لیست قیمت شن و ماسه و انواع پوکه

درخواست آنلاین مصالح

قیمت شن و ماسه
قیمت شن و ماسه

 لیست قیمت شن و ماسه

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸
ردیفنام کالانوعنوع ارسالواحدقیمت (ت)
۱ماسه خاکیکامیون ۱۵ تنتن۱۱۰۰۰
۲ماسه کفیکامیون ۱۵ تنتن۱۵۰۰۰
۳ماسه شکستهکامیون ۱۵ تنتن۱۵۵۰۰
۴شنکامیون ۱۵ تنتن۱۵۵۰۰
۵ماسه دوبار شور ویژهکامیون ۱۵ تنتن۱۸۰۰۰
۶ماسه دوبارشور طبیعی (بتن)کامیون ۱۵ تنتن۱۸۵۰۰
۷مخلوط شن و ماسه شکستهکامیون ۱۵ تنتن۱۶۰۰۰
۸مخلوط شن و ماسه دوبارشور(بتن)کامیون ۱۵ تنتن۱۸۰۰۰
۹ماسه شکستهشن و ماسه طبیعیکامیون ۱۵ تنتن۱۷۰۰۰
۱۰ماسه کفیشن و ماسه طبیعیکامیون ۱۵ تنتن۱۶۵۰۰
۱۱ماسه دوبار شورشن و ماسه طبیعیکامیون ۱۵ تنتن۲۰۵۰۰
۱۲ماسه خاکیشن و ماسه طبیعیکامیون ۱۵ تنتن۱۴۰۰۰
۱۳شن و ماسه مخلوطشن و ماسه طبیعیکامیون ۱۵ تنتن۱۹۰۰۰
۱۴شنشن و ماسه طبیعیکامیون ۱۵ تنتن۱۶۵۰۰
۱۵ماسه شکستهشن و ماسه شکستهکامیون ۱۵ تنتن۱۷۰۰۰
۱۶ماسه کفیشن و ماسه شکستهکامیون ۱۵ تنتن۱۶۵۰۰
۱۷ماسه دوبار شورشن و ماسه شکستهکامیون ۱۵ تنتن۲۰۵۰۰
۱۸ماسه خاکیشن و ماسه شکستهکامیون ۱۵ تنتن۱۴۰۰۰
۱۹شن و ماسه مخلوطشن و ماسه شکستهکامیون ۱۵ تنتن۱۹۰۰۰
۲۰شنشن و ماسه شکستهکامیون ۱۵ تنتن۱۶۵۰۰
قیمت پوکه معدنی
قیمت پوکه معدنی

 لیست قیمت پوکه و انواع آن

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸
ردیفنام کالاتحویلواحدوزن هر مترمربعکاربردقیمت (ت)
درجه ۳
قیمت (ت)
درجه ۲
قیمت (ت)
درجه ۱
۱پوکه معدنی بادامیمترمکعب۵۵۰-۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۱۴۰۰۰
۲پوکه معدنی فندوقیمترمکعب۵۵۰-۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰
۳پوکه معدنی نخودیمترمکعب۵۵۰-۱۴۰۰۰۱۵۰۰۰۱۶۰۰۰
۴پوکه معدنی عدسیمترمکعب۵۵۰-۱۸۰۰۰۱۹۰۰۰۲۰۰۰۰
۵پوکه معدنی ماسه ایتن۹۰۰-۹۰۰۰۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰
۶پوکه نخودیقروهمترمکعب۵۵۰شیب بندی بین طبقات۱۴۰۰۰۱۵۰۰۰۱۶۰۰۰
۷پوکه بادامیقروهمترمکعب۵۵۰شیب بندی بین طبقات۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱۴۰۰۰
۸سنگ آبنماقروهمترمکعب۵۵۰ساخت آبنما و صخره۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰
۹پوکه عدسیقروهمترمکعب۶۵۰تولید بلوک سبک۱۸۰۰۰۱۹۰۰۰۲۰۰۰۰
۱۰پوکه ماسه ایقروهتن۹۰۰تولید بلوک سبک۹۰۰۰۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰
۱۱پوکه نخودیتهرانمترمکعب۵۵۰شیب بندی بین طبقات۱۵۰۰۰۱۶۰۰۰۱۷۰۰۰
۱۲پوکه بادامیتهرانمترمکعب۵۵۰شیب بندی بین طبقات۱۱۰۰۰۱۳۰۰۰۱۵۰۰۰
۱۳سنگ آبنماتهرانمترمکعب۵۵۰ساخت آبنما و صخره۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰۱۳۰۰۰
۱۴پوکه عدسیتهرانمترمکعب۶۵۰تولید بلوک سبک۱۹۰۰۰۲۰۰۰۰۲۱۰۰۰
۱۵پوکه ماسه ایتهرانتن۹۰۰تولید بلوک سبک۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱۳۰۰۰
۱۶پوکه سیاه بادامیتهرانمترمکعب--۰۱۲۰۰۰۱۴۰۰۰
۱۷بادامی مخلوط سیاه,قرمز,نخودیتهرانمترمکعب--۰۰۱۲۰۰۰
۱۸پوکه سیاه نخودیتهرانمترمکعب--۰۰۱۶۰۰۰
۱۹پوکه نخودیتهرانمترمکعب--۰۰۱۴۰۰۰
۲۰پوکه عدسی سیاهتهرانمترمکعب--۰۰۲۲۰۰۰
۲۱پوکه سیاهتهرانمترمکعب--۰۰۲۰۰۰۰
۲۲پوکه عدسی قرمزتهرانمترمکعب--۰۰۱۸۰۰۰
۲۳پوکه ماسه ی سیاهتهرانتن--۰۰۱۰۰۰۰
۲۴قلوه سنگتهرانتن--۰۰۱۰۰۰۰
۲۵سنگ پا هرمیتهرانعدد--۰۰۲۵۰
۲۶سنگ پا دستگاهتهرانعدد--۰۰۱۸۰
۲۷دانه لیکا - مخلوط (۰ تا ۲۵ میلیمتر)تهرانمترمکعب۱۳۹۵۰۰
۲۸دانه لیکا - نرم / ریز (۰ تا ۴ میلیمتر)تهرانمترمکعب۱۶۲۳۰۰
۲۹دانه لیکا - نرم / ریز (۲ تا ۴ میلیمتر)تهرانمترمکعب۱۶۹۰۰۰
۳۰دانه لیکا - متوسط (۴ تا ۱۰ میلیمتر)تهرانمترمکعب۱۶۲۳۰۰
۳۱دانه لیکا - متوسط (۳ تا ۸ میلیمتر)تهرانمترمکعب۱۶۲۳۰۰
۳۲دانه لیکا - درشت (۱۰ تا ۲۵ میلیمتر)تهرانمترمکعب۱۴۲۵۰۰
۳۳دانه لیکا - سبکدانه سازه ای (۰ تا ۱۲ میلیمتر)تهرانمترمکعب۱۵۳۳۵۰

مشخصات فنی سنگدانه ها (شن و ماسه و پوکه)

تعیین درصد میزان پوسته نرم تنان در سنگدانه درشتحدود ۷۵ درصد حجم بتن را سنگدانه ها تشکیل می دهد و به همین علت در ساخت یک بتن خوب باید از مصالح سنگی مرغوب استفاده کرد. استفاده از این که چه نوع سنگدانه ای در طرح اختلاط بتن به کار رود همواره موضوع قابل پذیرشی برای پایان نامه ها بوده است.

سنگدانه ها علاوه بر تاثیر در مقاومت بتن، بر دوام بتن، پایداری حجمی بتن، مدول الاستیسیته بتن، خزش، وزن مخصوص، افت کارایی و… نیز بسیار اثرگذار است. خواص فیزیکی،حرارتی و گاهی شیمیایی  سنگدانه ها در عملکرد بتن تاثیر می گذارد.

سنگدانه و مشخصات آن