لیست قیمت سیمان

درخواست آنلاین مصالح

قیمت سیمان
قیمت سیمان

لیست قیمت سیمان

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۶
ردیفنام کالانوع سیماننوع ارائهمحل تحویلقیمت (تومان)
۱سیمان تهرانتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه۱۲۲۰۰
۲سیمان تهرانتیپ ۵پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانه۱۳۰۰۰
۳سیمان تهرانپوزولانیپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۴سیمان تهران۱-۳۲۵پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۵سیمان تهرانتیپ ۵فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
۶سیمان تهرانتیپ ۲فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
۷سیمان نایینتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۸سیمان آبیک۱-۳۲۵پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۹سیمان آبیکتیپ ۲فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۰سیمان آبیکتیپ ۱فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۱سیمان آبیکپوزولانیفلهدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۲سیمان آبیکمرکبپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۳سیمان فیروزکوهتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۴سیمان هگمتانتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۵سیمان هگمتانپوزولانیپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۶سیمان شمال(جاجرود)تیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۷سیمان ساوهتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۸سیمان ساوه۱-۳۲۵پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۱۹سیمان ساوهپوزولانیپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۲۰سیمان ساوهسفیدپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۲۱سیمان ساوهتیپ ۲فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
۲۲سیمان بنویدسفیدپاکت ۲۵ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۲۳سیمان بنویدسفیدپاکت ۴۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۲۴سیمان بنویدسفیدپاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۲۵سیمان اصفهان۱-۳۲۵ پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۲۶سیمان اردستانتیپ ۲ پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۲۷سیمان نیزارتیپ ۱ پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
۲۸سیمان نیزارتیپ ۲ پاکت ۵۰ کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید

مشخصات فنی سیمان

در تعریفی از سیمان آمده است به طور کلی به هر ماده‌ای که خاصیت چسبانندگی داشته باشد و بتواند مواد را به یکدیگر بچسباند، سیمان گفته می‌شود. چسباننده‌ها در صنعت ساختمان بیشتر جهت چسباندن سنگدانه‌ها، قطعات بزرگتر سنگی، آجرها و … به یکدیگر به کار می‌روند.

طبیعتاً اولین ماده سیمانی که به استخدام بشر درآمد، گل بود که هنوز هم بقایای ساختمانهای گلی در مناطق کویری قابل مشاهده است. در طول سالیان مختلف، مواد گوناگونی به عنوان سیمان به کار رفت و امروزه چسباننده‌های بسیار متنوعی شامل انواع ملاتهای سیمانی، ملاتهای گچی، چسبهای پلیمری و… در دست است.

امروزه عمده ‌ترین سیمانی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیمان پرتلند می‌باشد که به طور مشروح در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد.

سیمان و انواع آن