پویا رهنمایی ذکاوت

کد انتخاباتی : ۳۰۵۷

مدیرعامل

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه ارومیه

برنامه کاندیدارزومه کاندیداتقویم کاندیدا

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداها
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

توضیحاتی درج نشده است.

حمایت شده توسط لیست ها / گروه ها

لیست های انتخابات نظام مهندسی

تقویم کاندیدا

  • تاکنون برنامه ای برای این کاندید ثبت نشده است

  • ۱۲ مهر روز برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبهجمعه
۶/۱۰۶/۱۱۶/۱۲۶/۱۳۶/۱۴۶/۱۵۶/۱۶
۶/۱۷۶/۱۸۶/۱۹۶/۲۰۶/۲۱۶/۲۲۶/۲۳
۶/۲۴۶/۲۵۶/۲۶۶/۲۷۶/۲۸۶/۲۹۶/۳۰
۶/۳۱۷/۰۱۷/۰۲۷/۰۳۷/۰۴۷/۰۵۷/۰۶
۷/۰۷۷/۰۸۷/۰۹۷/۱۰۷/۱۱۷/۱۲۷/۱۳
۷/۱۴۷/۱۵۷/۱۶۷/۱۷۷/۱۸۷/۱۹۷/۲۰

شرح کامل برنامه های کاندیدا

مکانیزه کردن فرآیند مالی ، صدور چک ، پرداخت ها و شفاف سازی مالی سازمان
توانمندسازی جامعه مهندسی با ایجاد اشتغال و حمایت های حقوقی و اجتماعی و تسهیلات رفاهی برای اعضا نظام مهندسی
ایجاد راهکار و زمینه سازی جهت استفاده مناسب و متوازن از رشته های هفت گانه مهندسی در صنعت ساختمان از طریق ارتباط موثر با مراجع صدور پروانه و تلاش در جهت حذف موانع و خلا های قانونی موجود در اجرای کامل مقررات ملی ساختمان
اصلاح تعرفه حق الزحمه نظارت برای سال دوم به بعد و اصلاح فرآیند دریافت حق الزحمه های طراحی و اجرا طبق تعرفه و جلوگیری از امضا فروشی که بدلیل ظرفیت بسیار زیاد پروانه ها نسبت به متوسط متراژ پروانه های صادر شده توسط شهرداری ، موجب کاهش کیفیت طراحی ها و صوری کاری در اجرا شده است
شفاف سازی بیشتر امورات سازمان برای اعضاء

رزومه کاندیدا

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه ارومیه

سوابق شغلی و حرفه ای :

طراحی و نظارت در ساخت و ساز شهری به صورت مهندس حقیقی

طراحی و نظارت در ساخت و ساز شهری به عنوان مدیر عامل شرکت حقوقی