لیست قیمت سیمان

درخواست آنلاین مصالح

قیمت سیمان
قیمت سیمان

لیست قیمت سیمان

تاریخ بروزرسانی: 1398/07
ردیفنام کالانوع سیماننوع ارائهمحل تحویلقیمت (تومان)
1سیمان تهرانتیپ 2پاکت 50 کیلوییدرب کارخانه12200
2سیمان تهرانتیپ 5پاکت 50 کیلوییدرب کارخانه13000
3سیمان تهرانپوزولانیپاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
4سیمان تهران1-325پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
5سیمان تهرانتیپ 5فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
6سیمان تهرانتیپ 2فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
7سیمان نایینتیپ 2پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
8سیمان آبیک1-325پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
9سیمان آبیکتیپ 2فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
10سیمان آبیکتیپ 1فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
11سیمان آبیکپوزولانیفلهدرب کارخانهتماس بگیرید
12سیمان آبیکمرکبپاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
13سیمان فیروزکوهتیپ 2پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
14سیمان هگمتانتیپ 2پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
15سیمان هگمتانپوزولانیپاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
16سیمان شمال(جاجرود)تیپ 2پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
17سیمان ساوهتیپ 2پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
18سیمان ساوه1-325پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
19سیمان ساوهپوزولانیپاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
20سیمان ساوهسفیدپاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
21سیمان ساوهتیپ 2فلهدرب کارخانهتماس بگیرید
22سیمان بنویدسفیدپاکت 25 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
23سیمان بنویدسفیدپاکت 40 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
24سیمان بنویدسفیدپاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
25سیمان اصفهان1-325 پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
26سیمان اردستانتیپ 2 پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
27سیمان نیزارتیپ 1 پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید
28سیمان نیزارتیپ 2 پاکت 50 کیلوییدرب کارخانهتماس بگیرید

مشخصات فنی سیمان

در تعریفی از سیمان آمده است به طور کلی به هر ماده‌ای که خاصیت چسبانندگی داشته باشد و بتواند مواد را به یکدیگر بچسباند، سیمان گفته می‌شود. چسباننده‌ها در صنعت ساختمان بیشتر جهت چسباندن سنگدانه‌ها، قطعات بزرگتر سنگی، آجرها و … به یکدیگر به کار می‌روند.

طبیعتاً اولین ماده سیمانی که به استخدام بشر درآمد، گل بود که هنوز هم بقایای ساختمانهای گلی در مناطق کویری قابل مشاهده است. در طول سالیان مختلف، مواد گوناگونی به عنوان سیمان به کار رفت و امروزه چسباننده‌های بسیار متنوعی شامل انواع ملاتهای سیمانی، ملاتهای گچی، چسبهای پلیمری و… در دست است.

امروزه عمده ‌ترین سیمانی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیمان پرتلند می‌باشد که به طور مشروح در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد.

سیمان و انواع آن