لیست قیمت شیرآلات

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت شیرآلات
لیست قیمت شیرآلات

لیست قیمت شیرآلات

تاریخ بروزرسانی : 1398/01

ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
1دوش مدل ایتالیاییقهرمان395000
2آفتابه مدل ایتالیاییقهرمان320000
3توکاسه مدل ایتالیاییقهرمان395000
4ظرفشوی مدل ایتالیاییقهرمان451000
5ظرفشوی علم کوتاه مدل ایتالیاییقهرمان413500
6دوش مدل اسپانیاییقهرمان355500
7آفتابه مدل اسپانیاییقهرمان291500
8توکاسه مدل اسپانیاییقهرمان348000
9ظرفشوی مدل اسپانیاییقهرمان404000
10ظرفشوی علم کوتاه مدل اسپانیاییقهرمان380000
11دوش مدل آلمانیقهرمان395000
12آفتابه مدل آلمانیقهرمان320000
13توکاسه مدل آلمانیقهرمان404000
14ظرفشوی مدل آلمانیقهرمان451000
15دیواری مدل آلمانیقهرمان498000
16دوش مدل آبشار جدیدقهرمان310000
17آفتابه مدل آبشار جدیدقهرمان263000
18توکاسه مدل آبشار جدیدقهرمان320000
19ظرفشوی مدل آبشار جدیدقهرمان367000
20ظرفشوی علم کوتاه مدل آبشار جدیدقهرمان338500
21دوش مدل تنسوقهرمان526000
22آفتابه مدل تنسوقهرمان489000
23توکاسه مدل تنسوقهرمان545000
24ظرفشوی مدل تنسوقهرمان451000
25ظرفشوی علم کوتاه مدل تنسوقهرمان413500
26دیواری مدل تنسوقهرمان545000
27دوش مدل فلت رویالقهرمان526000
28آفتابه مدل فلت رویالقهرمان503000
29توکاسه مدل فلت رویالقهرمان583000
30ظرفشوی مدل فلت رویالقهرمان583000
31ظرفشوی علم تخت فلت رویالقهرمان616500
32ظرفشوی شلنگدار فلت رویالقهرمان1071000
33دوش مدل فلتقهرمان507500
34آفتابه مدل فلتقهرمان460500
35توکاسه مدل فلتقهرمان516500
36ظرفشوی مدل فلتقهرمان498000
37ظرفشوی علم کوتاه فلتقهرمان469500
38ظرفشوی علم تخت فلتقهرمان554500
39توکاسه پایه بلند فلتقهرمان695500
40دوش مدل اردلانقهرمان516500
41آفتابه مدل اردلانقهرمان460500
42توکاسه مدل اردلانقهرمان483000
43ظرفشوی مدل اردلانقهرمان483000
44ظرفشوی علم کوتاه مدل اردلانقهرمان448000
45دوش مدل آنتیکقهرمان995500
46آفتابه مدل آنتیکقهرمان925500
47توکاسه مدل آنتیکقهرمان1097000
48ظرفشوی مدل آنتیکقهرمان1183500
49دوش مدل تتراسقهرمان498000
50آفتابه مدل تتراسقهرمان451000
51توکاسه مدل تتراسقهرمان498000
52ظرفشوی مدل تتراس ثابتقهرمان413500
53دوش مدل البرزقهرمان536000
54آفتابه مدل البرزقهرمان476500
55توکاسه مدل البرزقهرمان554500
56ظرفشوی مدل البرزقهرمان451000
57دوش مدل سوئیسیقهرمان373500
58آفتابه مدل سوئیسیقهرمان315500
59توکاسه مدل سوئیسیقهرمان380000
60ظرفشوی مدل سوئیسیقهرمان447000
61دوش فلت برسامقهرمان845000
62آفتابه فلت برسامقهرمان732500
63توکاسه فلت برسامقهرمان741000
64دوش مدل صدفقهرمان845000
65آفتابه مدل صدفقهرمان657500
66توکاسه مدل صدفقهرمان469500
67ظرفشوی مدل صدفقهرمان554500
68دوش مدل آنتیک خش دارقهرمان1267500
69آفتابه مدل آنتیک خش دارقهرمان1167500
70توکاسه مدل آنتیک خش دارقهرمان1362000
71ظرفشوی مدل آنتیک خش دارقهرمان1442500

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.