
۹۶یو پی اس تک فاز صاهیراد Mini UPS 500VA 7.2A۵۰۰۰۰
۹۷یو پی اس دوربین مداربسته آنلاین صاهیراد NC04 12V۳۲۷۸۰۰
۹۸یو پی اس دوربین مداربسته آنلاین صاهیراد NC08 12V۴۷۰۸۰۰
۹۹یو پی اس دوربین مداربسته صاهیراد C08 12V 10A۶۳۸۰۰۰
۱۰۰یو پی اس دوربین مداربسته صاهیراد C08i 12V 10A۷۷۰۰۰۰
۱۰۱یو پی اس فاراتل CAD 10KX3-RT4U۹۱۳۵۰۰۰
۱۰۲یو پی اس فاراتل DSS 2000X-RT۲۶۳۳۵۰۰
۱۰۳یو پی اس فاراتل DsS 3000X-RT۳۱۰۰۰۰۰
۱۰۴یو پی اس فاراتل DSS1500X-RT۲۲۴۲۵۰۰
۱۰۵یو پی اس فاراتل SDC 1500S-RT۲۴۷۰۰۰۰
۱۰۶یو پی اس فاراتل SDC 2000S-RT۳۱۳۰۰۰۰
۱۰۷یو پی اس فاراتل SDC 3000S-RT۳۶۲۲۰۰۰
۱۰۸یو پی اس فاراتل SDC 6000X-RT۴۹۹۰۰۰۰
۱۰۹یو پی اس فاراتل SFR 5000DT۶۶۰۰۰۰۰
۱۱۰یو پی اس فاراتل VENUS 1300۷۴۳۱۰۰
۱۱۱یو پی اس فاران A-smart 2000VA۲۹۰۰۰۰۰
۱۱۲یو پی اس فاران A-smart 3000VA۱۴۴۰۰۰۰
۱۱۳یو پی اس فاران Blazer LCD 1200VA External۱۲۹۰۰۰۰
۱۱۴یو پی اس فاران Blazer LCD 600VA۸۸۰۰۰۰
۱۱۵یو پی اس فاران Titan 1000VA External۱۳۹۰۰۰۰
۱۱۶یو پی اس فاران Titan 1000VA Internal۳۲۵۰۰۰۰
۱۱۷یو پی اس فاران Titan 2000VA External۱۹۴۰۰۰۰
۱۱۸یو پی اس فاران Titan 2000VA Internal۳۳۵۰۰۰۰
۱۱۹یو پی اس فاران Titan 3000VA External۲۴۹۰۰۰۰
۱۲۰یو پی اس فاران Titan 3000VA Internal۶۴۰۰۰۰۰
۱۲۱یو پی اس فاران Vigor RM 1000VA External۳۱۰۰۰۰۰
۱۲۲یو پی اس فاران Vigor RM 1000VA Internal۳۴۵۰۰۰۰
۱۲۳یو پی اس فاران Vigor RM 2000VA External۲۷۶۰۰۰۰
۱۲۴یو پی اس لاین اینتراکتیو اسمارت پلاس IRFUSM1200A۱۶۰۰۰۰۰
۱۲۵یو پی اس لاین اینتراکتیو اسمارت پلاس IRFUSM1500A۲۰۰۰۰۰۰
۱۲۶یو پی اس لاین اینتراکتیو اسمارت پلاس IRFUSM2000A۲۷۰۰۰۰۰
۱۲۷یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Blazer 800VA۷۵۰۰۰۰
۱۲۸یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 1KVA۱۰۹۰۰۰۰
۱۲۹یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 2KVA۲۹۰۰۰۰۰
۱۳۰یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 2KVA۲۹۰۰۰۰۰
۱۳۱یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI2000B۲۴۰۰۰۰۰
۱۳۲یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI3000B۲۷۰۰۰۰۰
۱۳۳یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI5000B۴۵۰۰۰۰۰
۱۳۴یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI6000B۴۹۵۰۰۰۰
۱۳۵یو پی اس لاین اینتراکتیو سیگما پرو IRFUSI6000B۴۹۵۰۰۰۰
۱۳۶یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHR 1KVA 7A۱۰۹۰۰۰۰
۱۳۷یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHR 2KVA 7A۱۷۹۸۵۰۰
۱۳۸یو پی اس مگا Gate 600 600KVA۱۴۰۰۰۰۰
۱۳۹یو پی اس مگا Gate1000 1000KVA۲۶۰۰۰۰۰
۱۴۰یو پی اس مگا Gate2000 2000KVA۳۷۰۰۰۰۰
۱۴۱یو پی اس مگا Guard LCD Guardlan1000 1000VA۲۱۰۰۰۰۰
۱۴۲یو پی اس مگا Guard LCD Guardlan1500 1500VA۲۴۹۰۰۰۰
۱۴۳یو پی اس مگا Guard LCD Guardlan650 650VA۱۲۰۰۰۰۰
۱۴۴یو پی اس مگا Volta Compact Volta1K 1000VA۴۶۰۰۰۰۰
۱۴۵یو پی اس مگا تک فاز DSP MultiPower DSPMP1106 6KVA۱۵۰۴۰۰۰۰
۱۴۶یو پی اس مگا تک فاز DSP MultiPower DSPMP1110 10KVA۲۱۰۷۰۰۰۰
۱۴۷یو پی اس مگا تک فاز DSP MultiPower DSPMP3120 20KVA۴۰۱۰۰۰۰۰
۱۴۸یو پی اس مگا تک فاز Sinus DSP2000 2KVA۷۲۷۰۰۰۰
۱۴۹یو پی اس مگا تک فاز Sinus DSP3000 3KVA۹۸۰۰۰۰۰
۱۵۰یو پی اس مگا تک فاز Volta Compact Volta 2K 2000VA۷۶۰۰۰۰۰
۱۵۱یو پی اس مگا تک فاز Volta Compact Volta 3K 3000VA۸۳۰۰۰۰۰
۱۵۲یو پی اس مگا تک فاز Volta Pro 2K 2KVA۸۰۰۰۰۰۰
۱۵۳یو پی اس مگا تک فاز Volta Pro1K 1KVA۴۶۰۰۰۰۰
۱۵۴یو پی اس مگا سه فاز DSP MultiPower DSPMP3110 10KVA۲۵۳۰۰۰۰۰
۱۵۵یو پی اس نیروسان Eco Power 1200-LCD۱۲۰۰۰۰۰
۱۵۶یو پی اس نیروسان Eco Power 1200VA۱۵۰۰۰۰۰
۱۵۷یو پی اس نیروسان Eco Power 1600VA۲۲۰۰۰۰۰
۱۵۸یو پی اس نیروسان Eco Power 2000VA۲۸۰۰۰۰۰
۱۵۹یو پی اس نیروسان Eco Power 700-LCD۷۷۰۰۰۰
۱۶۰یو پی اس نیروسان Eco Power 700VA۹۵۰۰۰۰
۱۶۱یو پی اس نیروسان HI-Tech 10KVA۱۲۷۵۰۰۰۰
۱۶۲یو پی اس نیروسان HI-Tech 10KVA۱۲۷۵۰۰۰۰
۱۶۳یو پی اس نیروسان HI-Tech 1KVA۱۶۰۰۰۰۰
۱۶۴یو پی اس نیروسان HI-Tech 20KVA 3-1۲۳۵۵۰۰۰۰
۱۶۵یو پی اس نیروسان HI-Tech 2KVA۵۰۰۰۰۰۰
۱۶۶یو پی اس نیروسان HI-Tech 2KVA۵۰۰۰۰۰۰
۱۶۷یو پی اس نیروسان HI-Tech 3KVA۳۳۰۰۰۰۰
۱۶۸یو پی اس نیروسان HI-Tech 6KVA۱۱۰۰۰۰۰۰
۱۶۹یو پی اس نیروسان HI-Tech 6KVA۱۱۰۰۰۰۰۰
۱۷۰یو پی اس نیروسان ISO-Tech 10KVA۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۱یو پی اس نیروسان ISO-Tech 10KVA۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۲یو پی اس نیروسان ISO-Tech 6KVA۱۳۰۰۰۰۰۰
۱۷۳یو پی اس نیروسان ISO-Tech 6KVA۱۳۰۰۰۰۰۰
۱۷۴یو پی اس ولتامکس LI-1000VA۵۳۵۰۰۰
۱۷۵یو پی اس ولتامکس LI-1200VA۵۹۵۰۰۰
۱۷۶یو پی اس ولتامکس LI-1200VA BE۷۰۰۰۰۰
۱۷۷یو پی اس ولتامکس LI-2000VA۹۵۰۰۰۰
۱۷۸یو پی اس ولتامکس LI-500VA۳۰۰۰۰۰
۱۷۹یو پی اس ولتامکس LI-700VA BE۷۵۰۰۰۰
۱۸۰یو پی اس ولتامکس LIS-1000VA۱۳۰۰۰۰۰
۱۸۱یو پی اس ولتامکس LIS-1000VA BE۱۲۵۰۰۰۰
۱۸۲یو پی اس ولتامکس LIS-3000VA۲۷۰۰۰۰۰
۱۸۳یو پی اس ولتامکس LIS-500VA BE۷۵۰۰۰۰
۱۸۴یو پی اس ولتامکس LIS-800VA BE۱۰۵۰۰۰۰
۱۸۵یو پی اس ولتامکس OL-1000VA۱۵۵۰۰۰۰
۱۸۶یو پی اس ولتامکس OL-1000VA BE۱۵۵۰۰۰۰
۱۸۷یو پی اس ولتامکس OL-2000VA۱۹۷۰۰۰۰
۱۸۸یو پی اس ولتامکس OL-2000VA BE۱۸۵۰۰۰۰

مشخصات فنی یو پی اس (UPS)

یو پی اس و انواع یو پی اسUPS (یو پی اس) در اصل مخفف کلمات Uninterrupted Power Supply یا همان منبع تغذیه بدون وقفه می باشد.یوپی اس UPS وسیله الکترونیکی است که برای حفاظت بارهای حساس و نیز سیستم های الکترونیکی، مخابراتی و …در برابر اغتشاشات از جمله نویز و قطعی برق مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف اصلی یک دستگاه یو پی اس تهیه یک منبع بدون وقفه انرژی برای تجهیزی است که از آن محافطت میکند. این کار دقیقاً چگونه انجام میگیرد؟

یو پی اس و انواع آن

یو پی اس رک مونتیوپی اس یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن، تامین بدون وقفه ی توان مورد نیاز بار مصرفی می باشد، این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار گرفته علاوه بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختلالات شبکه به به عنوان منبع توان بدون وقفه با  استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری،برق مورد نیاز تجهیزات مصرف کننده را تامین می نماید.

درحقیقت استفاده از یک انرژی پشتیبان مانند سیستم تامین انرژی بدون وقفه، یو پی اس  شما را قادرمیسازد که بربیشترمشکلات ناشی ازبرق شهرفائق آیید وهمچنین محافظت دربرابرقطع کلی برق را نیز بدست آورید.

یو پی اس چیست ؟