لیست قیمت داکت اسپلیت

داکت اسپلیت سقفی، داکت اسپلیت سقفی توکار، داکت اسپلیت ایستاده، داکت اسپلیت اینورتر

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت داکت اسپلیت
لیست قیمت داکت اسپلیت

لیست قیمت داکت اسپلیت

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفعکسنام کالاقیمت (تومان)
۱داکت اسپلیتداکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل ۴۸۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰
۲داکت اسپلیتداکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل ۳۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰
۳داکت اسپلیتداکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل ۲۴۰۰۰۱۴۷۰۰۰۰۰
۴داکت اسپلیتداکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل ۴۲۰۰۰۲۱۲۰۰۰۰۰
۵داکت اسپلیتداکت اسپلیت اینورتر گلکسی مدل ۳۶۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰
۶داکت اسپلیتداکت اسپلیت گلکسی مدل ۲۴۰۰۰۱۶۸۰۰۰۰۰
۷داکت اسپلیتداکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل ۳۶۰۰۰۱۸۸۰۰۰۰۰
۸داکت اسپلیتداکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل ۱۸۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۰
۹داکت اسپلیتداکت اسپلیت اینورتر گلکسی مدل ۲۴۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰۰
۱۰داکت اسپلیتداکت اسپلیت سقفی دماتجهیز مدل ۶۰۰۰۰۳۱۵۰۰۰۰۰
۱۱داکت اسپلیتداکت اسپلیت اینورتر سامسونگ سری S مدل ۲۴۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰
۱۲داکت اسپلیتداکت اسپلیت اینورتر سامسونگ سری S مدل ۳۰۰۰۰۲۶۸۰۰۰۰۰
۱۳داکت اسپلیتداکت اسپلیت اینورتر سامسونگ سری S مدل ۶۰۰۰۰۴۷۳۰۰۰۰۰
۱۴داکت اسپلیتداکت اسپلیت اینورتر سامسونگ سری S مدل ۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
۱۵داکت اسپلیتداکت اسپلیت اینورتر سامسونگ سری S مدل ۳۶۰۰۰۳۱۵۰۰۰۰۰
۱۶داکت اسپلیتداکت اسپلیت ریم (Rheem)-
۱۷داکت اسپلیتداکت اسپلیت گودمن (Goodman)-
۱۸داکت اسپلیتداکت اسپلیت سقفی اینورتر هایسنس مدل HID-24۲۱۰۰۰۰۰۰
۱۹داکت اسپلیتداکت اسپلیت سقفی اینورتر هایسنس مدل HID-36۲۶۰۰۰۰۰۰
۲۰داکت اسپلیتداکت اسپلیت یونیورسال بالازن مدل ۲۴CN1-13C-
۲۱داکت اسپلیتداکت اسپلیت یونیورسال بالازن مدل ۶۰CN1-R13C-
۲۲داکت اسپلیتداکت اسپلیت یونیورسال بالازن مدل ۴۸CN1-R13C-
۲۳داکت اسپلیتداکت اسپلیت یونیورسال بالازن مدل ۳۶CN1-13C-
۲۴داکت اسپلیتداکت اسپلیت اینورتر آکس مدل H18/4DR1-

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.