لیست قیمت شیرآلات

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت شیرآلات
لیست قیمت شیرآلات

لیست قیمت شیرآلات

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
۱دوش مدل ایتالیاییقهرمان۳۹۵۰۰۰
۲آفتابه مدل ایتالیاییقهرمان۳۲۰۰۰۰
۳توکاسه مدل ایتالیاییقهرمان۳۹۵۰۰۰
۴ظرفشوی مدل ایتالیاییقهرمان۴۵۱۰۰۰
۵ظرفشوی علم کوتاه مدل ایتالیاییقهرمان۴۱۳۵۰۰
۶دوش مدل اسپانیاییقهرمان۳۵۵۵۰۰
۷آفتابه مدل اسپانیاییقهرمان۲۹۱۵۰۰
۸توکاسه مدل اسپانیاییقهرمان۳۴۸۰۰۰
۹ظرفشوی مدل اسپانیاییقهرمان۴۰۴۰۰۰
۱۰ظرفشوی علم کوتاه مدل اسپانیاییقهرمان۳۸۰۰۰۰
۱۱دوش مدل آلمانیقهرمان۳۹۵۰۰۰
۱۲آفتابه مدل آلمانیقهرمان۳۲۰۰۰۰
۱۳توکاسه مدل آلمانیقهرمان۴۰۴۰۰۰
۱۴ظرفشوی مدل آلمانیقهرمان۴۵۱۰۰۰
۱۵دیواری مدل آلمانیقهرمان۴۹۸۰۰۰
۱۶دوش مدل آبشار جدیدقهرمان۳۱۰۰۰۰
۱۷آفتابه مدل آبشار جدیدقهرمان۲۶۳۰۰۰
۱۸توکاسه مدل آبشار جدیدقهرمان۳۲۰۰۰۰
۱۹ظرفشوی مدل آبشار جدیدقهرمان۳۶۷۰۰۰
۲۰ظرفشوی علم کوتاه مدل آبشار جدیدقهرمان۳۳۸۵۰۰
۲۱دوش مدل تنسوقهرمان۵۲۶۰۰۰
۲۲آفتابه مدل تنسوقهرمان۴۸۹۰۰۰
۲۳توکاسه مدل تنسوقهرمان۵۴۵۰۰۰
۲۴ظرفشوی مدل تنسوقهرمان۴۵۱۰۰۰
۲۵ظرفشوی علم کوتاه مدل تنسوقهرمان۴۱۳۵۰۰
۲۶دیواری مدل تنسوقهرمان۵۴۵۰۰۰
۲۷دوش مدل فلت رویالقهرمان۵۲۶۰۰۰
۲۸آفتابه مدل فلت رویالقهرمان۵۰۳۰۰۰
۲۹توکاسه مدل فلت رویالقهرمان۵۸۳۰۰۰
۳۰ظرفشوی مدل فلت رویالقهرمان۵۸۳۰۰۰
۳۱ظرفشوی علم تخت فلت رویالقهرمان۶۱۶۵۰۰
۳۲ظرفشوی شلنگدار فلت رویالقهرمان۱۰۷۱۰۰۰
۳۳دوش مدل فلتقهرمان۵۰۷۵۰۰
۳۴آفتابه مدل فلتقهرمان۴۶۰۵۰۰
۳۵توکاسه مدل فلتقهرمان۵۱۶۵۰۰
۳۶ظرفشوی مدل فلتقهرمان۴۹۸۰۰۰
۳۷ظرفشوی علم کوتاه فلتقهرمان۴۶۹۵۰۰
۳۸ظرفشوی علم تخت فلتقهرمان۵۵۴۵۰۰
۳۹توکاسه پایه بلند فلتقهرمان۶۹۵۵۰۰
۴۰دوش مدل اردلانقهرمان۵۱۶۵۰۰
۴۱آفتابه مدل اردلانقهرمان۴۶۰۵۰۰
۴۲توکاسه مدل اردلانقهرمان۴۸۳۰۰۰
۴۳ظرفشوی مدل اردلانقهرمان۴۸۳۰۰۰
۴۴ظرفشوی علم کوتاه مدل اردلانقهرمان۴۴۸۰۰۰
۴۵دوش مدل آنتیکقهرمان۹۹۵۵۰۰
۴۶آفتابه مدل آنتیکقهرمان۹۲۵۵۰۰
۴۷توکاسه مدل آنتیکقهرمان۱۰۹۷۰۰۰
۴۸ظرفشوی مدل آنتیکقهرمان۱۱۸۳۵۰۰
۴۹دوش مدل تتراسقهرمان۴۹۸۰۰۰
۵۰آفتابه مدل تتراسقهرمان۴۵۱۰۰۰
۵۱توکاسه مدل تتراسقهرمان۴۹۸۰۰۰
۵۲ظرفشوی مدل تتراس ثابتقهرمان۴۱۳۵۰۰
۵۳دوش مدل البرزقهرمان۵۳۶۰۰۰
۵۴آفتابه مدل البرزقهرمان۴۷۶۵۰۰
۵۵توکاسه مدل البرزقهرمان۵۵۴۵۰۰
۵۶ظرفشوی مدل البرزقهرمان۴۵۱۰۰۰
۵۷دوش مدل سوئیسیقهرمان۳۷۳۵۰۰
۵۸آفتابه مدل سوئیسیقهرمان۳۱۵۵۰۰
۵۹توکاسه مدل سوئیسیقهرمان۳۸۰۰۰۰
۶۰ظرفشوی مدل سوئیسیقهرمان۴۴۷۰۰۰
۶۱دوش فلت برسامقهرمان۸۴۵۰۰۰
۶۲آفتابه فلت برسامقهرمان۷۳۲۵۰۰
۶۳توکاسه فلت برسامقهرمان۷۴۱۰۰۰
۶۴دوش مدل صدفقهرمان۸۴۵۰۰۰
۶۵آفتابه مدل صدفقهرمان۶۵۷۵۰۰
۶۶توکاسه مدل صدفقهرمان۴۶۹۵۰۰
۶۷ظرفشوی مدل صدفقهرمان۵۵۴۵۰۰
۶۸دوش مدل آنتیک خش دارقهرمان۱۲۶۷۵۰۰
۶۹آفتابه مدل آنتیک خش دارقهرمان۱۱۶۷۵۰۰
۷۰توکاسه مدل آنتیک خش دارقهرمان۱۳۶۲۰۰۰
۷۱ظرفشوی مدل آنتیک خش دارقهرمان۱۴۴۲۵۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.